Brīva vieta REKLĀMAI

sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu montāža

SIA “Enfriho” speciālisti veic visus nepieciešamos sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu montāžas darbus. Iekārtu montāža nav sarežģīta, tādēļ klienti var montāžas darbus veikt arī paši, izmantojot mūsu montāžas instrukcijas.


1. VIETA PRIEKŠ NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS JĀSAGATAVO TĀ, LAI ATTĪRĪTIE NOTEKŪDEŅI VARĒTU AIZTECĒT PAŠTECĒ . ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA NEDRĪKST BŪT MONTĒJAMA VIETĀ, KUR KRĀJAS LIETUS VAI GRUNTSŪDEŅI. IEKĀRTAS VĀKAM JĀBŪT PIEEJAMAM REGULĀRAI IEKĀRTAS PĀRBAUDEI.


2. UZSTĀDĀMAJAI IEKĀRTAI, BŪVBEDRE ROKAMA DIVOS ETAPOS. PIRMAJĀ ETAPĀ BŪVBEDRI ROK AR EKSKAVATORU. BŪVBEDRI NEROK LĪDZ PROJEKTĒTAJAM DZIĻUMAM. OTRAJĀ ETAPĀ 20-30 CM KĀRTA JĀROK AR ROKĀM. ŠĀDI VEICOT ZEMES DARBUS NODROŠINĀM, LAI IEKĀRTA TIKTU UZSTĀDĪTA UZ NEIZKUSTINĀTAS GRUNTS. BŪVBEDRES DZIĻUMS IR ATKARĪGS NO ĒKAS IZVADA TEKNES ATZĪMES.


3. MŪSU UZŅĒMUMA RAŽOTĀS IEKĀRTAS IR OBLIGĀTI JĀUZSTĀDA UZ BETONA PAMATPLĀTNES, LAI NODROŠINĀTU IEKĀRTAS HORIZONTĀLU UN VERTIKĀLU STATISKUMU. UZ NOBLIETĒTAS GRUNTS JĀBETONĒ 15-20 CM BIEZA PAMATPLĀTNE AR STANDARTA STIEGROJUMU. PAR PAMATPLĀTNI VAR TIKT IZMANTOTI ARĪ DZELZSBETONA GRODU DIBENI AR ATTIECĪGU DIAMETRU. AUGSTA GRUNTSŪDENS GADĪJUMĀ UZSTĀDĀMĀ IEKĀRTA JĀNOENKURO PIE PAMATPLĀTNES. ŠINĪ GADĪJUMA UZ IEPRIEKŠ IZVEIDOTAS BETONA PAMATPLĀTNES IR JĀSABER UN JĀNOBLIETĒ 40 CM ŠĶEMBU KĀRTA UN IEKĀRTAS TVERTNE, IZMANTOJOT ESOŠĀS MONTĀŽAS CILPAS, NOSTIPRINĀMA PIE BETONA PAMATPLĀTNES.


4. NOVIETOJOT IEKĀRTU BŪVBEDRĒ, PĀRBAUDA IEKĀRTAS PROJEKTĒTO NOVIETOJUMU(DZIĻUMS, HORIZONTĀLAIS UN VERTIKĀLAIS STĀVOKLIS), PIEVIENO PIEVADU UN IZVADU(CAURULĒM JĀBŪT SAMONTĒTĀM UZ STABILA PAMATA, TĀM JĀBŪT NEKUSTĪGĀM). IEKĀRTAS CAURULES JĀSALĪMĒ. IEVADA UN IZVADA CAURUĻU UZMAVAS DIAMETRIEM JĀSAKRĪT AR IEKĀRTĀ IEBŪVĒTO PIEVIENOJUMU DIAMETRIEM. IETEKOŠĀS CAURULES UN IEKĀRTAS PIEVIENOJUMA CAURULES TEKŅU ATZĪMĒM IR JĀSAKRĪT.


5. JĀIZVĒLAS VIETA KOMPRESORAM, T.I. PĒC TEHNISKAJIEM NOTEIKUMIEM, KOMPRESORS VAR TIKT UZSTĀDĪTS KĀ VĒDINĀMĀ TELPĀ(GARĀŽĀ, NOLIKTAVĀ U.C.), TĀ ARĪ ĀRĀ. TELPĀ UZSTĀDĪTAIS KOMPRESORS NEDRĪKST PIESKARTIES PIE SIENAS VAI CITAS BŪVES KONSTRUKCIJAS. JA KOMPRESORS TIEK UZSTĀDĪTS ĀRĀ, TAS JĀPASARGĀ NO MITRUMA, LIETUS UN PUTEKĻIEM. JA KOMPRESORU IR PAREDZĒTS UZSTĀDĪT PIE IEKĀRTAS, JĀPAREDZ ELEKTROENERĢIJAS PIEVADS(ELEKTROKABELIS 220V-3*1, 5 CU.


6. GADĪJUMĀ JA KOMPRESORS TIEK UZSTĀDĪTS TELPĀ, JĀUZSTĀDA GAISA PADEVES CAURUĻVADUS NO KOMPRESORA, LĪDZ ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAI. LĪDZ MINIMUMAM JĀSAMAZINA GAISA SPIEDIENA ZUDUMUS. TO VAR IZDARĪT SAMAZINOT PAGRIEZIENU SKAITU SISTĒMĀ. ŅEMOT VĒRĀ KOMPRESORU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS, ATTĀLUMS NO KOMPRESORA, LĪDZ ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAI NEDRĪKST PĀRSNIEGT 5 M.


7. VAJADZĪGAJĀ VIETĀ UZSTĀDĪTĀ IEKĀRTA PAKĀPENISKI JĀPIEPILDA AR ŪDENI UN JĀAIZBER BŪVBEDRE IZMANTOJOT SMILTIS BEZ RUPJIEM PIEMAISĪJUMIEM(BEZ LIELIEM AKMEŅIEM). IEKĀRTA JĀPILDA UN BŪVBEDRE JĀAIZBER PAKĀPENISKI 20-30 CM KĀRTĀS. KATRA SMILŠU KĀRTA JĀNOBLIETĒ. ŪDENI IEKĀRTĀ PILDA LĪDZ IZVADOŠĀS CAURULES TEKNEI.


8. PĒC PILNĪGAS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS IR VEICAMI IEKĀRTAS PALAIŠANAS DARBI-SASKAŅOŠANAS DARBI, KURUS VEIC SIA „ENFRIHO” SPECIĀLISTI. IEKĀRTU VAR SĀKT EKSPLUATĒT PĒC TAM, KAD TAJĀ IR IEVESTAS AKTĪVĀS DŪŅAS NO TUVĀKAJĀM BIOLOĢISKAJĀM NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀM(DŪŅU INDEKSS 150 MG/L, VAI DŪŅAS NEDRĪKST BŪT VECĀKAS KĀ 20 DIENAS).


9. ŅEMOT VĒRĀ UZSTĀDĪŠANAS VIETAS ĪPATNĪBAS, JĀIZVĒLAS ATTĪRĪTĀ ŪDENS NOVADES RISINĀJUMS. SAIMNIECISKO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS ATTĪRĪTIE NOTEKŪDEŅI VAR TIKT INFILTRĒTI GRUNTĪ(IZMANTOJOT INFILTRĀCIJAS AKAS, FILTRĀCIJAS LAUKUS), NOVADĪTI UZ TUVĀKO MELEORĀCIJAS GRĀVI, NOVADĪTI ATKLĀTĀS ŪDENS TILPNĒS, KĀ ARĪ IZMANTOJAMI OTRREIZĒJI.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā