Brīva vieta REKLĀMAI

KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA

SIA „August Latvia” piedāvā kvalitatīvus un modernus pakalpojumus inženiertīklu nozarē. Tiek veikti sākotnējie izpētes darbi, detalizētu projektu izstrādāšana un projekta izbūvēšana. Piedāvātie pakalpojumi tiek veikti saskaņā ar Būvniecības likumu, vispārīgajiem būvnoteikumiem un citām Latvijas Republikā pieņemtajām normām. Projekta izstrādes laikā mūsu klientiem tiek nodrošināta kvalitatīva informācija par projektu un tā gaitu, tādējādi radot veiksmīgu projekta saskaņošanas procesu.

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

Konsultācijas par piemērotākā risinājuma piemērošanu.

Kanalizācijas sistēmu projektēšana:
Ārējie kanalizācijas tīkli
Sūkņu stacijas
Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Papildu piedāvājam:
Tauku uztvērējus
Eļļas/ naftas atdalītājus
Rezervuārus

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā