Brīva vieta REKLĀMAI

Uzsākta Ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešana Kārsavas novadā

Šī gada 15.aprīlī notika projektu atvēršanas darba grupas sanāksme un ir saņemtas būvatļaujas, kas ļauj uzsākt Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” finansēto projektu ieviešanu Kārsavas novada Mērdzenes un Salnavas pagastos.

Kārsavas novadā paralēli tiks ieviesti divi projekti, kuros iepirkumu konkursu rezultātā ir uzvarējuši gan vieni un tie paši būvdarbu, gan būvuzraudzības, gan autoruzraudzības veicēji, kas atvieglos savstarpējās komunikācijas un projektu ieviešanas darbu.

Izstrādājot Tehniskos projektus pagājušajā gadā, tika ieguldīts liels darbs. Pirmkārt, ar katru iedzīvotāju, pa kura zemi plānots ūdensvads vai kanalizācija, tika noslēgta plānoto darbu shēmas saskaņošana. Šāds saskaņojums ļāva katram īpašniekam noskaidrot, kur un kas, tiks izbūvēts. Šobrīd būvdarbi ir sākušies, tādēļ atvainojamies par sagādātājām neērtībām un aicinu visus iedzīvotājus būt iecietīgiem pret notiekošajiem procesiem un brīdiniet bērnus, lai netuvojas būvlaukumiem drošības apsvērumu pēc.

Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/069/025 „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā”

Projekta īstenošanai 2014. gada 7. aprīlī Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Latgalija” noslēdza līgumu ID Nr. KNP 2013/30 par būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā” ietvaros. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbi tiks veikti sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

Būvuzraudzību projektā veiks Imants Akmentiņš, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Inženierprojekti videi”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 481131.97, attiecināmās izmaksas ir EUR 397629.73, ERAF līdzfinansējums - EUR 337985.27, pašvaldības budžeta finansējums - EUR 59644.46. Piešķirtais finansējums tiks izlietots ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai Mērdzenes ciemā, veicot sacilpojuma izbūvi un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un kanalizācijas tīklu paplašināšanu.
No Kārsavas novada pašvaldības puses tika norīkota vietējā darba grupa sekmīgai projekta norisei, uzraudzībai un īstenošanai trīs cilvēku sastāvā:
- Pagasta pārvaldnieks Jānis Koļčs,
- Attīrīšanas iekārtu operators Leons Silkāns,
- Santehniķis Aivars Noviks
Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā”
Projekta īstenošanai 2014. gada 7. aprīlī Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Latgalija” noslēdza līgumu ID Nr. KNP 2013/31 par būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā” ietvaros. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbi tiks veikti sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma. Būvuzraudzību projektā veiks Imants Akmentiņš, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Inženierprojekti videi”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 399662.51, attiecināmās izmaksas ir EUR 330299.60, ERAF līdzfinansējums - EUR 280754.66, pašvaldības budžeta finansējums - EUR 49544.94. Piešķirtais finansējums tiks izlietots ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai Salnavas ciemā, veicot ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūvi, kanalizācijas spiedvada izbūvi un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

No Kārsavas novada pašvaldības puses tika norīkota vietējā darba grupa sekmīgai projekta norisei, uzraudzībai un īstenošanai trīs cilvēku sastāvā:
- Attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle,
- Pagasta pārvaldniece Anna Gabrāne,
- Attīrīšanas iekārtu operators Aleksandrs Savickis

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja
Olita Grabovska, Tālr. 22015425

Par ūdeni un kanalizāciju jādomā pirms mājas celtniecības

Cilvēka dzīvē ūdenim ir ļoti liela nozīme, tāpēc straujajā būvniecības un mājokļu attīstības procesā nepārtraukti jādomā, kā šo dabas resursu saglabāt pēc iespējas labāk. Milzīga nozīme teir pareizai notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmu izbūvei.
Par notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu jādomā jau projekta izstrādes stadijā, lai jaunajai mājai varētu izbūvēt mūsdienīgu un drošu notekūdeņu sistēmu.

Kur ņemt ūdeni

Lielpilsētās arī jaunbūvju īpašniekiem ir iespējas pieslēgties kopējam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam. Tas ir samērā labs variants, jo nav jādomā par dzeramā ūdens piegādi, tāpat atkrīt novadūdeņu jautājuma risināšana. Protams, ka ūdens no avota vai pazemes slāņiem teorētiski skaitās tīrāks un veselīgāks. Taču daudzviet pazemes ūdeņos ir konstatēts piesārņojums. Tas nozīmē — ja vēlaties pie jaunā mājokļa urbumu, tad pirms tam jāveic rūpīga izpēte.

Lauku iedzīvotājiem šajā ziņā ir vieglāk. Ja mājas tuvumā ir avots, tā ūdens der gan pārtikā, gan veļas mazgāšanai, gan citām sadzīves vajadzībām. Atliek ierakt zemē pāris grodu, kur ūdenim uzkrāties un parūpēties par tā nokļūšanu mājā. To var paveikt ar visparastāko sūkņu palīdzību. Grodiem vēl vajag izveidot pārsegumu, lai vienkāršajā ūdens krātuvē neiekļūst lapas un dažādi gruži. Grodu akas ir visvienkāršākā ūdens saņemšanas sistēma. Zinātāji teic, ka īsto ūdens “dzīslu” visprecīzāk protot noteikt rīkstnieki. Ticēt tam vai nē, tā ir katra privāta izvēle. Diezgan plaši lietots paņēmiens ir ūdens ieguve ar spices palīdzību. Šo sistēmu ieteicams pielietot vietās, kur virsējie gruntsūdeņi nav pārāk kvalitatīvi. Spici iedzen apmēram divdesmit metru dziļumā, kur ūdens ir tīrāks. Tāpat iespējams pasūtīt arī artēziskās akas urbumu, kas dos daudz lielāku ūdens kvalitātes garantiju, taču maksās arī pietiekami dārgi — vairākus tūkstošus latu. Artēziskajām akām tiek izdota speciāla pase un veikta ūdens ķīmiskā sastāva analīze.
Attīrīšanas ierīces

Ūdens attīrīšanas ierīces mājā ierīko atkarībā no tā, kāda konkrētajā apriņķī ir ūdens kvalitāte. Latvijā prakse rāda, ka bieži jāattīra ūdens ar lielu dzelzs un kaļķa saturu.

Visprimitīvākā saimniecībā zināmā mehāniskā ūdens attīrīšanas ierīce ir krūze — filtrs, kas darbojas pēc vienkārša principa. Ūdeni lej augšējā traukā, zem kura novietots nomaināms attīrīšanas filtrs.

Caurteces filtrus uzstāda uz ūdensvada netālu no krāna — tā, lai nefiltrētos viss lietojamā ūdens apjoms, bet tikai dzeramais. Tikai jāraugās, lai filtrs tiktu uzstādīts pareizi, pretējā gadījumā samazināsies tā kalpošanas laiks, un maināmie kārtridži ātri piesārņosies. Caurteces filtru uzdevums ir attīrīt ūdenino sīkajām mehāniskajām daļiņām, atdzelžot un mīkstināt. Atgriezenisko filtru sistēma savukārt attīra ūdeni gan no mehāniskajiem, gan organiskajiem un bakterioloģiskajiem piesārņojumiem. Tai uzstāda atsevišķu krānu.
Kanalizācijas iespējas

Pilsētās un ciematos visērtākais un pareizākais risinājums ir pieslēgšanās kopējam kanalizācijas tīklam. Reizē ar māju nāksies izbūvēt arī savienojumu ar kopējo tīklu, un jautājums atrisināts. Tomēr atkarībā no jaunbūves atrašanās vietas varētu būt iespējami arī citi risinājumi. Piemēram, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, nosēdakas ar izvešanu uz attīrīšanas ietaisēm, kā arī trīs kameru septiķakas. Pēdējā ir samērā populāra lieta, un sistēmas būtība ir vienkārša. Tiek izbūvētas trīs hermētiskas, savienotas akas. Pirmajā paliek lielākā daļa nosēdumu, uz otro aizplūst daļēji attīrīti notekūdeņi, bet trešajā tie nonāk vēl tīrāki. Pēc tam ūdeņi nokļūst drenāžas sistēmā, kur tie tiek filtrēti caur smiltīm.

Teksts :autore G,kārkliņa.
http://asenizacija.blogspot.com/

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā