Brīva vieta REKLĀMAI

Septiķis kā kanalizācījas sistēmas sastāvdaļa


Septiķis ir viens no ērtākajiem un lētākajiem risinājumiem mājsaimniecības vai pirts kanalizācijas sistēmām, gadījumos, kad nav pieejama centralizētā, pilsētas kanalizācija. Darbības princips ir ļoti vienkāršs: no notekūdeņiem tiek attīrītas cietās daļiņas. Pēc septiķa attīrītie ūdeņi tiek novadīti drenāžas sistēmā, kur tas uzsūcas gruntī. Situācijās, ka reljefa vai pārmērīgi augstu gruntsūdeņu dēļ, attīrītie ūdeņi uz pašteces principa nav novadāmi infiltrācijā, tad tie ir jāpārsūknē. Šajā gadījumā, septiķis tiek aprīkots ar sūkni vai atsevišķu kompaktu sūkņu staciju. Līdz ar ko tiek panākts vēlamais un attīrītie ūdeņi tiek iepumpēti infiltrācijā. Ūdens līmenis, sūkņu ieslēgšanās, izslēgšanās utt. notiek automātiski.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā