Brīva vieta REKLĀMAI

Kā darbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

ASD (aerotanks suspensijas dzidrinātājs) notekūdeņu attīrīšanas gaitā notiek tie paši procesi, kas pašattīroties dabiskajām ūdenskrātuvēm. Atšķirība ir tikai tā, ka ASD iekārtās, notekūdeņu attīrīšanai, izmanto bioloģiski aktīvās dūņas daudz lielākā koncentrācijā, un tās tiek papildus aktivizētas, ūdenim pievadot skābekli (gaisu). Aktīvo dūņupamatsastāvu veido baktērijas, kas pārtiek no kanalizācijas notekūdeņos esošajām organiskajām vielām. Uzsākot lietot ASD iekārtu, ievada nelielu aktīvo dūņu daudzumu, kuras darbības procesu laikā savairojas līdz nepieciešamajam apjomam. Optimālā darbības nostabilizēšanās laiks ir līdz vienai nedēļai.


Sākotnēji notekūdeņi pa ieplūdes cauruli A nonāk nepietiekama skābekļa zonā 2 (denitrifikācijas zona), kur notiek pirmējā organisko vielu šķelšanās un amonija jonu atbrīvošanās. Cietās, lielāka izmēra daļiņas, aiztur redeles (mehānisko piemaisījumu uztveršanas grozs) 1. Pēc tam, pamatojoties uz „savienoto trauku principa”, pieplūstot klāt jauniem notekūdeņiem, attīrāmie notekūdeņi ieplūst aerācijas zonā 3, kas ar membrānu tipa kompresora, gaisa sadales sistēmas un aeratoru 4 palīdzību tiek pastiprināti aerēta, aktivizējot aerobos mikroorganismus. Turpinoties attīrīšanas procesam daļēji apstrādāts notekūdens caur apakšējiem atvērumiem plūst uz piltuvveida nostādinātāju – suspensijas dzidrinātāju 5 un virzās uz augšu, filtrējoties cauri nosēdušos dūņu slānim. Uzpeldošās dūņas pielīp pie nosēdušos dūņu pārslām un „paņem tās līdz”, kamēr pašas kļūst tik smagas, ka sāk grimt. Rezultātā dzidrinātāja virspusē nokļūst jau dzidrs ūdens, bet dūņas izgulsnējas. Jo biezāks dūņu slānis, jo ūdens labāk filtrējas un kļūst dzidrāks. Vislabākos attīrīšanas rezultātus var iegūt, kad dūņu koncentrācija 30-60 %. Lai suspensijas dzidrinātājā nekrātos liels dūņu slānis un neveidotu aizsprostojumu, tad tās kopā ar daļu ūdens pa airliftu 6 atsūknē atpakaļ ieplūdes zonā 2. Izplūdē B attīrītais (attīrīšanas pakāpe atbilst LR un ES normatīvo aktu prasībām) ūdens pa savācējtekni 8 iztek no aerotanka. ASD attīrīšanas iekārtas var izmantot no 2 CE (cilvēka ekvivalents) līdz pat ciematiem. Notekūdeņi arī tiek attīrīti ofisiem, kempingiem, dažādām kafejnīcām un ražošanas uzņēmumiem. Tāpat ASD tipa iekārtu var izmantot veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijai un septisko bedru pārbūvei par bioloģisko attīrīšanas iekārtu.Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā