Brīva vieta REKLĀMAI

Kā izvēlēties atbilstošu bioloģisko attīrīšanas iekārtu ?!

Lai izvēlētos atbilstošāko kanalizācijas bioloģisko attīrīšanas iekārtu ir jāņem vērā ne tikai iekārtas cena, bet arī tās darbības funkcijas, iekārtas parametri, attīrīšanas efektivitāte, apkalpošanas biežums un arī iekārtu sastāvdaļu maiņu biežums.Bioloģisko attīrīšanas iekārtu būtība ir baktērijas – dūņas, kas attīra ūdeni līdz tādai pakāpei, lai to varētu ne tikai novadīt gruntī, bet arī grāvī vai tekošā ūdenstilpnē.

Lai baktērijas veidotos, augtu, vairotos un pildītu tām piemēroto funkciju (attīrītu ūdeni), tām ir jārada atbilstoša vide – gan anaerobais process (bezgaisa), gan aerobais process (gaisa). Tātad ir jāizpēta, kuras attīrīšanas iekārtas nodrošina šos procesus attīrīšanas iekārtās.

Iekārtu parametri (izmēri) var būt ļoti dažādi, kā arī iekārtu materiāli, no kuriem tiek taisītas attīrīšanas iekārtas. Visbiežāk cilvēki iegādājas mazas attīrīšanas iekārtas, jo tās ir lētākas, bet tās nespēj attīrīt pienākošo ūdens daudzumu un tad rodas problēma, kuru mēs cenšamies atrisināt, jo pārdevējs vai nu atsakās apkalpot savas pārdotās iekārtas vai arī nespēj nodrošināt savu iekārtu solīto kvalitāti. Vislabākais risinājums būtu kompakta iekārta, kurā ir vairāki attīrīšanas procesi, bet tās tilpums ir pietiekami liels priekš pienākošajiem ūdeņiem, lai kvalitatīvi un efektīvi attīrītu piesārņojumu. Vispiemērotākās iekārtu konstrukciju (korpusa) materiāls ir polietilēns, kas no citiem materiāliem atšķiras ar cenu, jo tas ir lētāks. Turklāt materiālas nedrīkst būt korozīvs metāla elementi) un pūstošs (koka elementi). Turklāt iekārtas, kas ir rūpnieciski izgatavotas, bet nav “salipinātas” kopā ir izturīgākas pret zemes spiedienu un nepastāv risks, ka radīsies plaisas pa kurā ūdens plūdīs prom no iekārtas.

Kur notiek baktēriju augšana, kas attīra notekūdeni!

Baktērijas aug uz tā sauktajiem bioblokiem. Bloki ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar dažādiem materiāliem - šķembām, plastmasas daļiņām, riņķiem, kuriem ir liela kopēja virsma, uz kuras savairojas mikroorganismi, izveidojot bioplēvi. Notekūdeņi ar elektrisko sūkni caur sprauslām tiek izsmidzināti uz biofiltru. Izsmidzināšanas brīdī kanalizācijas notekūdeņi sajaucas ar gaisu un tajos izšķīst skābeklis. Tekot lejā caur biofiltru, baktērijas ūdeni attīra. Mikroorganismi uz bioplēves nemitīgi vairojas, bet vecie nogrimst biofiltra dibenā, no kurienes tie periodiski jāizvāc.

Pēc bioloģiskās attīrīšanas ūdeni var novadīt grāvī, tekošā ūdenstilpnē vai filtrēt zemē

Septiķis vai bioloģiskā attīrīšanas iekārta?

Spriežot pēc ārējā izskata, tiešām, šīs abas iekārtas šķiet līdzīgas – abas ir plastmasas tilpnes ar ieplūdes un izplūdes atverēm, bet kas “lācītim vēderā”, kādas ir to funkcionālās atšķirības, un pats galvenais, kāda ir notekūdens attīrīšanas pakāpe vienai un otrai iekārtai, ne katrs nākamās privātmājas īpašnieks zina, un pat būvfirmu un būvmateriālu veikala pārstāvji ne vienmēr to spēj izskaidrot.

Septiķis jeb nosēd tilpne un notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārta ir principiāli atšķirīgi notekūdens attīrīšanas risinājumi, un lai gan abus mēdz saukt par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to konstrukcija, darbības principi un arī notekūdens attīrīšanas pakāpes krasi atšķiras.

Septiķis ir nosēd tilpne ar vienu vai vairākiem nodalījumiem (parasti trim), caur kuriem notekūdenim plūstot cauri, palēninās tā pārvietošanās ātrums. Gravitācijas ietekmē, notekūdenī esošās smagās organisko un neorganisko vielu daļiņas nogulsnējas. Pirmajā nodalījumā – vairāk, otrajā – mazāk, trešajā – vismazāk. Tomēr izejot cauri visiem septiķa nodalījumiem, daļēji attīrītajā notekūdenī paliek izšķīdušās un ūdens slānī peldošās piesārņojošo vielu daļiņas, kas sastāda 40 – 50% no kopējā notekūdens piesārņojuma. Tātad septiķu notekūdens attīrīšanas efektivitāte ir 50 – 60%, un tā ir nepietiekama, lai drīkstētu notekūdeni bez papildus attīrīšanas novadīt vidē.

Notekūdens papildus attīrīšanai, pēc septiķa, parasti izbūvē filtrācijas lauku. Diemžēl, augsto gruntsūdeņu dēļ, filtrācijas lauku atbilstoši prasībām izbūvēt bieži nav iespējams. Filtrācijas caurules, lai neaizsaltu, jāiegulda 90 cm dziļumā, un filtrācijas pildījumam (parasti skalotas šķembas vai oļi) zem caurules, jābūt vismaz 1 m biezam, lai tas sekmīgi veiktu papildus notekūdens attīrīšanu, pirms notekūdens nokļūst vidē (gruntsūdenī). Tātad gruntsūdenim jābūt vismaz 2 – 2,5 m dziļi, bet Latvijā tā reti kur ir. Vairums gadījumos, īpaši pavasaros un rudeņos, daļēji attīrītais ūdens no septiķa uzreiz nonāk gruntsūdenī

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir kompaktas, hermētiskās plastmasas tilpnēs, un to attīrīšanas pakāpe ir 95 – 98%, kas ļauj attīrīto ūdeni bez papildus apstrādes novadīt vidē. Iekārtu hermētiskums, ko spēj nodrošināt plastmasas tilpne, kā viens no priekšnoteikumiem sekmīgai tās darbībai, ir jāuzsver īpaši, jo plašu izplatību šķietama lētuma dēļ ir ieguvušas iekārtas, ko montē dzelzsbetona grodu akās. Diemžēl, pat veicot grodu apstrādi ar hidroizolācijas materiāliem, tie nav hermētiski vai dehermetizējas pāris gadu laikā. Ja iekārta nav hermētiska, tiek piesārņoti gruntsūdeņi ar neattīrītiem notekūdeņiem, kā arī iekārtā ieplūstot gruntsūdenim tiek atšķaidīts iekārtā esošais notekūdens, tādejādi izjaucot mikroorganismu sekmīgai darbībai nepieciešamo vielu koncentrāciju attiecības.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās notekūdens attīrīšana notiek gan fizikālu, līdzīgi kā septiķī, gan bioķīmisku procesu rezultātā, ko realizē mikroorganismi (septiķa - filtrācijas lauka sistēmā, šī loma ir filtrācijas laukam). Atšķirībā no septiķa - filtrācijas lauka sistēmas, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtai, ja tai ir atbilstoša konstrukcija, ir vēl otrējais nostādinātājs, kurā tiek atdalīts attīrītais notekūdens no mikroorganismu masas (dūņām). Attīrītais ūdens tiek izvadīts no iekārtas, bet dūņas atgrieztas sistēmā. Septiķa - filtrācijas lauka sistēmā nav šāda mikroorganismu masas re cirkulācijas mehānisma, tāpēc filtrācijas lauki aizsērē, ar visām no tā izrietošajām sekām – filtrācijas pildījuma nomaiņa, iekoptās teritorijas uzrakšana utt.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, parasti, ja tās ir atbilstoši konstruētas, sastāv no trim nodalījumiem, katram no kuriem ir būtiska nozīme notekūdens attīrīšanā.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas konstruktīvā atbilstība jāuzsver īpaši, jo tiek piedāvātas iekārtas, kurām lai samazinātu to pašizmaksu, nav otrējā nostādinātāja vai nav abu nostādinātāju. Protams, ka šādu iekārtu darbība nevar nodrošināt pienācīgu notekūdens attīrīšanas kvalitāti.

Pirmais nodalījums ir pirmējais nostādinātājs, kurā izgulsnējas smagās daļiņas. Tātad, funkcionāli, pirmējais nostādinātājs, atbilst septiķim.

Pēc pirmā nodalījuma, notekūdens nonāk bioreaktorā, kur tiek attīrīts no piesārņojošām, ūdenī izšķīdušām un neizšķīdušām organiskām vielām. Bioreaktori parasti ir vai nu aerotanka tipa, kur mikroorganismi ir brīvi peldoši ūdens slānī, un to masu sauc par aktīvajām dūņām, vai biofiltra tipa, kur mikroorganismi ir piestiprinājušies uz pildījuma materiāla veidojot bioplēvi. Šiem abiem galvenajiem bioreaktoru tipiem ir savas priekšrocības un trūkumi, un nevar apgalvot ka viennozīmīgi viens ir labāks par otru.

Iekārtā ienākot netīram ūdenim un izplūstot tīram, starpība, piesārņojošās vielas pārvēršas mikroorganismu biomasā, kuras kopējais apjoms, neatkarīgi no bioreaktora tipa, nepārtraukti palielinās. Rodas liekā mikroorganismu masa, kas laiku pa laikam no iekārtas ir jāizņem.

Pēc bioreaktora, ūdens – dūņu maisījums nonāk otrējā nostādinātājā, kur dūņas tiek nostādinātas un atgrieztas bioreaktorā vai pirmējā nostādinātājā, bet attīrītais ūdens tiek izvadīts no iekārtas.

Attīrīto ūdeni bez papildus apstrādes drīkst novadīt vidē – novadgrāvī, ūdenstilpnēs vai iesūcināt gruntī.Funkcionāli, notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta, kompaktā korpusā apvieno septiķi (nosēd tilpni), filtrācijas lauku, kā arī papildus ir vēl otrējais nostādinātājs, kur no attīrītā ūdens atdala dūņu masu.

Santehniķi izsaucāt?


Zvans pie durvīm. Saimnieks atver, – uz sliekšņa stāv santehniķis.
- Santehniķi izsaucāt?
- Nē.
- Kā tā?! Pilsone Bērziņa šeit dzīvo?
- Viņa nomira pirms trīs mēnešiem!
- Ir nu gan cilvēki! Izsauc santehniķi, bet paši ņem un mierīgi nomirst!

Tehniskais kanalizācijas dienests

Avārijas likvidēšana pēc izsaukuma visu diennakti Tālr. 29 36 46 56
Laika gaitā cauruļvadi aizsērē, aizsprostojas, saplaisā vai iebrūk, kā rezultātā rodas gan sadzīviskas, gan ekoloģiskas problēmas. Lai atvieglotu bojājumu diagnostiku un remontdarbus to novēršanā, piedāvājam būtiski atšķirīgu problēmas risinājumu, neatrokot, neatsedzot un nedemontējot bojātos posmus.

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMI

SIA "Asmāra" piedāvā:
Profesionāli asenizācijas pakalpojumi, attīrīšanas iekārtu apkope, remonts, izbūve un pārbūve.Automašīnas:
DAF
*Izsūkšana 5000 ltr.
*Skalošana 4000 ltr.

Rīga, Rīgas rajons, Stopiņu, Ropažu, Ādažu, Carnikavas, Saulkrastu novadi.
Mercedes-Benz

*Izsūkšana 5000 ltr.
*Skalošana 500 ltr.
Saulkrastu novads, Skultes pagasts, Carnikavas novads Rīgas rajons un Rīga.
SIA "ASMĀRA" Pērļu ielā 7, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV -2161,
Biroja adrese - Institūta ielā 1, Ulbroka, Rīgas raj., LV-2130
Tel., Fakss: +371 67910874
E-mail: asmara@asmara.lv

Bio Kanalizācija – plusi, mīnusi, zemūdens akmeņi

Jau daudzus gadus Latvijā privātmājās vairs neierīko betona grodus notekūdeņu novadīšanai. Un labi ka tā, jo pat neatkarīgi no tā, ka neviena būvvalde vairs neapstiprinās šādu konstrukciju, cilvēku apziņa mainās. Un māju īpašnieki un īpašmieces saprot, ka „no acīm nost” vēl nebūt nenozīmē, ka problēma atrisināta.

Taču par veco grodu vietā nākušo bioloģisko attīrīšanas metodi ir ļoti daudz jautājumu, pieņēmumu, mītu, aplamu priekšstatu, arī ilūziju un tā tālāk.

Te mēs varētu mēģināt sniegt interesentiem vismaz dažas atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem privātmāju notekūdeņu attīrīšanas un arī novadīšanas (jā, tas ir ne mazāk svarīgi, kā ūdeni attīrīt!) lietās.

Plusi

Pirmais un galvenais – no jūsu mājas vairs neizplūst netīri, ķīmiskus piesārņojumus saturoši notekūdeņi, kas skalojas gruntī, upītē, grāvī, vai kā nu kuram sanāk. Te nu, kā saka, bez komentāriem. Jāpiezīmē, ka pat, ja tieši jūsu īpašumā neattīrītu notekūdeņu dēļ nav vītuši koki, akā parādījušies eļļaini traipi, īsāk sakot, jūs problēma nav skārusi, tas tikai nozīmē, ka netīrais ūdens aizgājis kur citur. Iespējams, pie kaimiņiem, tuvākiem vai tālākiem. Ja kaimiņu nav, tātad gruntsūdens plūsmas to aiznesušas dabā.

Daži teiks – kāpēc tas viss vajadzīgs, mūsu tēvi un vectēvi lika betona grodus un viss it kā bija kārtībā. Taču tēvu un vectēvu laikos atkritumos bija praktiski tikai dabiskas vielas. Par sadzīves ķīmiju tā īsti vispār runa nebija. Tāpat kā par sadzīves tehniku.

Otrais – esat tikuši vaļā no kanalizācijas aromātiem.

Trešais – No īstas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas iznākošais ūdens vairs neveido lipīgo plēvi, kas ar laiku aizmet ciet jebkuru infiltrācijas sistēmu – caurules, drenāžas kasetes, jebko. Šāds neattīrīts ūdens diemžēl raksturīgs Latvijā lētuma dēļ izplatītajiem t.s. „septiķiem”, kas būtībā tādas pūšanas tvertnes vien ir. No septiķiem nākušais ūdens spēj padarīt par smirdīgu purviņu ne vienu vien piemājas teritoriju, ko saimnieki paredzējuši drenāžai. Galvenā bēda – pēc tam, kad ar šo neattīrīto šķidrumu piesātinātā drenāžas sistēma beidz funkcionēt, nekas cits neatliek kā to tīrīt. Izmaksas ir identiskas, kā jaunu ierīkojot.

No kā jāuzmanās

Mīnusi ir katrai jaunai lietai, arī šai. Nedrīkst liet podā vai izlietnē jebko dezinficējošu lielos daudzumos – hlora preparātus, zilos graudiņus, liet podā litriem „Domestos” un tam radniecīgos līdzekļus. Jo tie visi uz baktērijām, kas „strādā” bioloģiskās attīrīšanas iekārtā, iedarbojas nāvējoši. Jāsaka gan, nekāda milzu nelaime arī nenotiek, ja tomēr kas tāds ir ielijis. Tad tikai jāizsauc asenizators, saturs jāaizvāc, no jauna jāsāk lietot iekārta, t.sk. jāapmeklē tualete, un re, 2-3 nedēļu laikā visa mikroflora būs attīstījusies par jaunu.

Zemūdens akmeņi

Latvijā izplatītākā kļūda – jaukt septiķi ar bioloģisko attīrīšanas iekārtu. Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas! Septiķis gandrīz neko neattīra, būtībā tā ir tvertne, kur savākties netīrumiem, ļaut smagākajiem nosēsties dibenā un pēc tam novadīt ārā nākošo žurgu gruntī. Pamatprincips – kas nav redzams, tas nav netīrs...

Jāteic, ka šeit lielu lomu spēlē arī septiķu tirgotāju vēlme par katru cenu pārdot savu produkciju, tāpēc itin bieži gadās situācijas, kad, izmantotojot cilvēku nezināšanu, tvertne (septiķis) tiek uzdota par attīrīšanas iekārtu. Pat ja septiķim pievieno gaisa kompresoru, kas pūš septiķī gaisu, tas tādēļ par attīrīšanas iekārtu nepārvēršas. Tikai kļūst dārgāks. Pēc šāda principa arī akvārijs varētu attīrīties pats, tur arī gaisa burbulīši ir. Taču tā nenotiek.

Septiķī notiek bezgaisa (anaerobā) pūšana, tur piedalās anaerobās baktērijas, kas izdala smaku un to iedarbība ir ļoti, ļoti lēna. Sadalīšanās ātrums, turklāt tikai bioloģiskajiem atkritumiem, ir tāds pats, kā komposta kaudzē. Apmēram gads.

Bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā notiek aerobā (skābekļa) sadalīšanās. Šeit mīt pilnīgi citas baktērijas, kas smaku tikpat kā neizdala, un, piebarotas ar skābekli, tās sadala atkritumus, tai skaitā arī sadzīves ķīmiju, ļoti ātri.

Novadīšana

Varianti ir divi. Bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā attīrītu ūdeni drīkst novadīt grāvī. Kam tāds ir pieejams, to arī ieteicams izmantot. Ja tāda nav, atliek ierīkot dremāžas lauku. Mūsdienās ir pieejamas t.s. „drenāžas kasetes” kas ir daudz labķas risinājums par tradicionāljām infiltrācijas caurulēm – tās ir garas, tās aizņem daudz vietas, uzstādot jāpārrrok demitiem metru tranšeju. Drenāžas kasetes aizņem apmēram 5 līdz 6 m2. Un tās iespējams uzstādīt patiesi mazās piemājas teritorijās, arī tuvu pie mājas, uzreiz aiz iekārtas.

Euro Bion attīrīšanas iekārtas iespējams aprīkot ar tajās iebūvētu attīrītā ūdens sūkni, kas darbojas automātiski. Ar šādu sūkni ir pietiekami, lai ūdens tiktu aizvadīts vietās ar augstu gruntsūdeni, kā arī, lai grāvja pieejamības gadījumā, ūdeni aizvadītu uz grāvi, kurš augsta gruntsūdens gadījumā mēdz pārpildīties.

Ūdensapgāde un spiediena paaugstināšana

Nepārtraukta ūdens padeve arī ņemšanas vietās, kuras no ģeodēziskā viedokļa atrodas augstā līmenī. Lai kompensētu mainīgo ūdens patēriņu dažādās ēkās, piemēram, skolās, slimnīcās vai viesnīcās, nepieciešamas elastīgas un individuālajām prasībām atbilstīgas sistēmas. Wilo spiediena paaugstināšanas iekārtas ļaus nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi.

Izstāde no 17.10.2013-20.10.2013

Viss būvniecībai, remontam un interjeram – izstādē “Māja. Dzīvoklis 2013”, kurā piedalīsies nozīmīgākie preču un pakalpojumu ražotāji, tiešie piegādātāji un konkurētspējīgākie tirgotāji no Latvijas un ārvalstīm.
Atskats uz izstādi "Māja. Dzīvoklis 2012"
Izstādē "Māja. Dzīvoklis 2012" piedalījās 162 uzņēmumi– nozīmīgākie preču un pakalpojumu ražotāji, tiešie piegādātāji un konkurētspējīgākie tirgotāji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Krievijas un Vācijas.
Četrās dienās "Māja. Dzīvoklis 2012" sagaidīja 24 602 apmeklētājus no 11 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Vācijas, Polijas, Kanādas, Austrijas un Somijas.

Toties sausās tualetes notekūdeņus nepiesārņo

Tās būvē ne tikai laukos, kur nevar pieslēgties kanalizācijai. Sirsniņmājiņas ir videi draudzīgas, jo nepatērē un nepiesārņo ūdeni. Tās var izveidot acij pievilcīgas, ērtas, aprīkotas ar mūsdienīgu santehniku un bez nepatīkamā aromāta.

Mūsdienās civilizēts tualetes apmeklējums parasti saistās ar ūdens lietošanu. Ja nav speciālas dozēšanas tvertnes, viena apmeklējuma reizē cilvēks patērē aptuveni 10 litrus ūdens. Gadā viena ģimene tātad kanalizācijā aizskalo 72 tonnas ūdens! Tas ir dzeramais – centralizēti piegādāts un attīrīts ūdensvada ūdens vai arī individuālās mājās no dziļurbuma iegūts, arī pietiekami kvalitatīvs. Tieši ūdens tualetes visvairāk piesārņo notekūdeņus, kurus pēc tam nākas attīrīt.

To saturu pēc kompostēšanas var izmantot augsnes mēslošanai. Kamēr mēs sirsniņmājiņas uzskatām drīzāk par nabadzības apliecinājumu vai ne visai ērtu piespiedu risinājumu vasarnīcā, dārza mājiņā vai kempingā, tikmēr civilizētajā Rietumeiropā sausās jeb biotualetes sāk atdzimt. Somijā darbojas pat Sauso tualešu klubs (Dry Toilet Club).

Konstrukcija un aprīkojums


Sirsniņmājiņu drīkst ierīkot tur, kur nav centralizēta ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma. Agrāk laukos vispirms vienkārši izraka bedri. Tagad, rūpējoties par gruntsūdeņu tīrību, ir prasība, ka tai jābūt izolētai. Tvertni izbetonē vai arī ieliek lielāka tilpuma mucu, padomājot arī par to, lai būtu ērti vēlāk izdabūt tās saturu.

Lai mazinātu smakas, noteikti jāierīko ventilācija. Caurules apakšējais gals ieiet tvertnē (virs ūdenslīnijas), bet augšējais iziet mājiņas jumta līmenī. Galā jāuzliek smalks sietiņš, lai neiekļūtu mušas, un jāizveido jumtiņš, lai pasargātu no nokrišņiem.

Lai mazinātu aromu, pēc katras lietošanas reizes podā iesaka iebērt sauju kūdras. Vēl labāk, ja tai piejaukts biokompostētāja pulveris. Tad baktērijas tvertnes saturu ātri vien pārstrādā kompostā, smakas nav, jūtama vien svaigas zemes smarža. Podā var ieliet arī kādu no šķidrajiem bioloģiskajiem smakas novēršanas līdzekļiem, ko piedāvā veikalos. Ja lietojam kūdru, to iebērsim akurātā traukā un klāt pieliksim lāpstiņu. Somijā izmanto kūdras un koka šķeldas maisījumu attiecībā 1 : 1. Kūdra labi uzsūc mitrumu, bet šķelda masu irdina.

Koka troņa vietā var likt santehnikas veikalos nopērkamus speciāli sausajām tualetēm domātus podus. No ārpuses tie izskatās tāpat kā parastie WC podi, taču iekšpusē nav līkuma, un gala produkts uzreiz iekrīt tvertnē. Protams, arī šim podam jāuzliek vāks.

Civilizētā sirsniņmājiņā jābūt iespējai nomazgāt rokas. Pie sienas var piestiprināt izlietni, virs tās – mehānisku metāla vai plastmasas ierīci, kuru vēl var sameklēt, piemēram, Rīgas Centrāltirgū. Ūdens patēriņš roku mazgāšanai nav nekāds lielais, tādēļ laukos izlietnes cauruli var vienkārši izvadīt ārpusē un galu ierakt augsnē. Vai arī zem izlietnes ierīkot skapīti un apakšā palikt spaini.

Uzliksim arī trauku ar ziepju gabaliņu vai šķidrās ziepes, parūpēsimies par dvieli vai papīra dvieļu rulli. Komfortam pie sienas var piekārt spoguli, lai dāmas var matus saķemmēt un degunu nopūderēt. Noder arī vairāki āķīši, lai var pakarināt mēteli un somu.

Der ievilkt arī elektrību. Patīkams ir āra apgaismojums, kuru var ieslēgt gan no dzīvojamās mājas, gan pie tualetes.
Sirsniņmājiņas telpa un santehnika arī ir regulāri jātīra. Vajadzīga vismaz birste un vieta, kur glabāt tīrīšanas līdzekļus. Šādā tualetē nedrīkst izmantot dezinfekcijas līdzekļus un agresīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tad labās baktērijas aizies bojā un būs nepatīkams aromāts.

Kad tvertne pilna, ir divas iespējas. Var izsaukt zelta vedēju, kurš par kādiem 30 latiem tvertni iztukšos. Laukos tas varētu būt problemātiskāk, tādēļ kompostētu tvertnes saturu var lietot augsnes mēslošanai. Protams, uz sakņu dobēm to neliksim, taču to var iestrādāt ap augļu kokiem vai ogu krūmiem, vai pie dekoratīvo koku un krūmu stādījumiem.

Ko darīt jaunceltnē? Ceļot māju, kad vēl nekādu labierīcību nav, apdzīvotās vietās tagad neviens uz krūmiem neskrien. Celtnieki parasti iznomā un uzstāda pārvietojamās plastmasas biotualetes kabīnes.

Arhitektoniskie risinājumi

Ciemojoties Latvijas lauku sētās, redzētas daudzas un dažādas akurātas sirsniņmājiņas. Arī tad, ja mājā ir visas ērtības, saimnieki atzīst, ka tāda noder. Tā ir ērta, lai vasarā, laukā strādājot, nebūtu jāskrien uz telpām. Tā noder arī ekskursantiem vai kādam, kas atnācis uz brīdi aprunāties.

Ir saimnieki, kuri arī ciemiņiem ierīkojuši āra tualeti ar visām ērtībām. Tāda ir Strūbergu ģimenes daiļdārzā Beibežos. Gar dārza tālāko malu, kur atrodas volejbola laukums un atpūtas zona ar ugunskura vietu, ved ciemata iela, zem kuras atrodas centralizētā ūdensvada un kanalizācijas caurules. Saimnieks, saskaņojot ar būvvaldi, āra tualeti pieslēdzis šīm ērtībām. Pie Strūbergiem regulāri brauc ekskursanti, kuri ar šādu risinājumu ir ļoti apmierināti.

Āra tualetes noder arī viesu namos. Piemēram, lauku sētā "Kalnarušķi" Apes novadā, lai viesiem, laukā dzīvojoties, nebūtu jāskrien liels gabals uz māju, plašajā teritorijā uzceltas vairākas āra tualetes. Tām ir divas puses – dāmām un kungiem. Ielikti sausajām tualetēm domātie podi, bet grīdām izmantoti dažādi flīžu atlikumi, veidojot interesantu mozaīku.

Daudzi saimnieki sirsniņmājiņu labiekārtošanai izmanto būvmateriālu atlikumus, kas palikuši pāri no mājas celtniecības.

Uz grīdas var uzklāt ne tikai flīzes, bet arī linoleju vai laminātu. Lai nepiepēdotu, ārpusē noliek kājslauķi. Durvīs var iestrādāt kādu ledusstikla vai matētā stikla josliņu – iekšā gaišāks un arī no ārpuses labāk izskatās.

Lai mājiņa saderētos ar pārējām ēkām, var izmantot tādus pašus celtniecības materiālus un jumta segumus. Piemēram, lauku sētā ar niedru jumtiem tāds bija atvēlēts arī sirniņmājiņai, kura bija veidota trīsstūra formā (kā vigvams).

Vietu mājiņai parasti izvēlas nomaļus, lai tā nekristu acīs – piemēram, aiz kokiem vai krūmiem, ēku aizmugurē.

Rīgā ik gadu izbūvēs divas jaunas sabiedriskās tualetesRīgas teritorijas plānojumā atzīts, ka tualešu skaits galvaspilsētā ir jāpalielina, tāpēc Rīgā plānots būvēt vairākas jaunas labierīcības, otrdien raksta laikraksts Diena.

Patlaban tiek būvēta sabiedriskā tualete Abrenes ielā, bet Rīgas pilsētas būvvaldē ir saskaņoti projekti vēl sešu labierīcību izbūvei. Jaunās tualetes atradīsies Viesturdārzā, Nordeķu parkā pie Dzirciema ielas, Mežaparkā, Janševska prospektā, Kungu ielā pie Grēcinieku ielas, Līvu laukumā, un vēl viena būs starp Slokas un Bāriņu ielu, noskaidrojis laikraksts.

«Finanšu iespēju robežās ir plānots uzbūvēt vismaz divas sabiedriskās tualetes gadā,» stāstīja Mājokļu un vides departamenta direktora biroja pārstāve Ieva Bruņiniece. Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) pārstāve Inta Briede norāda, ka pašreizējais tualešu, kā arī informatīvo norāžu skaits par labierīcību atrašanās vietu nav pietiekams.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums paredz, ka publiskajām tualetēm jābūt visos lielākajos laukumos un skvēros vai to tiešā tuvumā. Tās var tikt ne vien speciāli izbūvētas, bet arī atrasties dažādās ēkās, publiskajās autonovietnēs.

Pavisam vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā līdz 2018. gadam būtu jābūt 28 sabiedriskajām tualetēm.

Vienas jaunas divkabīņu tualetes izbūve ar visām komunikācijām, projektēšanu, būvuzraudzību izmaksā, sākot no 40 tūkstošiem latu, skaidroja Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Publisko labierīcību nodaļas vadītājs Māris Stabulnieks.

Par tualešu nomāšanu pēdējā desmitgadē ir bijuši vairāki skandāli, kas galvenokārt saistīti ar labierīcībām Līvu laukumā. 2008. gadā Rīgas domes Vides departamenta vadītāja Askolda Kļaviņa noslēgtais līgums paredzēja, ka tolaik uzstādīto astoņu kabīņu apkalpošana piecu gadu garumā izmaksās vairāk nekā 486 tūkst. Ls, jo iepirkuma konkursā pieteicās tikai viens pretendents. Toreizējā dome noslēdza līgumu par nesamērīgu summu – vairāk nekā 7000 Ls mēnesī, kas pēc tam tika samazināts uz 1400 Ls mēnesī.

Problēmas ar kanalizāciju uzticiet specialistiem


Šis tas par drenāžas sistēmas apkopi

img_0095img_0086

Privātā teritorijā, kur pastāvīgi dzīvo 3-5 cilvēki, un ir ierīkots kanalizācijas septiķis, kanalizācija jātīra vismaz reizi divās nedēļās. Asenizācijas mašīnas pakalpojumi katru reizi izmaksā apmēram Ls 20,00.

Ja ir kanalizācijas septiķis, filtrācijas lauks aizaug 3-5 gadu laikā, to iztīrīt izmaksā ļoti dārgi. Ja teritorijā ir ierīkota notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta, filtrācijas lauks neaizaug, jo no iekārtas tiek novadīts pilnībā attīrīts ūdens.

Kanalizācijas septiķis labi kalpo tikai pirmos piecus līdz septiņus gadus. Tad sākas nedienas. Smaka neaprakstāma!!! Liekas, ka dzīvo kanalizācijas vidū... Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta nerada ne mazāko smaku, par iekārtu liecina vien vāks zālītē.

Pirms pieņemt lēmumu, ko likt sava dārza vidū, šis būs noderīgs info.. Turpmāk vēl.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtaRisinot notekūdeņu attīrīšanas problēmas, būtu jāizvēlas izsmeļamā bedre, vai arī bioloģiskā attīrīšanas iekārta (BAI). Izsmeļamās bedres ne vienmēr var būt hermētiskas, jo pārsvarā tās izbūvē no dzelzsbetona grodiem, kuriem nav veikta kvalitatīva hidroizolācija, šī iemesla dēļ tajās var iekļūt gruntsūdeņi un lietusūdeņi.Gadījumā ja tomēr izsmeļamā bedre ir 100% nohermetizēta, tad jārēķinās ar izmaksām un neērtībām, kas saistās ar biežo asenizācijas mašīnu izsaukumiem. Vidēji, ja vienas privātmājas ūdens patēriņš diennaktī sastāda 700-800 litrus, tad asenizācijas mašīnu nāksies saukt vismaz 2-3 reizes mēnesī (atkarībā no izsmeļamās bedres tilpuma) un papildus jārēķinās arī ar nepatīkamo smaku un izbraukātu mauriņu. Šis vienkāršais risinājums ir ļoti tuvredzīgs. Izsmeļamo bedri varētu piemērot kādai pirtiņai vai dārza mājiņai, kur cilvēku uzturēšanās laiks ir pavisam īss, bet šobrīd pat šādiem objektiem ir pieejamas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

Dubultsienu kanalizācijas caurules


Dubultsienu kanalizācijas caurules paredzētas ārdarbiem stingri noslogotās vietās, brauktuvju malās, zem ceļiem, ietvēm, utt. Šīm caurulēm ir dubultas sieniņas, ar perforētu ārējo apvalku, tādēļ tās var izturēt lielu spiedienu.

Cauruļu pieejamie diametri - (Dn-110, Dn-160, Dn-200, Dn-250, Dn-315, Dn-400, Dn-500, Dn-630).

Caurules 1m cena Dn-110 caurulei - no 2,80-4,5Ls

Oranžās kanalizācijas caurules


Oranžās kanalizācijas caurules paredzētas ārdarbiem, zem zemes līmeņa, to sieniņu biezums ir nedaudz lielāks kā pelēkajām kanlizācijas caurulēm. Līdzīgi kā pelēkās kanalizācijas caurules, arī šīs ir iedalāmas divos veidos, seit atšķirība ir trausluma ziņā, lētākās trauslākas, dārgākās izturīgākas.

Cauruļu pieejamie diametri - (Dn-110, Dn-160, Dn-200, Dn-250, Dn-315, Dn-400, Dn-500).

Caurules 1m cena Dn-110 caurulei - no 2,00-3,50Ls

Pelēkās kanalizācijas caurules


Pelēkās kanalizācijas caurules paredzēts izmantot iekšdarbos, iebūvējamās zonās (sienās, grīdās utt). Pelēkās caurules pārsvarā nopērkamas divu veidu, ar biezākām caurules sieniņām un plānākām, līdz ar to arī ir atšķirīgs to kalpošanas laiks un izsturība pret sārmiem.

Cauruļu pieejamie diametri - (DN-50, Dn-75, Dn-110)

Caurules 1m cena Dn-110 caurulei - no 1,20-2,50Ls

Baltās kanalizācijas caurules


Baltās kanalizācijas caurules paredzētas tikai iekšdarbiem un atklātās zonās, tādās kā pievadi no izlietnes līdz kanalizācijas izvadam sienā. Šīs caurules nav ieteicams iebūvēt paliekošās konstrukcijās, sienas, grīdas utt.

Cauruļu pieejamie diametri - (Dn-32, Dn-40, Dn-50).

Caurules 1m cena Dn-50 caurulei ~ 1Ls

Plīsusi kanalizācijas caurule - kā to salabot?

Nereti kādu ārēju, nezināmu spēku iedarbības rezultātā, tiek ielauztas vai ieliektas kanalizācijas caurules. Varbūt tas arī nebūtu nekas traks, taču bieži ir apgrūtināti ,vai pat neiespējami nomainīt visu salauzto caurules posmu. Kā šo problēmu vienkārši iespējams atrisināt, uzzināsi šajā rakstā.

Plīsušas, salauztas kanalizācijas caurules remonts

Kad esam atraduši salauzto caurules posmu (1.att), uzmanīgi atbrīvojam cauruli no zemes, to pēc iespējas mazāk traumējot, jo kaut ar aci neredzami, cauruli no trieciena var klāt sīkas plaisas. Tieši šo sīko plaisu dēļ, jaunu caurules starposmu nogriežam lielāku (3.att). Kad jaunā starposma izmēri atzīmēti, nogriežam sauztos kanalizācijas caurules galus (4.att).

Visērtāk kanalizācijas caurules būs griezt, izmantojot leņķa slīpmašīnu, ar tai montētu, dimanta griešanas disku. Kaut arī dimanta griešanas diski paredzēti betonam un akmenim, tie lieti arī noder plastmasas griešanai, jo plasmastasa tiek atri nogriezta, to nekausējot.


Lai būtu iespējams savienot caurules, nepieciešama uzmava caurules savienošanai un šeit ir ļoti būtiski iegādāties nevis montāžas uzmavas, bet remontuzmavas. To galvenā atšķirība ir uzmavas iekšpusē atrodošā atdure, montāžās uzmavai tā nepieciešama, lai ērtāk būtu iespējams savienot caurules, neļaujot caurules galam aiziet tālāk par uzmavas vidusdaļu. Remontuzmavai šāda atdure nav, tādēļ kanalizācijas caurules starposms ir viegli montējams, nekustinot caurules izvades galus.

Tā kā remontuzmavu vispirms ir nepieciešams pilnībā uzvilkt uz starposma, tad šeit neiztikt bez slīdziedes (5.att), tā paredzēta vieglākai kanalizācijas cauruļu montāžai, atvieglojot gumijas blīvju slīdamību. Kad abas remontuzmavas montētas uz starposma, starposmu ieliekam paredzētajā vietā (6.att). Caurules savienojam, remontuzmavu montējot savienojuma vidusdaļā, lai uzmavu neaizdzītu par tālu, ieteicams pirms montāžas veikt atzīmes uz caurules galiem (7.att). Kad darbiņs paveikts, varam aizrakt cauruli (8.att), kanalizācijas caurules ieteicams montēt zem zemes, ar smilts slāni. Smilts, grunts sasalšanas, vai zemes līmeņa izmaiņu gadījumā, būs kā spilvens, kas padosies nelielām deformācijām, netraumējot cauruli.Asenizācījas pakalpojumi


Asenizācījas pakalpojumi ietilpst mūsdienu dzīves nepieciešamību sarakstā kā neatņemama ikdienas komforta sastāvdaļa, taču par to aizdomājas tikai tad, kad problēmas jau ir radušās.

Asenizācījas pakalpojumi

Asenizācījas pakalpojumi ietilpst mūsdienu dzīves nepieciešamību sarakstā kā neatņemama ikdienas komforta sastāvdaļa, taču par to aizdomājas tikai tad, kad problēmas jau ir radušās.

Šāda tipa iekārtas, kas ar augsta spiediena ūdens strūklu tīra aizsprostojumus caurulēs, šajā nozarē ir plaši pieprasītas, jo ar 250bar spēcīgu ūdens strūklu ir iespējams iztīrīt caurules bez fiziskas piekļūšanas tām - ietaupot laiku un nekaitējot videi.

Septiķis kā kanalizācījas sistēmas sastāvdaļa


Septiķis ir viens no ērtākajiem un lētākajiem risinājumiem mājsaimniecības vai pirts kanalizācijas sistēmām, gadījumos, kad nav pieejama centralizētā, pilsētas kanalizācija. Darbības princips ir ļoti vienkāršs: no notekūdeņiem tiek attīrītas cietās daļiņas. Pēc septiķa attīrītie ūdeņi tiek novadīti drenāžas sistēmā, kur tas uzsūcas gruntī. Situācijās, ka reljefa vai pārmērīgi augstu gruntsūdeņu dēļ, attīrītie ūdeņi uz pašteces principa nav novadāmi infiltrācijā, tad tie ir jāpārsūknē. Šajā gadījumā, septiķis tiek aprīkots ar sūkni vai atsevišķu kompaktu sūkņu staciju. Līdz ar ko tiek panākts vēlamais un attīrītie ūdeņi tiek iepumpēti infiltrācijā. Ūdens līmenis, sūkņu ieslēgšanās, izslēgšanās utt. notiek automātiski.

Ekonomija uzstādot kanalizācījas sistēmu neatmaksājās


Ir pozitīvi, ka ļaudis domā kā ieekonomēt uz kanalizācijas sistēmu izbūvi, bet tomēr to vajag darīt ar prātu. Esam publicējuši kā pareizi to darīt, un protams uzstājam uz to, ka profiņi to izdarīs labāk...

Notekūdeņu uztveršanas un attīrīšanas iekārtu izbūve


Notekūdeņu uztveršanas un attīrīšanas iekārtu izbūve bez tehniskajiem noteikumiem un akceptēta projekta nav atļauta, jo negarantē šo ūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kas var radīt nopietnas briesmas apkārtējās vides tīrībai un cilvēku veselībai. Konstatējot šādus gadījumus, no valsts iestāžu puses pret kanalizācijas sistēmu īpašnieku var tikt pielietotas soda sankcijas.

Cīņa ar darbaspēka trūkumu


Kā jau ļoti daudziem Latvijas uzņēmējiem, arī mums ir problēmas ar darbaspēku. Nav variantu, risinam kā varam...

Ūdensapgāde

Rīgas pilsētas ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums šobrīd tiek iegūts sešās pilsētas nozīmes ūdensgūtvēs, kas principiāli iedalāmas divās grupās:
ūdensgūtves, kas izmanto virszemes ūdeni;
ūdensgūtves, kas izmanto pazemes ūdens krājumus.

Ūdensapgāde no virszemes ūdensgūtves

Lielākā daļa dzeramā ūdens patērētāju Daugavas kreisajā krastā, Rīgā ūdeni saņem no Daugavas upes baseina Rīgas HES ūdenskrātuves zonā. Ūdens tiek ņemts upes dziļākajos slāņos un ar sūkņu palīdzību pa cauruļvadiem nogādāts ūdens stacijā "Daugava", kur to sagatavo atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, izmantojot ķīmiskos reaģentus, attīra, dezinficē, nostādina un vairākkārtīgi filtrē. Ūdens dezinficēšanai tiek lietots ozons.

Ūdens stacija "Daugava” diennaktī spēj sagatavot līdz 210 tūkst. m3 dzeramā ūdens. Sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte un stacijas drošība atbilst Eiropas standartiem.

Ūdensapgāde no pazemes ūdensgūtvēm

Pazemes ūdensgūtve "Baltezers–Zaķumuiža" ar centralizēto ūdensapgādi nodrošina galvenokārt Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta patērētājus. Ūdens tiek iegūts no piecām pilsētas nozīmes ūdensgūtvēm - no pazemes urbumiem ūdensgūtvēs "Baltezers", "Baltezers 1”, "Baltezers 2”, "Zaķumuiža”, "Remberģi”. Mazais Baltezers tiek izmantots pazemes ūdeņu papildināšanai ūdensgūtvēs "Baltezers” un "Baltezers 2”.

Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamā ūdens kvalitāti, ap pazemes ūdens ņemšanas vietām ir noteikta aizsargjosla, kas kopumā aptver 83 km2 lielu teritoriju Ādažu un Garkalnes novadu teritorijā.

Pazemes ūdensgūtve "Baltezers–Zaķumuiža" spēj saražot līdz 85 tūkst. m3dzeramā ūdens diennaktī. Iegūtā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst saistošās ES direktīvas prasībām, izņemot daļu ūdensgūtvju, kurās ir palielināts dzelzs un mangāna saturs. Lai nodrošinātu arī šo rādītāju atbilstību ES direktīvas prasībām, plānots izbūvēt ūdens demanganizācijas un atdzelzošanas staciju ūdensgūtvē “Baltezers”.

Rīgas pilsētas ūdensapgādes tīkli

Rīgas pilsētas ūdensapgādes tīklu kopgarums 2012. gada sākumā sasniedza 1396 km, tajā skaitā tīklu pievadi - 331 km garumā. Ūdensapgādes tīkli būvēti no dažāda materiāla (ķets, tērauds, dzelzsbetons u. c.) un diametra (no 20 līdz 1200 mm) cauruļvadiem.

Atsevišķos ūdensapgādes tīklu posmos cauruļvadu vecums ir simts un vairāk gadu, kas lielā mērā izskaidro ūdensvada bojājumus un avārijas. Lai uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti un drošību, SIA "Rīgas ūdens” visā Rīgas pilsētas teritorijā katru gadu veic cauruļvadu, hidrantu un aizbīdņu nomaiņu vai rekonstrukciju.

Lai nodrošinātu ūdens pieejamību atsevišķu Rīgas rajonu vai ēku grupu patērētājiem daudzstāvu namos, nepieciešamo spiedienu cauruļvados (ne mazāku par Latvijas būvnormatīvos paredzēto piecstāvu dzīvojamajai apbūvei), visā pilsētas teritorijā nodrošina 10 ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas.

Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Kompresori, Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana, Ārējo kanalizāciju un ūdensvada tīklu izbūve
Zemes un rakšanas darbi, Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana
Santehnikas darbi, Ūdensapgāde un kanalizācija, Ūdens skaitītāji, nomaiņa, uzstādīšana, Siltumskaitītāji, nomaiņa, uzstādīšana, Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana
Gāzbetona bloki, Apdares materiāli, Būvmateriāli un būvkonstrukcijas, Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana
Arhitektūra, projektēšana, Celtniecības un remonta darbi, Ūdensapgāde un kanalizācija, Iekšējo un ārējo gāzes vadu montāža, Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana
Ūdens attīrīšanas iekārtas, Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana
Bioloģiskie preparāti, Vides aizsardzība, ekoloģija, Traipu tīrītāji, Mikroorganismi , Kanalizācijas sistēmas, montāža un projektēšana

Kanalizācijas Tīklu Eksperts

Uzņēmums KTE (Kanalizācijas Tīklu Eksperts) nodarbojas ar asenizācijas pakalpojumiem, mēs strādājam visā Latvijas teritorijā.
 • Cauruļvadu skalošana līdz pat Dn 2000
 • Kanalizācijas atsūkšana
 • Tauku atsūkšana
 • Attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana
 • Avārijas dienests 00-24
SIA “KTE” piedāvā pakalpojumus kanalizācijas tīrīšanā. Mums ir pieredzējuši speciālisti attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanā, cauruļvadu skalošanā, tehniskajās un transportēšanas jomās. Uzņēmums nepārtraukti attīstās, pilnveido gan materiālo, gan intelektuālo bāzi.

Cauruļvadu tīrīšanai uzņēmuma rīcībā ir četras specializētas asenizācijas mašīnas: 16m3 ietilpība + tīrā ūdens tvertne augstspiediena skalošanai (tīrīšanai) 8m3 ietilpība + tīrā ūdens tvertne augstspiediena skalošanai (tīrīšanai) 14m3 ietilpība + recirkulācijas tehnoloģija augstspiediena skalošanai u.c. stacionāras un portatīvas iekārtas specializēto darbu veikšanai.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražošana

EkoStandarts Tehnoloģijas ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražotājfirma jau kopš 2001. gada, kas savas darbības laikā ir veiksmīgi realizējusi vairāk kā 250 projektus. Notekūdeņu problēmas tika atrisinātas gan privātmājās, sabiedriskajās un ēdināšanas iestādēs, viesnīcās, kempingos, tāpat arī tika veikti darbi jau esošu, tehniski un morāli novecojušu pašvaldību attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijās. Kāpēc izvēlēties EkoStandartsTehnoloģijas ražotās iekārtas: Ražotas un sertificēts Latvijā. Augsta attīrītā ūdens kvalitāte, atbilst LR un ES normatīvu aktiem, ko var novadīt atklātās ūdenstilpnēs, vai infiltrēt gruntī. Darbības procesā nav nepatīkamu smaku un trokšņa. Droša un vienkārša darbība, pakļauta arī mainīgām slodzēm Augstākā konstrukcijas izturība, kas spējīga pretoties augstiem gruntsūdeņiem. Zemas ekspluatācijas izmaksas un vienkārša apkalpošana Tiek piedāvāts pilns apkalpošanas serviss, kas neierobežo garantijas laiku. Individuāla pieeja un katram klientam. EkoStandarts Tehnologijas nes atbildību par katru uzstādīto iekārtu.

Dažāda izmēra kanalizācijas kontrolaku vāki


Polimērkeramika un tās iespējas. Materiāls Materiāli, kuri sastāv no polimēru sveķiem un dažāda smalkuma minerālu pildvielas, pazīstami ar vairākiem nosaukumiem – ‘akmens masa’, ‘mākslīgais granīts’, ‘Sintegran’ u.c. Tehniskajā literatūrā līdz šim parastais apzīmējums ‘polimērbetons’ liek maldīgi iztēloties kaut ko smagnēju, pelēku un mazliet apdrupušu, tādēļ, lai precīzāk raksturotu materiāla īpašības un pielietojuma sfēru, pēdējā laikā speciālisti arvien plašāk lieto nosaukumu ‘polimērkeramika’. Īpašības Atšķirībā no tradicionālās keramikas, betona un līdzīgiem materiāliem, polimērkeramikā nav mikroporu, tādēļ tā praktiski neuzsūc ūdeni (mazāk kā 0,1%). Spiedes stiprība sasniedz 800 – 1000 kg/cm2, stiepei, liecei, nodilumam un sasalšanas izraisītai virsmas erozijai (Latvijas nepastāvīgajā klimatā ļoti svarīgi!) tā pretojas labāk nekā vairums minerālo materiālu un mehāniskās izturības ziņā tuvojas pelēkajam čugunam. Izstrādājumu virsma ir gluda, blīva un cieta, tai var piešķirt dažādu faktūru. Polimērkeramikas masu var izgatavot krāsainu, armēt un kombinēt ar stiklaplastu un citiem materiāliem un, izvēloties katram produktam atbilstošu sastāvu, iegūt vajadzīgo īpašību kopumu. Pielietojums. Polimērkeramika sekmīgi konkurē ar tradicionālajiem materiāliem – fajansu un metālu, piemēram, santehnikas ražošanā, no tās izgatavo drenāžas teknes un citus izstrādājumus, kuriem jāiztur slodze, mitrums un sals. Jau 4 gadus Latvijā firma “RENST” no polimērkeramikas ražo pazemes komunikāciju kontrolaku vākus (krāsainus!), kuri sekmīgi konkurē ar pierastajiem čuguna lējumiem – nerūsē, labi izskatās gan bruģī, gan apstādījumos (un tos neiekāro metāllūžņu zagļi!). No tās izgatavotas unikālas skulptūras (arī nesen uzstādītais Saeimas nama Lāčplēsis), pagalma plātnes un fasādes detaļas restaurējamām ēkām. Priekšrocības. Polimērkeramika īpaši piemērota izstrādājumiem, kas domāti izmantošanai āra apstākļos, tai var piešķirt dažādu izskatu un struktūru, to iekrāsojot, virsmu slīpējot un citādi apstrādājot. No polimērkeramikas salīdzinoši viegli izgatavot dobas detaļas ar samērā plānām (10 – 30 mm) sienām, tādējādi samazinot to svaru, kas būtiski, piemēram, lielā augstumā montējamām fasādes detaļām. Formas izstrādājumu ražošanai ir samērā vienkāršas un lētas, tādēļ polimērkeramika ir ekonomisks materiāls nelielām specifisku izstrādājumu partijām. SIA RENST. Uzņēmumam ir liela pieredze polimērkeramikas ražošanā – sērijveidā izgatavojam virsmas drenāžas tekņu un rīdziņu (gūliju) korpusus un režģus, dažāda izmēra kontrolaku vākus, pēc pasūtījuma – arī citus izstrādājumus vides dizainam un būvniecībai. Veidojot jaunus produktus, izmantojam visas polimērkeramikas iespējas un priekšrocības, lai iegūtu ekonomiski izdevīgu, tehniski un estētiski pilnvērtīgu rezultātu. Mūsu lielākie klienti ir būvuzņēmumi un firmas, kas nodarbojas ar vides labiekārtošanu - “Uzars”, “RE&RE”, “Eko Tehnoloģijas”, “PipeLife” un citi.Autonomās kanalizācijas izbūves darbi

SIA''MinTrakTex" ir jauns uzņēmums kurš nodibināts 2011gada februārī. Bet savu darbošnos sākām 2007 gadā.

Ar 2009 gadu pievērsāmies autonomās kanalizācijas izbūves darbiem.Sadarbojamies ar Latvijas uzņēmumiem kas ražo kanalizācijas septiķus,nosēdtvertnes un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.Tātad mēs piegādājam un veicam septiķu un bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūves darbus visā Latvijā.Uzņēmumu ražotie autonomās kanalizācijas attīrīšanas iekārtu komplekti ir ļoti kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.
2010 Gadā pievērsāmies drenāžas lauku un sistēmu izbūvēm un pārbūvēm.Tagad varam piedāvāt ļoti kompaktus drenāžas tuneļus,kas aizņem maz vietas un darbietilpīgus procesus atšķirībā no drenāžas cauruļu lauku izbūves,kuru izbūvē jāpielieto vairāk resursu.
Pašlaik sniedzam mini ekskavatoru pakalpojumus ar profesionāliem operatoriem.Piedāvājam bobcat pakalpojumus,gan uz riteņu bāzes,gan ar kāpurķēdēm. Veicam visu veidu kanalizācijas tvertņu,septiķu un bioloģisko attīrīšanas iekārtu piegādi un montāžu visā Latvijā.Izbūvējam drenāžas laukus un infiltrācijas sistēmas,ieklājam ūdensvadus,gāzes vadus,elektriskos kabeļus,zemes siltumsūkņus,kontūras,lietus notekūdes sistēmas.Veicam kanalizācijas un ūdensvadu pieslēgumu izbūvi un pieslēgšanu pie centrālajiem pilsētas kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem.Piedāvājam bruģēšanas un apzaļumošanas darbu veikšanu.
Piegādājam zemi,melnzemi,šķembas,skalotus oļus drenāžam.
Uz Veiksmīgu Sadarbību Jūsu MinTrakTex.

Bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas Biorock

Vācu firmas Biorock tehnoloģijas iekārtas Latvijā ražotos korpusos Priekšrocības:
 • attīrīšanas procesam nav nepieciešama elektrība;
 • augsta attīrīšanas pakāpe (98%);
 • spēj pārciest notekūdens padeves pārtraukumus (brīvdienās);
 • zemas ekspluatācijas izmaksas (septiķa atsūknēšana reizi 2-3 gados);
 • tiek nodrošināts pilns serviss;
 • pēc uzstādīšanas ātri uzsāk notekūdens attīrīšanu (1-2 dienu laikā);
 • testētas un atbilst ES normatīvu EN 12566-3 prasībām;
 • nekaitē sadzīves ķīmija;
 • nevar tikt izskalotas aktīvās dūņas;
 • konstrukcijā nav kustīgu detaļu.
Attīrīto notekūdeni drīkst novadīt vidē – novadgrāvī, iesūcināt gruntī, ūdenstilpnēs. Piemērotas privātmājām, vasarnīcām, kempingiem, viesu namiem – objektos, kur mēdz būt ievērojamas notekūdens apjoma svārstības vai pat pārtraukumi. Biofiltra pildījums spēj uzsūkt un ilgstoši saturēt ūdeni un mikroorganismiem nepieciešamās barības vielas, tā ilgstoši saglabajot mikroorganismu dzīvotspēju notekūdens padeves pārtraukuma gadījumos. Objektos, kur jau ir uzstādīti septiķi vai nosēdakas grodos, pēc esošā septiķa uzstādīt tikai moduli ar biofiltra pildījumu. Septiķa tilpumam jābūt vismaz 400 l uz vienu iedzīvotāju. Apkalpošana paredz septiķa atsūknēšanu reizi 2-3 gados (atkarībā no septiķa tilpuma). Objektos, kur ir augsts gruntsūdens, pēc iekārtas uzstāda 220V vai 12V sūkni. Uzstādām arī septiķus un citu ražotāju notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Latvijā montējot Biorock iekārtas tiek izmantoti pārbaudīti korpusi un vācu ražotāja komplektējošie materiāli. Tādejādi iegūstam iekārtas ar visām Biorock tehnoloģijas un kvalitātes priekšrocībām par pievilcīgu cenu. Jaunos objektos piedāvājam uzstādīt iekārtu vienā plastmasas korpusā, kurā ir septiķa un biofiltra nodalījumi (sk. shēmu). Objektos, kur jau ir nosēdakas, pēc tām uzstādām biofiltru plastmasas korpusā.


Septiķi

Septiķi ir nosēdtvertnes, kur notiek daļēja notekūdens attīrīšana. Notekūdens attīrīšanas pakāpe septiķos ir 40 – 60 %. Septiķos nosēžas cietās daļiņas un anaerobos apstākļos, daļēji tiek sadalītas organiskās vielas. Daļēji attīrīto ūdeni drīkst novadīt tikai infiltrācijas laukā, kur notiek tā turpmākā attīrīšana. Gruntsūdens līmenim zem infiltrācijas caurulēm jābūt vismaz 1 – 1,5 m dziļumā, tātad infiltrācijas lauka atrašanās vietā gruntsūdenim jābūt vismaz 2 – 2,5 m dziļumā no zemes virsmas. Piedāvājam izturīgus, praksē pārbaudītus, Latvijā ražotus septiķus, kas ir izgatavoti no plastmasas (HDPE). Privātmājām parasti uzstāda septiķus ar tilpumu 2 (līdz 3 cilvēkiem) un 3 (līdz 6 cilvēkiem) m3. Septiķu apkalpošana paredz, to iztukšošanu ar asenizācijas mašīnu reizi 1 – 3 gados, atkarībā no septiķa tilpuma un noslodzes. Galvenā septiķa priekšrocība ir salīdzinoši nelielās materiālu izmaksas, trūkums – tā kā infiltrācijas laukā nonāk daļēji attīrīts ūdens, ar laiku tas aizaug. Pēc cik ilga laika tas notiks (2-7 gadi), ir atkarīgs no septiķa tilpuma, iztukšošanas biežuma, noslodzes, infiltrācijas lauka izmēriem un cik pareizi tas ir izbūvēts, grunts tipa u.c. apstākļiem. Jau izbūvētu septiķa sistēmu ir iespējams pilnveidot, pēc septiķa uzstādot Biorock biofiltra moduli. Šājā gadījumā notekūdens tiks attīrīts par 90 – 95%.

Notekūdeņu attīrīšana

SIA “Vides eksperts” dibināta 2004. gadā. Mūsu firmā vadošajiem speciālistiem ir vairāk kā 15 gadu pieredze notekūdens attīrīšanas jomā. Firmas darbības laikā esam uzstādījuši vairāk kā 100 bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un veikuši vairāk kā 50 notekūdens attīrīšanas iekārtu pilnveidošanu, tai skaitā pārtikas pārstrādes uzņēmumiem.

SIA “Vides eksperts” info@videseksperts.lv tālr. +371-27184095. Juridiskā adrese: Baznīcas iela 30, Salacgrīva, LV-4033 
Piedāvājam:
 • vācu firmas BIOROCK tehnoloģijas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas privātmājām, viesu namiem, kempingiem – šīs iekārtas darbojas bez elektrības, ekspluatācijas izmaksas ir zemākās starp analogiem;
 • tehnoloģisko ielikņus grodu akās – jebkuru atbilstoša tilpuma nosēdaku varam pārveidot par bioloģisko notekūdens attīrīšanas iekārtu;
 • lielās bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas viesu namiem, daudzdzīvokļu namiem, ciematiem – iekārtās tiek izmantota peldošā biofiltra tehnoloģija, kas nodrošina iekārtas stabilu darbību, novērš dūņu izskalošanu;
 • peldošās strūklakas ūdenstilpnes izdaiļošanai un ūdens bagātināšanai ar skābekli;
 • aeratori, peldoši un iegremdējami (difuzoru) – paātrina vielu apriti, novērš zivju slapšanu vasarā un ziemā;
 • ultraskaņas aļģu kontroles ierīces – iznīcina aļģes pāris nedēļās un novērš to atkārtotu savairošanos;
 • pretaļģu baktēriju preparātu dīķiem Macro-Zym – videi draudzīgākais un lētākais veids cīņai ar dīķu ūdens “ziedēšanu”;
 • aprīkojums notekūdens attīrīšanas iekārtām – gaisa pūtēji, difuzori, mikseri, automātika u.c.
 • notekūdens attīrīšanas iekārtu darbības novērtēšanu un to pilnveidošana.

kanalizācijas caurule

kanalizācijas caurule

lietus ūdens kanalizācija

lietus ūdens kanalizācija

ūdensapgāde un kanalizācija

ūdensapgāde un kanalizācija

bioloģiskā kanalizācija

bioloģiskā kanalizācija

drenāžas caurules

drenāžas caurules

drenāžas caurules

drenāžas caurules

kanalizācija

kanalizācija

ūdens un kanalizācija

ūdens un kanalizācija

notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

attīrīšanas iekārtas

attīrīšanas iekārtas

ūdens attīrīšanas sistēmas

ūdens attīrīšanas sistēmas

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas cena

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas cena

kanalizācijas izbūve

kanalizācijas izbūve

kanalizācijas septiķis

kanalizācijas septiķis

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas privātmājām

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas privātmājām

bioloģiskā attīrīšanas iekārta

bioloģiskā attīrīšanas iekārta

septiķis ar drenāžu

septiķis ar drenāžu

kanalizācijas septiķi

kanalizācijas septiķi

septiķis cena

septiķis cena

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

notekūdeņu attīrīšana

notekūdeņu attīrīšana

septiķi

septiķi

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

septiķis

septiķis

Infiltrācijas caurules ar šķembām

UZMANĪBU!

Kanalizācijas tīklam obligāti ir jābūt dabīgi vēdināmam, izvadot vaļēju stāvvadu virs ēkas jumta. Vakumvārsta uzstādīšana sistēmas augstākajā daļā nav pieļaujama!

Infiltrācijas cauruļu ventilācija jāizvada virs zemes līmeņa un jānoslēdz ar nosegvāciņiem. Cauruļu izvade virs zemes nodrošina pastāvīgu sistēmas vēdināšanu, un ļauj viegli kontrolēt sistēmas darbību, panākot efektīvāku notekūdeņu pašattīrīšanos.

1. Sadales aka

Sadales aku uzstāda vertikāli uz stabila, noblietēta smilšu slāņa. Sadales akai ir divas vai trīs izplūdes, kas vienmērīgi sadala pienākošo ūdens daudzumu uz infiltrācijas caurulēm.

2. Sadales caurules

Caurules pievieno sadales akas izvadiem un iegulda uz pieblietēta smilšu slāņa. To slīpumam jābūt 5–10 mm/m. Šīs caurules ir bez perforācijas, lai ūdens infiltrācija nenotiktu uzreiz aiz sadales akas.

3. Infiltrācijas tranšeja/caurules

Infiltrācijas caurules montē infiltrācijas tranšejā. Ja divi atzari tiek montēti vienā tranšejā paralēli viens otram, tad attālumam starp tiem jābūt vismaz 1,5 m .

Infiltrācijas caurules uzstāda tā, lai perforācija būtu virzienā uz leju. Caurules uzstāda ar slīpumu 5 – 10 mm/m, pievieno lokanos savienojumus un izvada neperforētos (bez caurumiem) ventilācijas caurules posmus vertikāli virs zemes. Uz šiem izvadiem uzstāda ventilācijas nosegvāciņus. Infiltrācijas caurules jānosedz ar vismaz 5 cm biezu šķembu slāni. Slāņa biezumam kopumā jābūt vismaz 30 cm. Šķembas vai oļus pārsedz ar filtrējošo aizsargmateriālu – ģeotekstilu. Pēc tam tranšeju piepilda ar grunti.

4. Tranšejas pildījums

Infiltrācijas slāņa izveidei nepieciešams oļu vai skalotu šķembu pildījums 25 – 35 cm biezumā. Filtrācijas slāni veido no smiltīm vai smalkas grants. Ja tās ir šķembas, tām jābūt skalotām, lai novērstu filtrācijas slāņa aizsērēšanu, kas krasi samazina sistēmas efektivitāti.

Virs šķembām klāj ģeotekstilu, lai atdalītu virsējo grunts slāni no infiltrācijas slāņa – oļiem, šķembām, lai sīkās grunts daļiņas neiekļūtu infiltrācijas slānī.

Infiltrācijas caurules paredzēts ieguldīt uz līdzena, bet nepieblīvēta oļu vai šķembu slāņa. Infiltrācijas slānis var būt veidots gan kā kopēja tranšeja, gan kā atsevišķas tranšejas, atzaru virzieni pēc sadales akas.

5. Infiltrācijas lauka šķērsgriezums


Septiķi

Mehāniskā attīrīšana - septiķis

Sākotnējā notekūdeņu attīrīšana notiek speciāli no polietilēna izgatavotā septiķī, kura darba tilpums ir 2 – 5 m3. Septiķa galvenais uzdevums ir aizturēt un uzkrāt rupjo, smago notekūdeņu frakciju.

Septiķim ir trīs kameras, caur kurām plūstot notekūdenim, samazinās tā pārvietošanās ātrums. Gravitācijas ietekmē, notekūdenī esošās smagās organiskās un neorganiskās vielu daļiņas nogulsnējas. Pirmajā nodalījumā – vairāk, otrajā – mazāk, trešajā – vismazāk. Tomēr, izejot cauri visiem septiķa nodalījumiem, daļēji attīrītajā notekūdenī paliek izšķīdušās un ūdenī peldošās piesārņojošo vielu daļiņas, kas sastāda 40 – 50% no kopējā notekūdeņu piesārņojuma. Izgulsnētos piemaisījumus nepieciešams atsūknēt 2 – 3 reizes gadā (skatoties no intensitātes) un ar asenizācijas transportu izvest utilizēšanai. Veicot atsūknēšanu apmēram 15 – 20 % aizturēto piemaisījumu nepieciešams atstāt septiķī, t.s. nākamajam “ieraugam”. Pēc septiķa notekūdeņi paštecē plūst uz bioloģisko iekārtu vai infiltrācijas lauku.

Septiķa izvietojums

Septiķa darbības shēma


Bioloģiskā attīrīšanas iekārta

» Bioloģiskās attīrīšanas pamatprocesi ir organisko vielu bioloģiskā noārdīšanās aerobā (pietiekoša skābekļa klātbūtnē) un anaerobā (bezskābekļa) vidē.

» Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas it vispiemērotākās sadzīves un komunālo kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai.

» Pieprasījums pēc tām ir liels. Kaut arī konstruktīvie risinājumi ir dažādi, visas tehnoloģijas pamatā balstās uz šādiem procesiem:

» Amonifikācija, kur anaerobos vai anoksos (nepietiekoša skābekļa) apstākļos notiek mikroorganismu izraisītu, slāpekli saturošu organisko vielu noārdīšanās, kuras rezultātā rodas augiem un mikroorganismiem pieejams amonjaks; Amonifikācijas otrs nosaukums ir anaerobais process -anaerobais process jeb zona ir nepieciešama, lai paaugstinātu fosfora izdalīšanos. Jo anaerobiskāki apstākļi, jo vairāk acetāta tiek saražots procesa laikā. Tāpat tas noved pie lielākas fosfāta izdalīšanās. Lai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sekcijā nodrošinātu anaerobu vidi, tai ir jābūt bez aerācijas sistēmas. Šī procesa rezultātā veidojas gāzes – metāns, ogļskābā, amonjaks un sērūdeņradis, kā arī organisko vielu sairšanas starpprodukti. Šo procesu izmanto kanalizācijas notekūdeņu nosēdumu apstrādei.Aerobo ķīmisko procesu rezultātā oksidējas organiskās vielas, kuras satur oglekli, slāpekli, sēru, fosforu, līdz minerāliem sāļiem (ogļskābes, slāpekļskābes, sērskābes un fosforskābes) un ogļskābei.

» Nitrifikācija, kur baktērijas aerobos apstākļos (pietiekoša skābekļa klātbūtnē - vismaz 2 mg/l), notiek mikroorganismu izraisīta amonija savienojumu oksidēšanās par nitrītiem un nitrātiem; Nitrifikācijas otrs nosaukums ir aerobais process - Aerobais process norisinās, ja sistēmā (iekārtā) tiek pievadīts gaiss ar sūkņa vai ar kompresora palīdzību. Aerobajā procesā, kurā tiek pievadīts gaiss organisko vielu daļa tiek oksidēta par CO2 un ūdeni, bet pārējā notekūdens daļa tiek patērēta šūnu sintēzei, lai izveidotu biomasas pārpalikumu, ko dēvē par aktīvajām dūņām. Bioķīmiskās reakcijas, kuru rezultātā tiek likvidēti organiskie savienojumi, raksturo ar šādu vienādojumu: Organiskās vielas + O2 + uzturvielas ---> mikroorganismi CO2 + H2O + jaunas šūnas

» Amonjaks tiek aizvadīts no sistēmas prom ar divu baktēriju grupu palīdzību, kuras kopīgi tiek dēvētas par nitrificējošajām baktērijām, jo tās katalizē nitrifikācijasreakcijas. Nitrifikācija ir amonjaka oksidēšanās process, kurā amonjaks tiek oksidēts par nitrātu divās reakcijās, ko realizē atšķirīgas aerobās baktēriju grupas.


NH3 + 1,5 O2 ---> NO2 + H+ +H2O

NO2 + 1 ,5 O2 --->NO3

» Denitrifikācija, kurā notiek oksidēto slāpekļa savienojumu noārdīšanās (reducējoties) un izdalās brīvs slāpeklis.

Kur notiek baktēriju augšana, kas attīra notekūdeni?

Baktērijas aug uz tā sauktajiem bioblokiem. Bloki ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar dažādiem materiāliem - šķembām, plastmasas diļiņām, riņķiem, kuriem ir liela kopēja virsma, uz kuras savairojas mikroorganismi, izveidojot bioplēvi. Notekūdeņi ar elektrisko sūkni caur sprauslām tiek izsmidzināti uz biofiltru. Izsmidzināšanas brīdī kanalizācijas notekūdeņi sajaucas ar gaisu un tajos izšķīst skābeklis. Tekot lejā caur biofiltru, baktērijas ūdeni attīra. Mikroorganismi uz bioplēves nemitīgi vairojas, bet vecie nogrimst biofiltra dibenā, no kurienes tie periodiski jāizvāc.

Pēc bioloģiskās attīrīšanas ūdeni var novadīt grāvī, tekošā ūdenstilpnē vai filtrēt zemē.

Biomasa / dūņas

Aktīvās dūņas satur tādus bioloģiskos organismus kā baktērijas, protozojus un citus mikroorganismus. Baktērijas veido galveno mikrobu kopienu aktīvajās dūņās.

Baktēriju veids, kas dominē sistēmā, ir atkarīgs no apkārtējās vides nosacījumiem, procesu konstrukcijas, iekārtu darbības veida un ieplūstošā notekūdens īpašībām. Mikroorganismi, kuriem ir liela skaitliskā nozīme aktīvajās dūņās, ir baktērijas, kuras ir sastopamas kā atsevišķi mikroorganismi, sākot no viena mikrometra līdz redzamām masām, vai individuālām kolonijām. Dažas baktērijas ir obligāti aerobas (tās var dzīvot tikai skābekļa klātbūtnē), bet citas – obligāti anaerobas (tās ir aktīvas vienīgi bezskābekļa vidē). Baktēriju izdzīvošanas pārsvars aktīvajās dūņās ir fakultatīvs – spējīgas dzīvot vienā, vai otrā skābekļa vai bezskābekļa vidē.

Gan heterotrofās un autotrofās baktērijas dzīvo aktīvajās dūņās. Heterotrofās baktērijas, lai sintezētu jaunas šūnas, iegūst enerģiju no ieplūstošā notekūdens organisko vielu oglekļa. Tajā pašā laikā, tās patērē enerģiju, organiskās vielas pārveidojot tādos savienojumos kā, piemēram, oglekļa dioksīds un ūdens.

Autotrofās baktērijas aktīvajās dūņās samazina oksidējošā oglekļa sastāvdaļas. Šīs baktērijas iegūst enerģiju no amonjaka - slāpekļa oksidācijas uz nitrāta - slāpekli divpakāpju pārveidošanas procesā, kas pazīstams kā nitrifikācija. Rezultātā no šīs oksidācijas reakcijas tiek iegūts tikai neliels daudzums enerģijas, un ir nepieciešama papildus enerģija, lai pārveidotu oglekļa dioksīdu uz šūnu oglekli.

Kā izvēlēties atbilstošāko bioloģisko attīrīšanas iekārtu

Lai izvēlētos atbilstošāko kanalizācijas bioloģisko attīrīšanas iekārtu ir jāņem vērā ne tikai iekārtas cena, bet arī tās darbības funkcijas, iekārtas parametri, attīrīšanas efektivitāte, apkalpošanas biežums un arī iekārtu sastāvdaļu maiņu biežums.

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu būtība ir baktērijas – dūņas, kas attīra ūdeni līdz tādai pakāpei, lai to varētu ne tikai novadīt gruntī, bet arī grāvī vai tekošā ūdenstilpnē.

Lai baktērijas veidotos, augtu, vairotos un pildītu tām piemēroto funkciju (attīrītu ūdeni), tām ir jārada atbilstoša vide – gan anaerobais process (bezgaisa), gan aerobais process (gaisa). Tātad ir jāizpēta, kuras attīrīšanas iekārtas nodrošina šos procesus attīrīšanas iekārtās.

Iekārtu parametri (izmēri) var būt ļoti dažādi, kā arī iekārtu materiāli no kuriem tiek taisītas attīrīšanas iekārtas. Visbiežāk cilvēki iegādājas mazas attīrīšanas iekārtas, jo tās ir lētākas, bet tās nespēj attīrīt pienākošo ūdens daudzumu un tad rodas problēma, kuru mēs cenšamies atrisināt, jo pārdevējs vai nu atsakās apkalpot savas pārdotās iekārtas vai arī nespēj nodrošināt savu iekārtu solīto kvalitāti. Vislabākais risinājums būtu kompakta iekārta, kurā ir vairāki attīrīšanas procesi, bet tās tilpums ir pietiekami liels priekš pienākošajiem ūdeņiem, lai kvalitatīvi un efektīvi attīrītu piesārņojumu. Vispiemērotākās iekārtu konstrukciju (korpusa) materiāls ir polietilēns, kas no citiem materiāliem atšķiras ar cenu, jo tas ir lētāks. Turklāt materiālas nedrīkst būt korozīvs metāla elementi) un pūstošs (koka elementi). Turklāt iekārtas, kas ir rūpnieciski izgatavotas, bet nav “salipinātas” kopā ir izturīgākas pret zemes spiedienu un nepastāv risks, ka radīsies plaisas pa kurā ūdens plūdīs prom no iekārtas.

Kā darbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

ASD (aerotanks suspensijas dzidrinātājs) notekūdeņu attīrīšanas gaitā notiek tie paši procesi, kas pašattīroties dabiskajām ūdenskrātuvēm. Atšķirība ir tikai tā, ka ASD iekārtās, notekūdeņu attīrīšanai, izmanto bioloģiski aktīvās dūņas daudz lielākā koncentrācijā, un tās tiek papildus aktivizētas, ūdenim pievadot skābekli (gaisu). Aktīvo dūņupamatsastāvu veido baktērijas, kas pārtiek no kanalizācijas notekūdeņos esošajām organiskajām vielām. Uzsākot lietot ASD iekārtu, ievada nelielu aktīvo dūņu daudzumu, kuras darbības procesu laikā savairojas līdz nepieciešamajam apjomam. Optimālā darbības nostabilizēšanās laiks ir līdz vienai nedēļai.


Sākotnēji notekūdeņi pa ieplūdes cauruli A nonāk nepietiekama skābekļa zonā 2 (denitrifikācijas zona), kur notiek pirmējā organisko vielu šķelšanās un amonija jonu atbrīvošanās. Cietās, lielāka izmēra daļiņas, aiztur redeles (mehānisko piemaisījumu uztveršanas grozs) 1. Pēc tam, pamatojoties uz „savienoto trauku principa”, pieplūstot klāt jauniem notekūdeņiem, attīrāmie notekūdeņi ieplūst aerācijas zonā 3, kas ar membrānu tipa kompresora, gaisa sadales sistēmas un aeratoru 4 palīdzību tiek pastiprināti aerēta, aktivizējot aerobos mikroorganismus. Turpinoties attīrīšanas procesam daļēji apstrādāts notekūdens caur apakšējiem atvērumiem plūst uz piltuvveida nostādinātāju – suspensijas dzidrinātāju 5 un virzās uz augšu, filtrējoties cauri nosēdušos dūņu slānim. Uzpeldošās dūņas pielīp pie nosēdušos dūņu pārslām un „paņem tās līdz”, kamēr pašas kļūst tik smagas, ka sāk grimt. Rezultātā dzidrinātāja virspusē nokļūst jau dzidrs ūdens, bet dūņas izgulsnējas. Jo biezāks dūņu slānis, jo ūdens labāk filtrējas un kļūst dzidrāks. Vislabākos attīrīšanas rezultātus var iegūt, kad dūņu koncentrācija 30-60 %. Lai suspensijas dzidrinātājā nekrātos liels dūņu slānis un neveidotu aizsprostojumu, tad tās kopā ar daļu ūdens pa airliftu 6 atsūknē atpakaļ ieplūdes zonā 2. Izplūdē B attīrītais (attīrīšanas pakāpe atbilst LR un ES normatīvo aktu prasībām) ūdens pa savācējtekni 8 iztek no aerotanka. ASD attīrīšanas iekārtas var izmantot no 2 CE (cilvēka ekvivalents) līdz pat ciematiem. Notekūdeņi arī tiek attīrīti ofisiem, kempingiem, dažādām kafejnīcām un ražošanas uzņēmumiem. Tāpat ASD tipa iekārtu var izmantot veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijai un septisko bedru pārbūvei par bioloģisko attīrīšanas iekārtu.Kāpēc izvēlēties bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Mūsdienās sākot celt jaunu māju vai arī kādu citu sabiedriskās nozīmes ēku ir jāievēro vietējās būvvaldes izsniegti tehniskie noteikumi par saimniecisko notekūdeņu novadīšanu. Galvenokārt akcents tiek likts uz tuvumā esošo pašvaldības kanalizācijas kolektoru, bet ja tāda nav, tad tiek minēta vai nu izsmeļamā bedre vai arī bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Šobrīd tehniskajos noteikumos netiek pieminēts tautā tik labi pazīstamais septiķis, kur daļēji attīrīto ūdeni (skeptiķi notekūdeņu piesārņojumu samazina līdz 60%) ievadot turpat gruntī vai arī tuvākajā ūdenstilpnē kā rezultātā „attīrītais ūdens” kopā ar gruntsūdeņiem ilgāka laika periodā nonāk turpat akā no kuras ūdeni lietojam uzturā, vai arī tas tiek novadīts tuvākajā ūdenstilpnē, kur paši peldamies vai tiek audzētas zivis. Šādi attīrot notekūdeņus, to kvalitatīvie rādītāji neatbilst,

-) 1999. gada 15. jūnija MK noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 ” Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””;

-) 2002. gada 22. janvāra MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

-) 1991.gada 21. maija ES direktīvai 91/271/EEK „par komunālo notekūdeņu attīrīšanu”

Tādējādi risinot notekūdeņu attīrīšanas problēmas, būtu jāizvēlas izsmeļamā bedre, vai arī bioloģiskā attīrīšanas iekārta (BAI). Izsmeļamās bedres ne vienmēr var būt hermētiskas, jo pārsvarā tās izbūvē no dzelzsbetona grodiem, kuriem nav veikta kvalitatīva hidroizolācija, šī iemesla dēļ tajās var iekļūt gruntsūdeņi un lietusūdeņi.Gadījumā ja tomēr izsmeļamā bedre ir 100% nohermetizēta, tad jārēķinās ar izmaksām un neērtībām, kas saistās ar biežo asenizācijas mašīnu izsaukumiem. Vidēji, ja vienas privātmājas ūdens patēriņš diennaktī sastāda 700-800 litrus, tad asenizācijas mašīnu nāksies saukt vismaz 2-3 reizes mēnesī (atkarībā no izsmeļamās bedres tilpuma) un papildus jārēķinās arī ar nepatīkamo smaku un izbraukātu mauriņu. Šis vienkāršais risinājums ir ļoti tuvredzīgs. Izsmeļamo bedri varētu piemērot kādai pirtiņai vai dārza mājiņai, kur cilvēku uzturēšanās laiks ir pavisam īss, bet šobrīd pat šādiem objektiem ir pieejamas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

Savukārt bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām attīrīšanas pakāpe sastāda 95 – 98% procenti atkarībā no iekārtas tipa un notekūdeņu piesārņojuma pakāpes. Papildus ideāli attīrītajiem notekūdeņiem Jūs vēl iegūstat:
 • neradīsies nepatīkama smaka, pat vasaras karstākajos mēnešos;
 • lēta pašizmaksa, kur jāmaksā par elektrību (elektrojauda sākot no 60W) un nelieliem apkalpošanas izdevumiem, kas saistīti ar iekārtu tīrīšanu (vidēji 1 reizi gadā), bet pašas iekārtas cena ir tikai par 50 – 60 % dārgāka par klasisko septiķi;
 • ērti uzstādāmas un aizņem maz platības;
 • ilgmūžīgas, kalpošanas laiks var sasniegt 20 – 30 gadus;

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas iedalās divos tipos: biofiltros un aerotenkos. Šo iekārtu darbības principi ir līdzīgi, tāpat arī sasniedzot vajadzīgo attīrīšanas pakāpi. Iekārtas tipu izvēlās pēc notekūdeņu specifikas, plūsmas mainīguma un novadīšanas iespējas, tāpat viennozīmīgi ir iekārtas gabarīti un montāžas iespējas, kas katram iekārtas tipam var būt atšķirīgi. Latvijā ir pieejamas abu tipu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Izvēloties attīrīšanas iekārtas būtu jāņem vērā sekojoši nosacījumi objektā:
 • grunts īpašības (grunts sastāvs, gruntsūdens līmenis, utt.);
 • objekta īpašibas (īpaši aizsargājamas teritorijas, liegumi, aizsargjoslas utt);
 • paredzamo notekūdeņu sastāvs (saimnieciskie, komunālie, rūpnieciskie uc.);
 • attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta;
 • Montāžas iespējas, jo pastāv arī iespēja izmantot kādu esošo tilpni, iemontējot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko ieliktni;

Tāpat iekārtu tirgotājam vai ražotājam jāpieprasa:
 • Izvēloties iekārtu, ieteicams noskaidrot, kas tieši jums tiks piegādāts par attiecīgo līguma summu (pilnībā nokomplektēta iekārta vai tikai daļēji), jo nereti ir gadījumi, kad par šķietami pievilcīgu cenu tiek iegādāta BAI, kas nav pilnas komplektācijas. Vai cenā ietilpst montāža, būvniecība un nodošana ekspluatācijā;
 • Izvēloties pilnkorpusa attīrīšanas iekārtu, jāņem vērā konstrukcijas stiprību. Noskaidrojiet, vai NAI korpusam tiek dota garantija, jo, ņemot vērā Latvijas ģeoloģiskos apstākļus, iekārtai jāiztur krietns gruntsūdeņu un plūstošo smilšu spiediens. Nereti izrādās, ka pie nelieliem vai paaugstinātiem gruntsūdeņiem jāveic speciāla betonēšana, kas atkal sadārdzina visu celtniecību;
 • Izvēloties tehnoloģisko ieliktni rūpīgi jāseko līdzi lai esošā betona tilpne būtu labi nohidroizolēta,
 • Pieņemot lēmumu par attīrīšanas iekārtas izvēli, ieteicams rūpīgi izvērtēt, kāda ir piedāvātā servisa apkope un uz ko tiek dotas attiecīgās garantijas. Kā arī, kādi ir priekšnoteikumi iekārtas sekmīgai darbībai – vai nav regulāri jāpapildina dūņu daudzums, cik bieži tās jāatsūknē utt. (kas var būtiski palielināt kopējās izmaksas). Īpaši jābūt piesardzīgiem ar jaunajiem tirgus dalībniekiem, kas pavisam nesen Latvijas tirgū piedāvā aizdomīgi lētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dēvējot tās par bioloģiskajām notekūdeņu iekārtām, kuras nav vēl pārbaudītas specifiskajos Latvijas republikas ģeogrāfiskajos un klimatiskajos apstākļos. Ieteicams tomēr, lai padevējs uzrāda, jau kādu laiku darbībā esošu iekārtu konkrētajā rajonā, kas dos papildus garantiju un drošību, ka iekārta darbosies sekmīgi.
 • Tāpat, ja ir komplicētāki objekti, piemēram, kempingi, viesu mājas, kafejnīcas vai kādas nelielas ražošanas iestādes, tad obligāti jākonsultējas ar iekārtu izplatītājfirmām, vai nav nepieciešama notekūdeņu priekšattīrīšana, vai arī iekārta jāparedz mainīgas slodzes gadījumiem.
 • BAI nedrīkst novadīt toksiskas vielas, celtniecības atkritumus u.c. Sadzīves ķīmiju droši var novadīt iekārtā, tas pat ir ieteicams, lai regulētu baktēriju koncentrāciju iekārtā, bet obligāti jākonsultējas ar NAI izplatītāju, par vēlamo un nevēlamo ķīmisko vielu iekļuvi attīrīšanas iekārtā.

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā