Brīva vieta REKLĀMAI

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta

UAB “August ir Ko” tipveida notekūdeņu attīrīšanas iekārtas paredzētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no individuālām mājām, viesnīcām un pansionātiem, restorāniem, skolām, kempingiem, maziem uzņēmumiem, ciematiem un tml. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrīto ūdeni var izlaist atklātās ūdenstilpnēs, infiltrēt gruntī, ielaist lietus notekūdeņu sistēmā vai arī to var izmantot kā tehnisko ūdeni.

Notekūdeņu attīrīšana UAB “August un Ko” tipveida iekārtās notiek bioloģiskā veidā. Tās laikā mikroorganismi sadala un kā barību izmanto notekūdeņos esošos organiskos piesārņojumus, tādā veidā attīrot ūdeni. Bioloģiskā attīrīšanas metode balstās uz baktēriju spēju baroties ar dažādām organiskām un minerālām vielām, kas atrodas notekūdeņos. Baktēriju dzīvai darbībai bez barības vielām arī nepieciešams skābeklis, tāpēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtā papildus tiek uzstādīts arī gaisa pūtējs.
Darbības princips:

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta ir reaktors ar tajā iemontētu tehnoloģisko konstrukciju. Attīrīšanas process notiek vienā radiālā tilpnē no polipropilēna. Sākotnēji notekūdeņi nonāk un uztvērējgroza (2), tas domāts mehānisko piemaisījumu atdalīšanai. Pēc tam notekūdeņi nonāk anaerobā fermentācijas zonā (3), sajaucas ar aktīvām dūņām, kuras ir paceltas no otreizējā nostādinātāja ar aerlifta palīdzību un ietek denitrifikācijas zonā (4), kur notiek denitrifikācijas process. No denitrifikācijas zonas, notekūdeņi ieplūst aerācijas zonā (5). Aerācijas process notiek caur vienu vai vairākiem membrāna tipa difuzoriem (6), kuri izvietoti šīs zonas apakšdaļā un palīdz dūņas noturēt suspensijas veidā. Gaiss uz iekārtu tiek nogādāts ar kompresora (gaisa pūtēja) (9) palīdzību, tā ir vienīgā elektriskā attīrīšanas iekārtas daļa. Aerācijas zonā arī notiek nitrifikācijas process. No aerācijas zonas saujauktais šķidrums nonāk otrreizējā nostādinātajā (7) caur tā apakšējo daļu.


1. Ieplūde
2. Mehāniskā attīrīšana
3. Anaeroba zona
4. Denitrifikācijas zona
5. Aerācijas zona
6. Difuzors
7. Otreizējais nostādinātājs
8. Gaisa sadales sistēma
9. Kompresors
10. Gaisa sadales sistēma
11. Ūdens plūsmas sadale
12. Izplūde

Otrreizējā nostādinātāja konusveida forma, nodrošina, lai dūņas, kuras ātri paceļas un plūst uz augšu, apstātos tieši tajā brīdī, kad dūņas pārvēršas nekustīgā/stacionārā masā, tas ir brīdis, kad augšup ejošā plūsma un gravitācijas spēki sasniedz līdzsvaru un izlīdzinās. Notekūdeņi plūst caur sabiezinātu dūņu masu un iztek no iekārtas. Otrreizējā nostādinātājā dūņu pārslas grimst uz tā apakšu, no kurienes tās ar aerlifta palīdzību tiek nogādātas uz denitrifikācijas vai nitrifikācijas zonu.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir paredzētas montāžai uz dzelzsbetona pamatnes, tās pieslēdzot pie pašteces kanalizācijas caurulēm.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā