Brīva vieta REKLĀMAI

Kāpēc izvēlēties bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Mūsdienās sākot celt jaunu māju vai arī kādu citu sabiedriskās nozīmes ēku ir jāievēro vietējās būvvaldes izsniegti tehniskie noteikumi par saimniecisko notekūdeņu novadīšanu. Galvenokārt akcents tiek likts uz tuvumā esošo pašvaldības kanalizācijas kolektoru, bet ja tāda nav, tad tiek minēta vai nu izsmeļamā bedre vai arī bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Šobrīd tehniskajos noteikumos netiek pieminēts tautā tik labi pazīstamais septiķis, kur daļēji attīrīto ūdeni (skeptiķi notekūdeņu piesārņojumu samazina līdz 60%) ievadot turpat gruntī vai arī tuvākajā ūdenstilpnē kā rezultātā „attīrītais ūdens” kopā ar gruntsūdeņiem ilgāka laika periodā nonāk turpat akā no kuras ūdeni lietojam uzturā, vai arī tas tiek novadīts tuvākajā ūdenstilpnē, kur paši peldamies vai tiek audzētas zivis. Šādi attīrot notekūdeņus, to kvalitatīvie rādītāji neatbilst,

-) 1999. gada 15. jūnija MK noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 ” Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””;

-) 2002. gada 22. janvāra MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

-) 1991.gada 21. maija ES direktīvai 91/271/EEK „par komunālo notekūdeņu attīrīšanu”

Tādējādi risinot notekūdeņu attīrīšanas problēmas, būtu jāizvēlas izsmeļamā bedre, vai arī bioloģiskā attīrīšanas iekārta (BAI). Izsmeļamās bedres ne vienmēr var būt hermētiskas, jo pārsvarā tās izbūvē no dzelzsbetona grodiem, kuriem nav veikta kvalitatīva hidroizolācija, šī iemesla dēļ tajās var iekļūt gruntsūdeņi un lietusūdeņi.Gadījumā ja tomēr izsmeļamā bedre ir 100% nohermetizēta, tad jārēķinās ar izmaksām un neērtībām, kas saistās ar biežo asenizācijas mašīnu izsaukumiem. Vidēji, ja vienas privātmājas ūdens patēriņš diennaktī sastāda 700-800 litrus, tad asenizācijas mašīnu nāksies saukt vismaz 2-3 reizes mēnesī (atkarībā no izsmeļamās bedres tilpuma) un papildus jārēķinās arī ar nepatīkamo smaku un izbraukātu mauriņu. Šis vienkāršais risinājums ir ļoti tuvredzīgs. Izsmeļamo bedri varētu piemērot kādai pirtiņai vai dārza mājiņai, kur cilvēku uzturēšanās laiks ir pavisam īss, bet šobrīd pat šādiem objektiem ir pieejamas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

Savukārt bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām attīrīšanas pakāpe sastāda 95 – 98% procenti atkarībā no iekārtas tipa un notekūdeņu piesārņojuma pakāpes. Papildus ideāli attīrītajiem notekūdeņiem Jūs vēl iegūstat:
 • neradīsies nepatīkama smaka, pat vasaras karstākajos mēnešos;
 • lēta pašizmaksa, kur jāmaksā par elektrību (elektrojauda sākot no 60W) un nelieliem apkalpošanas izdevumiem, kas saistīti ar iekārtu tīrīšanu (vidēji 1 reizi gadā), bet pašas iekārtas cena ir tikai par 50 – 60 % dārgāka par klasisko septiķi;
 • ērti uzstādāmas un aizņem maz platības;
 • ilgmūžīgas, kalpošanas laiks var sasniegt 20 – 30 gadus;

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas iedalās divos tipos: biofiltros un aerotenkos. Šo iekārtu darbības principi ir līdzīgi, tāpat arī sasniedzot vajadzīgo attīrīšanas pakāpi. Iekārtas tipu izvēlās pēc notekūdeņu specifikas, plūsmas mainīguma un novadīšanas iespējas, tāpat viennozīmīgi ir iekārtas gabarīti un montāžas iespējas, kas katram iekārtas tipam var būt atšķirīgi. Latvijā ir pieejamas abu tipu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Izvēloties attīrīšanas iekārtas būtu jāņem vērā sekojoši nosacījumi objektā:
 • grunts īpašības (grunts sastāvs, gruntsūdens līmenis, utt.);
 • objekta īpašibas (īpaši aizsargājamas teritorijas, liegumi, aizsargjoslas utt);
 • paredzamo notekūdeņu sastāvs (saimnieciskie, komunālie, rūpnieciskie uc.);
 • attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta;
 • Montāžas iespējas, jo pastāv arī iespēja izmantot kādu esošo tilpni, iemontējot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko ieliktni;

Tāpat iekārtu tirgotājam vai ražotājam jāpieprasa:
 • Izvēloties iekārtu, ieteicams noskaidrot, kas tieši jums tiks piegādāts par attiecīgo līguma summu (pilnībā nokomplektēta iekārta vai tikai daļēji), jo nereti ir gadījumi, kad par šķietami pievilcīgu cenu tiek iegādāta BAI, kas nav pilnas komplektācijas. Vai cenā ietilpst montāža, būvniecība un nodošana ekspluatācijā;
 • Izvēloties pilnkorpusa attīrīšanas iekārtu, jāņem vērā konstrukcijas stiprību. Noskaidrojiet, vai NAI korpusam tiek dota garantija, jo, ņemot vērā Latvijas ģeoloģiskos apstākļus, iekārtai jāiztur krietns gruntsūdeņu un plūstošo smilšu spiediens. Nereti izrādās, ka pie nelieliem vai paaugstinātiem gruntsūdeņiem jāveic speciāla betonēšana, kas atkal sadārdzina visu celtniecību;
 • Izvēloties tehnoloģisko ieliktni rūpīgi jāseko līdzi lai esošā betona tilpne būtu labi nohidroizolēta,
 • Pieņemot lēmumu par attīrīšanas iekārtas izvēli, ieteicams rūpīgi izvērtēt, kāda ir piedāvātā servisa apkope un uz ko tiek dotas attiecīgās garantijas. Kā arī, kādi ir priekšnoteikumi iekārtas sekmīgai darbībai – vai nav regulāri jāpapildina dūņu daudzums, cik bieži tās jāatsūknē utt. (kas var būtiski palielināt kopējās izmaksas). Īpaši jābūt piesardzīgiem ar jaunajiem tirgus dalībniekiem, kas pavisam nesen Latvijas tirgū piedāvā aizdomīgi lētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dēvējot tās par bioloģiskajām notekūdeņu iekārtām, kuras nav vēl pārbaudītas specifiskajos Latvijas republikas ģeogrāfiskajos un klimatiskajos apstākļos. Ieteicams tomēr, lai padevējs uzrāda, jau kādu laiku darbībā esošu iekārtu konkrētajā rajonā, kas dos papildus garantiju un drošību, ka iekārta darbosies sekmīgi.
 • Tāpat, ja ir komplicētāki objekti, piemēram, kempingi, viesu mājas, kafejnīcas vai kādas nelielas ražošanas iestādes, tad obligāti jākonsultējas ar iekārtu izplatītājfirmām, vai nav nepieciešama notekūdeņu priekšattīrīšana, vai arī iekārta jāparedz mainīgas slodzes gadījumiem.
 • BAI nedrīkst novadīt toksiskas vielas, celtniecības atkritumus u.c. Sadzīves ķīmiju droši var novadīt iekārtā, tas pat ir ieteicams, lai regulētu baktēriju koncentrāciju iekārtā, bet obligāti jākonsultējas ar NAI izplatītāju, par vēlamo un nevēlamo ķīmisko vielu iekļuvi attīrīšanas iekārtā.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā