Brīva vieta REKLĀMAI

Laika gaitā cauruļvadi aizsērē

Laika gaitā cauruļvadi aizsērē, aizsprostojas, saplaisā vai iebrūk, kā rezultātā rodas gan sadzīviskas, gan ekoloģiskas problēmas. Lai atvieglotu bojājumu diagnostiku un remontdarbus to novēršanā, piedāvājam būtiski atšķirīgu problēmas risinājumu, neatrokot, neatsedzot un nedemontējot bojātos posmus.

Beztranšeju kanalizācijas remonts

Lai novērstu cauruļvadu defektus bez to atrakšanas un nomaiņas, izmantojam speciālu tehnoloģiju. Tiek ievietots ļoti izturīgs stiklašķiedras ielāps, kas atjauno cauruli praktiski nesamazinot tās diametru.


Bojājuma vietas un trases noteikšana kanalizācijas sistēmā

Precīzas bojājuma vietas noteikšanai, izmantojam zondi un lokatoru


TV diagnostika kanalizācijā

Lai precīzi noteiktu cauruļvada bojājuma raksturu un izvēlētos vislabāko un ātrāko remonta veidu, piedāvājam veikt televīzijas inspekciju.


Attīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu

ai attīrītu cauruļvadus no aizsprostojuma vai aizsērējuma, izmantojam ūdens augstspiedienu, kas attīra un sašķaida caurules sieniņām pielipušās daļas.


Cauruļvadu tīrīšana

Lai attīrītu cauruļu iekšējās sieniņas un novērstu aizsprostojumu vai aizsērējumu, izmantojam dažāda diametra motorspirāli ar maināmiem uzgaļiem


Mehāniskā cauruļvadu attīrīšana

Tā jau ir vēsture, bet mēs piedāvājam būtiski atšķirīgu problēmas risinājumu


Lietus ūdens savākšanas sistēmas

Lietus ūdens savākšanas sistēmas ir paredzētas, lai savāktu lietus ūdeni no jumtiem, terasēm, stāvvietām utt. Vēlāk ir iespējams izmantot apūdeņošanai, auto mazgāšanai, vai pat mājas vajadzībām (tualete, mazgājamās ierīces utt). Otto-Graf ir izveidojis šim nolūkam lietus ūdens savākšanas sistēmu, sākot ar filtriem, sūkņiem, kas kontrolēti tiek padots nepieciešamajā brīdī un vietā.

Mēs esam priecīgi Jūs sazināties ar mums, lai iegūtu vairāk informāciju par šāda veida risinājumu.

Septiķis ir viens no ērtākajiem un lētākajiem risinājumiem mājsaimniecības vai pirts kanalizācijas sistēmām

Septiķis ir viens no ērtākajiem un lētākajiem risinājumiem mājsaimniecības vai pirts kanalizācijas sistēmām, gadījumos, kad nav pieejama centralizētā, pilsētas kanalizācija. Darbības princips ir ļoti vienkāršs: no notekūdeņiem tiek attīrītas cietās daļiņas. Pēc septiķa attīrītie ūdeņi tiek novadīti drenāžas sistēmā, kur tas uzsūcas gruntī. Situācijās, ka reljefa vai pārmērīgi augstu gruntsūdeņu dēļ, attīrītie ūdeņi uz pašteces principa nav novadāmi infiltrācijā, tad tie ir jāpārsūknē. Šajā gadījumā, septiķis tiek aprīkots ar sūkni vai atsevišķu kompaktu sūkņu staciju. Līdz ar ko tiek panākts vēlamais un attīrītie ūdeņi tiek iepumpēti infiltrācijā. Ūdens līmenis, sūkņu ieslēgšanās, izslēgšanās utt. notiek automātiski.

Pirms septiķa iegādes, rekomendējam, iepazīties ar pašvaldības noteikumiem, prasībām par kanalizācijas sistēmas ierīkošanu – vai tas ir atļauts ierīkot lokālu septiķi!!!

Visi rezervuāri, kas izgatavoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanai

Visi rezervuāri, kas izgatavoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanai no izturīgiem materiāliem. Tie iztur gan ķīmisku reaģentu piemaisījumus, gan vides ietekmes faktorus. Galvenais piesardzības mērķis ir lai neattīrītie notekūdeni nenokļūst apkārtējā vidē.

Visbiežāk ražošanas procesā tiek izmatots stiklšķiedra, polipropilēns vai polietilēns. Pielietojot šos materiālus tvertnes ne tik vien ir ķīmiski un drošas pret noplūdēm, bet arī to svars ir ievērojami mazs, kas atvieglo to transportēšanu un uzstādīšanu.

Pie tvertnes izvēles svarīgi zināt notekūdeņu patēriņu, lai spētu izvēlēties piemērotāko tvertni. Rezervuārs var būt arī piemeklēts pēc uzturēšanās, dzīvošanas regularitātes noteiktajā mājā.

Rezervuārā uzkrāto notekūdeņu līmeņa kontroli atvieglo līmeņa sensori

Infiltrācijas tunelis GRAF 300


GRAF infiltrācijas tuneļi tiek projektēti gan privātās, gan lauku teritoriju vajadzībām. Sistēmas mēdz sastāvēt no viena vai vairākiem tuneļiem un diviem gala noslēgiem. Tuneļu skaits nav ierobežots, to skaits ir atkarīgs no pieplūstošo ūdens apjoma, grunts īpatnībām. Tuneļus liek gan vienā vai vairākās paralēlās līnijās. Tuneļu montāža ir ļoti parocīga to niecīgā svara dēl, kas sastāda tikai 11kg. Pie pareizas instalācijas pār tiem var braukt pāri pat ar vieglo automašīnu (<3,5t/m2). Tuneļiem ir plašas pielietošanas sfēras un iespējas.

Izdevīgums

Viens tunelis (11kg) aizstāj 800kg grants vai 36m drenāžas caurules. Tuneļa izmantošana ietaupa Jūsu līdzekļus gan pie iegādes, montāžas. To galvenais uzdevums notekūdeņu drenāža ir visefektīvākais salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem risinājumiem.

Viegli transportēšana un montāža

GRAF infiltrācijas tuneļi ir liekami rindā/rindās viens aiz otra. To montāža ir elastīga un piemērojama jebkurai situācijai, kas var rasties montāžas laikā. Tuneļu instalācija is viegla, ātra un pārveidojama. Nav nepieciešami īpaši vai smagi darba rīki, palīgierīces. Moduļa svars ir 11kg. Tuneļi ir vienkārši savienojami savā starpā. Līnijas galus aiztaisot ar tam paredzētiem gala noslēgiem.

Infiltrācijas tuneļus izmanto attīrīto notekūdeņu drenāžai gruntī

Infiltrācijas tuneļus izmanto attīrīto notekūdeņu drenāžai gruntī, ja nav pieejams kāds cits attīrīto ūdeņu novadīšanas veids. Gadījumos, ja notekūdeņu apjoms pārsniedz 5m3/dnn, tad rekomendējam, iepazīties ar vietējās pašvaldības noteikumiem. Tas ir saistīts ar to, ka gruntsūdeņi ir jāpasargā no visādu veidu piesārņojumiem.
Tuneļi tiek ražoti no plastikāta (polipropilēns). Tā konstrukcija un izmēri ir pavisam vienkārši un parocīgi L=1200mm, W=800mm, h=500mm, svars tikai 11kg. Tuneļa transportēšanai, celšanai un montāžai nav nepieciešami papildus mehānismi. To īpašais dizains nodrošina izturību, kas iztur zemes un virszemes svaru ietekmi. Tie ir uzstādāmi zaļajā zonā un pat zem braucamās daļas, ar nosacījumu, ja spiediens nepārsniedz 3500kg/m2.

Tuneļa lietderīgais tilpums ir ievērojami lielāks, kā klasiskajiem infiltrācijas risinājumiem. Katrs modulis aizstājs 800kg labi infiltrējošas grunts, 36m drenāžas caurules. Šo iemeslu dēļ tuneļu sistēma ir ekonomiski izdevīgāka.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Jūsu dzīvojamā māja, saimniecība, rindu māja utt. nav iespējams pieslēgt pie centralizētās (pilsētas) kanalizācijas sistēmas? Izeja no šīs situācijas ir ierīkot vietējo kanalizācijas sistēmu un attīrīt notekūdeņus turpat tuvumā t.i. savas attīrīšanas iekārtas. Skandināvijā par savām, personiskajām attīrīšanas iekārtām tiek dēvētas tādas, pie kurām ir pieslēgušās 1-5 ģimenes, mājsaimniecības.

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu izvēli ietekmē izvirzītais mērķis, finansiālie ierobežojumi, zemes platība un grunts īpatnības. Izvēli var ietekmēt arī tas, cik ātri ir nepieciešama sistēmas ieviešana.
Taču viens no galvenajiem faktoriem ir patērētāju (iedzīvotāju) skaits. Cik no viņiem uzturas pastāvīgi, cik atbrauc tikai uz brīvdienām.

Santehnikas serviss "Santehniks.lv"

Santehnikas darbi.
Ūdensvada cauruļu montāža.
Kanalizācijas cauruļu montāža.
Santehniskie darbi.
Apkures sistēmas.
Santehnikas pakalpojumi.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir kompaktas, hermētiskas plastmasas tilpnes, kuru “darba ražīgums” ir 95—98%, tādējādi attīrīto ūdeni var bez papildus apstrādes novadīt vidē. Kā viens no sekmīgas darbības priekšnoteikumiem jāizceļ iekārtu hermētiskums, ko nodrošina plastmasas tilpne. Diemžēl šķietama lētuma dēļ Latvijā daudzi iegādājās iekārtas, ko montē dzelzsbetona grodu akās. Pat veicot grodu apstrādi ar hidroizolācijas materiāliem, tie nav hermētiski vai dehermetizējas pāris gadu laikā. Ja iekārta nav hermētiska, gruntsūdeņi piesārņojas ar neattīrītiem notekūdeņiem, tilpnē nokļuvušais gruntsūdens atšķaida tur esošo notekūdeni, tādejādi izjaucot mikroorganismu sekmīgai darbībai nepieciešamo vielu koncentrāciju attiecības.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtās notekūdens attīrīšana notiek gan fizikālu, līdzīgi kā septiķī, gan bioķīmisku procesu rezultātā, ko realizē mikroorganismi (septiķa — filtrācijas lauka sistēmā, šī loma ir filtrācijas laukam). Atšķirībā no septiķa — filtrācijas lauka sistēmas, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtai, ja tai ir atbilstoša konstrukcija, ir vēl otrējais nostādinātājs, kurā tiek atdalīts attīrītais notekūdens no mikroorganismu masas (dūņām). Attīrītais ūdens tiek izvadīts no iekārtas, bet dūņas atgrieztas sistēmā. Septiķa — filtrācijas lauka sistēmā nav šāda mikroorganismu masas recirkulācijas mehānisma, tāpēc filtrācijas lauki aizsērē, ar visām no tā izrietošajām sekām — filtrācijas pildījuma nomaiņa, iekoptās teritorijas uzrakšana utt.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas parasti sastāv no trim atšķirīgiem nodalījumiem.

Pirmais nodalījums ir pirmējais nostādinātājs, kurā izgulsnējas smagās frakcijas. Pēc pirmā nodalījuma, notekūdens nonāk bioreaktorā, kur tiek attīrīts no piesārņojošām, ūdenī izšķīdušām un neizšķīdušām organiskām vielām. Bioreaktori parasti ir vai nu aerotanka tipa, kur mikroorganismi ir brīvi peldoši ūdens slānī vai biofiltra tipa, kur mikroorganismi ir piestiprinājušies uz pildījuma materiāla veidojot bioplēvi. Tiem abiem ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi.

Pēc bioreaktora, ūdens — dūņu maisījums nonāk otrajā nostādinātājā, kur dūņas tiek nostādinātas un atgrieztas bioreaktorā vai pirmējā nostādinātājā, bet attīrītais ūdens izvadīts no iekārtas. Attīrīto ūdeni bez papildus apstrādes drīkst novadīt vidē — novadgrāvī, ūdenstilpnēs vai iesūcināt gruntī.

Salīdzinot ar septiķi, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūves izmaksas ir ievērojami zemākas. Ekspluatējot notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu nepieciešama elektrība, bet privātmājas elektropatēriņš ir neliels — 0,06 kW/h. Gadā izmaksas par elektrību ir ap 25 LVL. Ievērojami lielākas izmaksas ir par septiķa filtrācijas lauka pildījuma nomaiņu, nemaz nerunājot par iekoptā dārza sabojāšanu.

Tradicionālā septiķu sistēma

Septiķis ir nosēdtilpne ar vienu vai vairākiem nodalījumiem (parasti trim), caur kuriem notekūdenim plūstot cauri, palēlinās tā pārvietošanās ātrums. Gravitācijas ietekmē notekūdenī esošās smagās organisko un neorganisko vielu daļiņas nogulsnējas. Pirmajā nodalījumā — vairāk, otrajā — mazāk, trešajā — vismazāk. Tomēr izejot cauri visiem septiķa nodalījumiem, daļēji attīrītajā notekūdenī paliek izšķīdušās un ūdens slānī peldošās piesārņojošo vielu daļiņas, kas sastāda 40—50% no kopējā notekūdens piesārņojuma. Tātad septiķu notekūdens attīrīšanas efektivitāte ir 50—60%, un tā ir nepietiekama, lai drīkstētu notekūdeni bez papildus attīrīšanas novadīt vidē.

Notekūdens papildus attīrīšanai izbūvē arī filtrācijas lauku. Diemžēl, augsto gruntsūdeņu dēļ, filtrācijas lauku atbilstoši prasībām izbūvēt bieži nav iespējams. Filtrācijas caurules, lai neaizsaltu, jāiegulda 90 cm dziļumā, un filtrācijas pildījumam (parasti skalotas šķembas vai oļi) zem caurules, jābūt vismaz 1 m biezam, lai tas sekmīgi veiktu papildus notekūdens attīrīšanu, pirms notekūdens nokļūst vidē (gruntsūdenī). Tātad gruntsūdenim jābūt vismaz 2—2,5 m dziļi, bet Latvijā tā reti kur ir. Vairums gadījumos, īpaši pavasaros un rudeņos, daļēji attīrītais ūdens no septiķa uzreiz nonāk gruntsūdenī.

Prozaiskā kanalizācija

Viena no galvenajām būvprojekta sastāvdaļām ir prozaiskā “šķidrā zelta” prom aizvadīšana. Kanalizācijas sistēmu plāno ciešā saistībā ar ūdensapgādi, jo ikvienai ūdens padeves vietai pretī nepieciešams arī kanalizācijas izvads. Šajā darbu posmā jādomā arī par notekūdeņu attīrīšanas iespējām, parasti izvēloties starp nosēdakām jeb septiķiem un bioloģiskās attīrīšanas ietaisēm.

Septiķis jeb nosēdtilpne un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir principiāli atšķirīgi notekūdens attīrīšanas risinājumi, un lai gan abus mēdz saukt par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to konstrukcija, darbības principi un arī notekūdens attīrīšanas pakāpes krasi atšķiras.

Kādu kanalizāciju ierīkot?

Lūdzu uzrakstiet komentāros personīgo pieredzi un ieteikumus, ar izdevīgāko piedāvājumu kādu kanalizāciju labāk ierīkot privātmājā. Pie pilsētas kanalizācijas nav iespējams pieslēgties.
Varianti?

Kanalizācijas un septiķu tīrīšana

Kanalizācijas, septiķu un uzsūkšanas lauku skalošana, attīrīšana.

Lai nodrošinātu ilgstošu un nepārtrauktu septiķa vai kanalizācijas sistēmas darbību, tiem nepieciešams veikt tīrīšanu un regulāros profilaktiskos pasākumus, ka arī cauruļu skalošanu no nogulsnēm.

Savlaicīga sistēmas diagnostika, ka ari laicīgi izpildīta un kvalitatīva kanalizācijas sistēmas vai skeptiķa apkalpošana un tīrīšana ļauj ievērojami pagarināt iekārtas darbības mūžu, nodrošinās jums stabilu kanalizācijas sistēmas darbību un ļaus uz ilgu laiku aizmirst par aizsprostojumu novēršanu nepieciešamību.

Kanalizācijas tīrīšana un septiķu tīrīšana notiek ar reaģentu palīdzību, kas efektīvi izšķīdina cauruļu nogulsnes. Pie tam sistēmas cauruļu diametrs atjaunojas uz 100%, kas ļauj dot pasūtītājam garantiju uz 1 gadu.

Lai kanalizācijas tīrīšana noritētu bez problēmām

Savulaik kanalizācijas tīrīšana bija vienkāršāka un netraucēja ikdienai – tualetes parasti bija sausās un atradās kādu gabaliņu nostāk no dzīvojamās mājas. Mūsdienās neviens vairs nevēlas doties uz mazmājiņu ārā, īpaši ziemā, tāpēc parasti kanalizācijas sistēmu iebūvē mājās un pie tās.

Pilsētās dzīvojošiem parasti nav jālauza galva par kanalizācijas izvešanu un tīrīšanu, jo tur ir ierīkotas kanalizācijas akas (ko redzam kā kanalizācijas vākus uz ielām un kas dažiem ir gandrīz vai māņticības cēlonis). Ja kaut kas notiek ar kanalizāciju, tās tīrīšanas pienākumi gulstas uz mājas apsaimniekotāja pleciem, vienīgi, ja aizsērē kanalizācijas caurules, tad dzīvokļa īpašnieks var izvēlēties kādu no veikalā piedāvātajiem kanalizācijas tīrīšanas līdzekļiem un ar tā palīdzību iztīrīt caurules.

Privātmāju un lauku māju iedzīvotājiem kanalizācijas sistēmas izveide ir ļoti aktuāla un būtiska lieta, jo nepareiza tās ierīkošana var radīt nepatīkamas noplūdes un pārāk biežu vajadzību tīrīt kanalizāciju. Tāpēc, ceļot māju, ļoti rūpīgi jāpārdomā kanalizācijas sistēmas pareiza izveide, lai pēc tam nebūtu problēmas ar kanalizācijas tīrīšanu.

Kanalizācijas sistēmu ierīkojot, svarīgi ņemt vērā dažas lietas.
 • Cik cilvēku dzīvos mājā, cik ilgu laiku tajā uzturēsies – no tā būs atkarīgs kanalizācijas septiķu lielums.
 • Jāievēro kanalizācijas cauruļu slīpums, lai tās nekur nebūtu izvietotas taisni, citādi aizdambēsies.
 • Jānodrošinās ar papildu siltinājumu kanalizācijas caurulēm, lai ziemā tās neaizsaltu.
 • Cik augsti ir gruntsūdeņi, no tā būs atkarīga filtrācijas lauka novietošana.

Kāda būs piekļuve kanalizācijas septiķim, tai jābūt vieglai un ērtai, lai varētu kanalizāciju iztīrīt. Šo tīrīšanu parasti piedāvā firmas.

kanalizācijas dienests

Kanalizācijas avārija, Kanalizācijas tīrīšana,
Kanalizācijas avārijas dienests, Asenizācija, Asenizācijas pakalpojumi,
Diennakts tehniskais kanalizācijas serviss, dienests.
Avārijas dienests, kanalizācijas avārija,
diennakts avārijas dienests, avārijas likvidēšana,
aizsērējuma likvidēšana, kanalizācijas tīrīšana,
stāvvadu tīrīšana (remonts), santehniķis,
sanitārtehniskie (santehniskie) darbi.
Asenizācija, kanalizācijas aku tīrīšana,
kanalizācijas nosēdaku tīrīšana, septiķu tīrīšana,

Līdzeklis kanalizācijas notekcauruļu tīrīšanai?

Hei, gribu dzirdēt Tavu pieredzi par to, kurš no kanalizācijas notekcauruļu tīrīšanas līdzekļiem ir visefektīvākais?
Reklāmās jau viņi visi ir visspēcīgākie!!!
Paldies jau iepriekš!

Rakstiet komentāros...

Drenāža kanalizācijai

Izbūvējiet vienreiz kārtīgu drenāžas sistēmu nevis katru gadu pārrokat savu mauriņu un uzķeraties uz lētiem solījumiem. Kvalitatīvu drenāžu nevar izbūvēt par 450ls.
Veicam drenāžas izbūvi visā Latvijas teritorijā.
Objektu apskate bezmaksas.

Pasūtīt kanalizācijas tīrīšanu

Jebkurus uzdevumus, saistītus ar kanalizācijas tīrīšanu – Jūs droši varat uzticēt speciālistiem!

Kanalizācijas izbūve

Labs darījums tiem, kuri pamodušies vēlā rudenī. 
Izmantojiet un pajautājiet īpašos piedāvājumus servisa apkopēm!


Veicam Kvalitatīvas Drenāžas Izbūvi

Izbūvējam Jaunus Drenāžas Laukus un Sistēmas, Pārbūvējam, Remontējam, Papildinam Esošās vai Nestrādājošās Sistēmas. 
Darbus Veicam Ar Dažādiem Materiāliem, un Katram Klientam Piedāvāsim Labāko un Finansiālo Izdevīgāko Variantu. 
Pie Mums Demokrātiskas Cenas un Akurāts Darba Izpildījums. 

Bieži jāizved kanalizācija

Varam risināt Jūsu problēmu. Izveidojam kvalitatīvas drenāžas sistēmas. 
Garantijas darbam sākot no 2 gadi. Darbus veicam visā Latvijas teritorijā. Izveidojam drenāžas sistēmas pie ļoti augstiem gruntsūdeņiem un mazās teritorijās. 
Objektu apskate visā Latvijas teritorijā. 

Vides dienests pārbaudīs, vai Mārupītē ietek kanalizācija

Baltijas Jūrā ietek Daugava, Daugavā ietek Mārupīte, taču Mārupītē ietek arī daudz dažādi novadgrāvji un ir aizdomas, ka arī kanalizācija no privātmājām un daudzstāvu namiem Lielajā ielā, portālu "Delfi" informē biedrības "Par zaļu Pierīgu" pārstāvji. Laboratorijas analīžu rezultāti apstiprina biedrības aizdomas, tikmēr Mārupes pašvaldība vēl gaida VVD pārbaudes rezultātus.

Laboratorijā apstiprina aizdomas

"Ziemas laikā, pat -20 grādos, Mārupīte neaizsalsts, jo tajā tek siltie kanalizācijas notekūdeņi. Arī šķērsojot Mārupīti vai arī braucot pa to ar laivu, var sajust kanalizācijas smaku. Ir bijušas iedzīvotāju sūdzības, taču sūdi turpina tecēt," stāsta biedrības pārstāvji.

Lai iegūtu skaidrību, biedrības aktīvisti Mārupītes ūdens paraugus nodeva analīzēm sertificētā labaratorijā un analīžu rezultāti uzrāda, ka daudzkārt ir pārsniegts pieļaujamais ūdens piesārņojums. "Rezultāti parāda, ka paraugos noteiktās piesārņojošo parametru koncentrācijas rakturīgas neattīrītiem sadzīves notekūdeņiem. Augstā amonija slāpekļa koncentrācija un e-coli indekss pierāda, ka notekūdens ir ar augstu fekālā piesārņojuma līmeni," teikts SIA "Vides Audits" analīžu slēdzienā.

Pašvaldība gaida VVD atzinumu

Tikmēr Mārupes novada Dome apstiprina, ka biedrības ziņojumu ir saņēmusi un pašvaldības policija jau ir vērsusies Valsts vides dienestā.

Mārupes pašvaldībā nav speciālista, kas būtu kompetents izvērtēt biedrības iegūtos analīžu rezultātus. Patlaban par attiecīgo situāciju tiek gaidīts VVD atzinums, kas būs arī pamats pašvaldības turpmākajai rīcībai.

"Vēlamies vērst uzmanību tam, ka pašvaldība neatbild par daudzdzīvokļu namu attīrīšanas iekārtu notekcauruļu uzturēšanu, tāpēc negatīva VVD slēdziena rezultātā administratīvo atbildību par vides aizsardzības normatīvu neievērošanu nāktos uzņemties attiecīgo namu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem," pauž pašvaldības pārstāvji.


Bioloģiskās attīrīšanas iekartas

Bioloģiskās attīrīšanas pamatprocesi ir organisko vielu bioloģiskā noārdīšanās aerobā (pietiekoša skābekļa klātbūtnē) un anaerobā (bezskābekļa) vidē.

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana ir metode, kas, notekūdeņos izšķīdušo vielu noārdīšanai, izmanto dzīvos mikroorganismus – baktērijas.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir ne tikai videi draudzīga, bet arī ekonomiski izdevīgas.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir kompaktas, hermētiskas tilpnes, kuru “darba ražīgums” ir 95—98%, tādējādi attīrīto ūdeni var bez papildus apstrādes novadīt vidē.Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas pamatā ir ūdens pašattīrīšanās spēja, ko nodrošina dažādi dabā esoši mikroorganismi. Attīrīšanas iekārtā tiek radīti apstākļi mikroorganismu attīstībai, kas savukārt veicina to strauju vairošanos. Lai nodrošinātu savas dzīvības funkcijas, mikroorganismi pārtiek no dažādām organiskām vielām, nodrošinot to pārstrādi.

Vai tiešām kanalizācija no Rīgas pils novadīta Daugavā?

No Pietiek lasītājiem esam saņēmuši satraucošu ziņu - tieši no Rīgas pils milzīga kanalizācijas caurule esot novadīta tieši Daugavā. Taču izrādās, ka patiesībā viss nav tik traki.

"Vai jūs nevarētu pārbaudīt, kāpēc no prezidenta pils milzīgu kanalizācijas cauruli - 400-500 mm - izvilkuši tieši Daugavā? Vai tiešām restaurācijas laikā visu drīkst? Cik ilgi var no upes taisīt lielu samazgu bedri? Viss tas taču nonāks Rīgas līcī. Tikai jūs varat novērst šo nejēdzību. Caurules izeja ir 100-150 metrus uz augšu no Vanšu tilta," ziņoja kāds lasītājs.

Tomēr pils apsaimniekotāja, VAS Valsts nekustamie īpašumi atbilde pēc situācijas noskaidrošanas apliecina, ka tik traki nav un uztraukumam nav pamata: "Lai atbildētu uz šo jautājumu, vērsāmies pie projekta „Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcija un restaurācija, Pils laukumā 3, Rīgā” būvprojekta autoriem - pilnsabiedrības Pils projekts.

Lūk, atbilde - tas ir lietus kanalizācijas izvads, pa kuru tiek novadīti lietus notekūdeņi no Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves jumtiem un iekšpagalma. Šie notekūdeņi nesatur kaitīgas vielas. Turklāt šobrīd redzamā caurule ir aizsargcaurule (transporta radīto slodžu dēļ), kurai iekšpusē būs mazāka diametra caurule. Sadzīves kanalizācija ir novadīta pilsētas tīklā."

Канализация

Мы готовы взяться за проведение канализации в Вашем доме! Организация систем водоснабжения, канализации в загородном качественном доме выступает одной из областей деятельности нашей компании. Наше проектно-монтажное подразделение обладает немалым опытом практики в данной сфере. Специалисты нашей компании не просто произведут установку септика, но и позаботятся о создании очистного сооружения с «нуля», реализовав комплексной подход к решению самых сложных задач.

kanalizāciju tīrītājs

Kanalizāciju tīrītājs vārds kanalizācija izsaka visu :) kurš gan negribētu stundām ilgi ar spainīti ņemties pa sūdiem un briesmīgo smaku :) viss kas tev ir mugurā ir apakšbiksēs jautra nodarbe visai nedēļai garantētaĒku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

Ministru kabineta noteikumi Nr.256

Drenāža « Kanalizācija

Drenāža « Kanalizācija

Drenāžas sistēma PVC « Kanalizācija

Drenāžas sistēma PVC « Kanalizācija

Ārdarbu kanalizācija

Ārdarbu kanalizācija

Iekšējā kanalizācija « Notekūdeņu sistēma

Iekšējā kanalizācija « Notekūdeņu sistēma

Iekšējās kanalizācijas caurules

Iekšējās kanalizācijas caurules

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Kanalizācijas caurules iekšdabiem

Caurules « Ārējā kanalizācija

Caurules « Ārējā kanalizācija

Iekšdarbu kanalizācija

Iekšdarbu kanalizācija

Ārējā kanalizācija « Notekūdeņu sistēmas

Ārējā kanalizācija « Notekūdeņu sistēmas

Kanalizācija, drenāža « Santehnika

Kanalizācija, drenāža « Santehnika

Kanalizācija « Santehnika

Kanalizācija « Santehnika

Caurules « Iekšējā kanalizācija

Caurules « Iekšējā kanalizācija

Kanalizācijas caurules ārdarbiem PVC

Kanalizācijas caurules ārdarbiem PVC

Kanalizācijas caurules iekšdarbiem

Kanalizācijas caurules iekšdarbiem

kanalizācijas caurules

kanalizācijas caurules

Ārējā kanalizācija

PVC gludsienu caurules un veidgabali

Plastmasas akas

Lietus ūdens uztveršanas sistēmas

Lietus ūdens uztveršanas sistēmas

Kanalizācija, drenāža Lietus ūdens uztveršanas sistēmas

Iekšējā kanalizācija

Piedāvājam dažādu ražotāju iekšējās un ārējās kanalizācijas caurules, līkumus, atzarus, uzmavas utt.

Kanalizācija

Rīgas pilsētas kanalizācijas tīkla kopgarums 2012. gada sākumā sasniedza 1 100 km, tajā skaitā ielu tīkli - 716 km. Lielāko īpatsvaru kanalizācijas tīklu sistēmā veido keramikas caurules ar diametru no 200 līdz 300 mm. Notekūdeņu pārsūknēšana kanalizācijas sistēmā tiek veikta ar 73 kanalizācijas sūkņu staciju palīdzību.

Būvdarbi, projekti : Kanalizācija, ūdensvads

Piedāvājam āra komunikāciju ūdensvada, kanalizācijas, lietus ūdeņu drenāžu trubu - uzstādīšana, remonts, apkalpošana.
Kā arī piedāvājam miniekskaviatora pakalpojumus.
Izrokam, uzstādam, aizberam, pēc sevis sakopjam

Septiķi, drenāžas

Veicam autonomās kanalizācijas izveidi visu veidu mājām. Piedāvājam bioloģiskās kanalizācijas sistēmas vietās kur nav iespējams izbūvēt septisko iekārtu.
Darbus veicam visā Latvijas teritorijā.

Iespējams septiķus nokomplektēt ar drenāžas caurulēm vai drenāžas tuneļiem. Mēs Jums sagatavojam komplektu gatavu iebūvei.

Kanalizācijas septiķis un drenāža

канализация септик и дренаж в сборе

Ko ieteicams darīt, lai savlaicīgi konstatētu kanalizācijas sistēmas problēmas?

Lai savlaicīgi konstatētu ūdenssaimniecības problēmas, kā arī lai problēmu novēršanai izvēlētos piemērotāko risinājumu, ir svarīgi:
 
Nozīmēt atbildīgo darbinieku par ūdenssaimniecību
Ieguvumi:
 • ir pastāvīgs darbinieks, kas pārzin visu ūdenssaimniecību kopumā;
 • pastāv lielāka iespēja, ka tiek veikta iekārtu regulāra un atbilstoša apkope;
 • problēmsituāciju savlaicīga konstatācija.
Veikt novadītā notekūdeņu apjoma uzskaiti, salīdzināt ar paceltā dzeramā ūdens apjomiem
Ieguvumi:
 • ļauj konstatēt infiltrāta apjomus;
 • ja infiltrācijas apjomi ir lieli, ir pamats meklēt cēloņus un risinājumus to novēršanai.
Veikt regulāru elektrības uzkaiti un analizēt elektrības patēriņu attiecībā pret novadīto notekūdeņu apjomu
Ieguvumi:
 • ļauj konstatēt vai uzstādīto iekārtu jaudas ir atbilstošas;
 • var salīdzināt iekārtu darbības rādītājus ar tehniskajā projektā plānotajiem un nepieciešamības gadījumā prasīt atbildību no uzstādītājfirmām.
Sekot līdzi notekūdņu analīzēm, īpašu uzmanību pievēršot rādītājiem, kas pārsniedz noteiktos normatīvus
Ieguvumi:
 • savlaicīgi tiek konstatēti defekti un nepilnības iekārtu darbībā;
 • projekta garantijas laikā (parasti 2 gadi pēc projekta ieviešanas) konstatētās nepilnības un defektus uzstādītājfirma novērš par saviem līdzekļiem;
 • savlaicīga defektu un nepilnību konstatācija ļauj ietaupīt finanšu resursus, kas var rasties neatrisinot problēmas ilgstošā laika posmā;
 • regulāra datu uzskaite un analīze dod iespēju ekonomēt līdzekļus – izdevumus par elektroenerģiju, dabas resursu nodokli u.c.
Veikt regulāru ūdensapgādes sistēmas elementu apkopi saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas instruktāžā dotajiem norādījumiem. Ieteicams iekārtot apkopes žurnālu ar veikto kārtējo un ārpuskārtas apkopju uzskaitījumu, kā arī apkopes ietvaros veiktā īsu aprakstu un žurnālu ar avāriju aprakstu, veiktajiem remontdarbiem un izmaksām:
Ieguvumi:
 • iekārtas strādā ilgāk un efektīvāk;
 • samazinās izdevumi remontdarbiem;
 • ir iespējams konstatēt vājākos un remontietilpīgākos posmus/mezglus ūdenssaimniecībā;
 • plānojot turpmākās investīcijas ūdenssaimniecībā ir pamatojums kur un kāda plānotā aktivitāte ir nepieciešama.

Notekūdeņu dūņas

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek izmantotas aktīvās dūņas. Dūņās ir sastopamas dažādas vielas, kas tajās nonāk kopā ar notekūdeņiem, kā arī tādas, kas veidojas notekūdeņu attīrīšanas procesā un dūņu uzglabāšanas laikā. Nozīmīgākās notekūdeņu dūņās sastopamās piesārņojošo vielu grupas ir smagie metāli un organiski toksiskie savienojumi, tai skaitā – tā saucamie noturīgie organiskie piesārņotāji. Neapsaimniekojot dūņas pareizi pastāv risks, ka piesārņojums nokļūst apkārtējā vidē.


Risinājums - Noslēgt līgumu ar firmu par dūņu apsaimniekošanu vai organizēt dūņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām


Kāpēc ir augsti kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas izdevumi?

Augstu ūdenssaimniecības ekspluatācijas izmaksu galvenie iemesli ir:

Izdevumi liela elektroenerģijas patēriņa dēļ notekūdeņu savākšanai, novadīšanai un attīrīšanai
Iekārtu jaudas ir lielākas nekā nepieciešams (to var noteikt salīdzinot faktisko notekūdeņu apjomu ar projektēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu, kā arī salīdzinot reālo elektroenerģijas patēriņu uz 1 m3 ar vidējiem elektroenerģijas patēriņa rādītājiem)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompresors 0.8 – 1 kWh/m3
Kanalizācijas sūkņu stacija 0.2 – 0.3 kWh/m3

Risinājums - iekārtu nomaiņa uz jaunām atbilstošas jaudas iekārtām
Liels notekūdeņu apjoms
salīdzina ar pacelto dzeramā ūdens apjomu un ja notekūdeņu apjoms ir lielāks nekā paceltā dzeramā ūdens apjoms, tad par iemeslu tam kalpo neapmierinošs kanalizācijas trašu stāvoklis kā rezultātā trasēs ieplūst infiltrāts un lietus ūdeņi

Risinājums - jāveic trašu rekonstrukcija


Lielāko daļu no ekspluatācijas izdevumiem sastāda remontdarbi:
jo sistēma ir novecojusi un bieži notiek avārijas

Risinājums - jāveic kanalizācijas sistēmas avārijas izraisītājelementu nomaiņa vai rekonstrukcija
jo netiek nodrošināta atbilstoša iekārtu apkope, iekārtas bieži iziet no ierindas, tādējādi arī palielinot izdevumus remontdarbiem

Risinājums - jāveic atkārtota darbinieku instruktāža par iekārtu apkopi vai arī jāslēdz līgums ar specializētu firmu par regulāras apkopes nodrošināšanu.

Kanalizācijas sistēmas un izbūve: Kanalizācija mājai un pirtij

Kanalizācijas sistēmas un izbūve: Kanalizācija mājai un pirtij: Kanalizācija mājai - dziļā bio attīrīšanas stacija

Kanalizācija mājai un pirtij

Kanalizācija mājai - dziļā bio attīrīšanas stacija

Čuguna kanalizācijas trubu nomaiņa

Čuguna kanalizācijas trubu nomaiņa

Kanalizācijas trubu montāža

Kanalizācijas trubu montāža


Kāpēc neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē?Jo esošās kanalizācijas sistēmas iekārtas/mezgli ir novecojuši un nefunkcionē adekvāti
Risinājums - nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sistēmas iekārtas/mezglus

Jo esošās kanalizācijas sistēmas iekārtu jaudas ir par mazu
Risinājums - nepieciešams veikt esošo iekārtu rekonstrukciju vai jaunu izbūvi

Kanalizācijas sistēmā tiek novadīti notekūdeņi no ražošanas uzņēmumiem bez priekšattīrīšanas, kā rezultātā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēj nodrošināt atbilstošu attīrīšanu
Risinājums - ražošanas uzņēmumam ir jāuzstāda piekšattīrīšanas iekārta

Kāds no sistēmas mezgliem ir izgājis no ierindas, jo ilgstoši nav veikta attiecīgo mezglu apkope vai tas ir salūzis
Risinājums - atkarībā no iemesla - veic attiecīgo mezglu apkopi vai veic mezgla remontdarbus

Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas nepilnības

Neapmierinošs kanalizācijas trašu stāvoklis, jo:
 • ir neblīvi noslēgarmatūras savienojumi
 • ir novecojuši vai bojāti tīkli
Risinājums - nepieciešams veikt tīklu rekonstrukciju vai jaunu tīklu izbūvi

Neatbilstošs tehnoloģiskais risinājums
kanalizācijas tīkliem ir neatbilstošs diametrs, kā rezultātā tīkli bieži aizsērē un rodas pārplūdes
Risinājums - nepieciešama jaunu tīklu izbūve, atbilstoši nepieciešamajam tehniskajam risinājumam

Septiķa izbūve

Septiķa izbūve


Kanalizācijas septiķi un drenāžas caurules ar atlaidi


Kanalizācijas sistēmas un izbūve

Uzņēmums IK «DDRE» ir dibināts 2010. gada 2. septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā jomā. Lai arī pašlaik uzņēmums ir neliels, bet ilgtermiņā tiek plānota paplašināša un pilnveidoti darbības virzieni, kas radīs cilvēkiem brīvas darba vietas un iespēju kvalitatīvi saņemt videi draudzīgus pakalpojumus plašākā klāstā.

Uzņēmuma darbības virzieni:
— Drenāžas sistēmas izbūve;
— Bioloģiskās un septiskās sistēmas;
— Bioloģiskās kanalizācijas sistēmas izbūve, pārbūve, remonts un apsekošana;
— Gaisa padeves sistēmas zivju dīķiem;
— Skābekļa blīvuma noteikšana zivju dīķos;
— Asenizācijas pakalpojuma sniegšana;
— Notekūdens ķīmiskā sastāva noteikšana attīrīšanas iekārtās;
— Baktērijas un šķidrumi smaku likvidācijai attīrīšanas iekārtās;
— Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve;
— Gruntsūdens pazemināšana.

Visus uzdevumus IK «DDRE» veic precīzi, līgumā atrunātajos termiņos un ar atbildību par padarīto darbu.
Mēs vislielāko uzmanību veltam darba kvalitātei, ātriem izpildes termiņiem par demokrātiskām cenām. Katra objekta tāme tiek sastādīta inviduāli, strādājot kopā ar klientu pēc pilnīgas objekta apskates, un cenšamies nodrošināt katra klienta ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Darbus veicam visā Latvijas teritorijā.

Rūpes par labu ūdens sagādi pavada cilvēci jau kopš sensenām dienām. Ierīkojot kanalizāciju, īpaša uzmanība jāpievērš ārējās vides — gaisa un ūdens — tīrības nodrošināšanai. Apkārtējās vides nepiesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem ir pats galvenais. Notekūdeņu neattīrīšana izraisa dažādas sekas — piesārņo ūdenskrātuves, saindē barības vielas, kas atrodas upēs un ezeros, saindē dzīvniekus, izraisa saslimšanas ar dažādām slimībām. Lai to novērstu, katram būtu jāievēro vides aizsardzības normas un jāmēģina aiz sevis atstāt tīru vidi.

Zinātniski pētnieciskajā darbā iepazināmies ar notekūdeņu attīrīšanas sistēmām, shēmām, iekārtām. Veicām aptauju par notekūdeņiem, analizējām un apkopojām diagrammās. Konstatējām, ka cilvēki zina visai maz par notekūdeņu attīrīšanu. Ikdienā par vides aizsardzību tiek domāts un darīts maz, tāpēc piesārņojums izplatās strauji. Katram vajadzētu padomāt par to, kā apkārtējo vidi varētu saudzēt — tāpēc ceram uz veiksmīgu sadarbību!

Kanalizācija

Kanalizācija ir cauruļu, apakšzemes kanālu u.c. sanitārtehnisko ierīču sistēma, kas ierīkota, lai aizvadītu apdzīvoto vietu vai rūpniecības uzņēmumu šķidros atkritumus un notekūdeņus. 

KANALIZĀCIJA ir higiēniskākā atkritumu savākšanas un likvidēšanas sistēma, jo atkritumi tiek tūlīt savākti to rašanās vietās, aizvadīti pa caurulēm, kas ieraktas dziļi zemē, un likvidēti. Izšķir dalīto KANALIZĀCIJAs sistēmu, kur sadzīves un atmosfēras ūdeņi tiek savākti un aizvadīti pa atsevišķām caurulēm, un kopējo KANALIZĀCIJAs sistēmu, kur sadzīves un atmosfēras ūdeņi tiek novadīti pa vienu kanālu. Rūpniecības notekūdeņus vispirms attīra un tikai tad ievada kopējā KANALIZĀCIJA sistēmā vai arī aizvada pa atsevišķām caurulēm. Ievadīt KANALIZĀCIJAs ūdeņus vaļējās ūdenstilpēs drīkst tikai tad, ja tie neietekmē ūdens pašattīrīšanās procesus, ūdens floru un faunu, kā arī tad, ja tie nesatur toksiskās vai radioaktīvās vielas cilvēka veselībai kaitīgā koncentrācijā. KANALIZĀCIJAs ūdeņus drīkst iepludināt tikai tādāsūdenstilpēs, kuru ūdeni neizmanto dzeršanai. Ja apdzīvotās vietas ūdenstilpe KANALIZĀCIJAs ūdeņus pilnīgi attīrīt nespēj, tie jāattīra. 

Izšķir KANALIZĀCIJAs ūdeņu dabiskās un mākslīgās attīrīšanas metodes. Pie dabiskajām KANALIZĀCIJAs ūdeņu attīrīšanas metodēm pieder t.s. augsnes metode — KANALIZĀCIJAs ūdeņu filtrēšana cauri augsnei. Filtrējoties tie attīrās no cietām daļiņām un mikroorganismiem, bet tajos izšķīdušos organiskos savienojumus absorbē augsne, kur notiek to mineralizācija. Lietojot augsnes metodi, ierīko speciālus aprasināšanas vai filtrācijas laukus. Aprasināšanas laukos tiek ierīkoti kvadrāti, starp kuriem 1 m attālumā cits no cita ir 0,5 m dziļi kanāli. Pa speciāliem sadalītājkanāliem KANALIZĀCIJAs ūdeņi tiek ievadīti kanālos. Netīrie ūdeņi filtrējas cauri augsnei un 1,5 m dziļumā ieplūst drenāžas caurulēs, tālāk — savācējcaurulēs; pa tām attīrītie ūdeņi tiek ievadīti ūdenstilpēs. Starp kanāliem uz paaugstinājumiem sēj lauks, kultūras. Filtrācijas laukos kvadrātu vietās ir padziļinājumi, kurus ierobežo 1 m augsts valnis. Tos pilnīgi applūdina. Tad izdara pārtraukumu uz 4—8 st. un pēc tam no jauna applūdina. Netīrie ūdeņi filtrējas cauri 1,5 m biezai augsnes kārtai, tālāk tiek savākti drenāžas caurulēs unievadīti ūdenstilpēs. Filtrācijas laukus lauks, kultūru audzēšanai neizmanto. Aprasināšanas un filtrācijas laukus ierīko 0,5—1 km attālumā no dzīvojamā rajona, ņemot vērā valdošo vēju virzienu (pa vējam).

Ja dabiskās metodes nav iespējams izmantot, lieto mākslīgās attīrīšanas metodes — KANALIZĀCIJAs ūdeņus attīra speciālos nostādinātajos un biooksidētājos (biol. filtri u.c.). Vispirms KANALIZĀCIJA ūdeņus izlaiž caur sietu un smilšu uztvērēju, pēc tam netīrie ūdeņi nonāk nostādinātajā, kur nogulsnējas arī sīkās atkritumu daļiņas. Par nostādinātajiem var izmantot septiktankus (īpašs baseins neliela notekūdeņu daudzuma attīrīšanai) vai divlauku nostādinātājus. Septiktankus iekārto tā, lai šķidrums tiem tecētu cauri lēnām, 2—3 diennaktis. Tajos izgulsnējas pat vissīkākie piemaisījumi; ik pēc 6—12 mēn. septiktankus tīra un dūņas kompostā. Biooksidētājos KANALIZĀCIJAs ūdeņi attīrās no tajos izšķīdušajām organiskajām vielām. Nelielās apdzīvotās vietās, kur ir ūdensvads, bet nav kopējā KANALIZĀCIJA tīkla, ir t.s. mazā KANALIZĀCIJA — ierīko KANALIZĀCIJAs sistēmu daļai ēku vai veselai ēku grupai (slimnīca, sab. ēkas). KANALIZĀCIJA ūdeņus var attīrīt pēc iepriekšminētajām metodēm vai arī ierīkot t.s. pazemes filtrāciju — KANALIZĀCIJAs ūdeņi tiek dzidrināti speciālos septiktankos, biol. attīrīšanās notiek apakšzemes filtrācijas laukos jeb filtrakās (ja augsnē filtrācija noris labi). Ja augsnē filtrācija noris lēni, izmanto grantssmilšu filtrus.

Asenizācijas pakalpojumi

Piedāvājam visa veida asenizācijas pakalpojumus, kā arī bioloģisko un septisko attīrīšanas iekārtu pilnu asenizāciju, kas nepieciešama katrai iekārtai vismaz reizi gadā — atkarībā no iekārtas noslogojuma. Uzņēmumiem, kuriem iekārtas strādā uz pilnu jaudu — ieteicams reizi trijos mēnešos.Asenizācijas mašīna vienā reizē spēj atsūknēt līdz pat 8 m3 notekūdeņu.
Asenizācijas pakalpojumus sniedzam arī ziemas mēnešos pie zemām āra temperatūrām, strādājam arī -25°, kā arī mašīnas garā caurule nodrošina piekļūšanu grūti pieejamās vietās, caurules garums līdz 40m.
Darbus iespējams veikt ļoti ātrā termiņā —pat vienas dienas laikā no izsaukuma brīža.

Attīrīšanas iekārtas

Celdami jaunu privātmāju, iekārtodamies lauku sētā, mēs arvien vairāk domājam ne tikai par ērtu dzīvošanu, bet arī par apkārt mums esošo vidi. Apkārtni, kurā aug mūsu bērni, kurā mēs smeļamies spēku un enerģiju, un varbūt arī daži no mums audzē dārzeņus. Tādēļ veidosim savu māju veselīgu un ekoloģisku. Viens no nosacījumiem — moderna sadzīves notekūdeņu attīrīšanas sistēma.

Ierīces var būt:
— individuālas — tas ir, tiek izmantotas tikai tam objektam, kuram tās ir projektētas;
— gravitācijas — tas ir, tiek pielietots šķidruma tecēšanas princips, kaut arī dažreiz var pielietot sūkņus;
— bioloģiski mehāniskās — tās darbojas, apvienojot bioloģiskās un mehāniskās īpašības;
— saimnieciski sadzīviskās — tās attīra tikai mājsaimniecības notekūdeņus.

Tālāk mājsaimniecības notekūdeņi iedalās pelēkajos un melnajos. Pelēkais ūdens — ūdens, kas ticis izmantots mazgāšanai, veļas, trauku mazgāšanai, bet melnais — ūdens no tualetes. Melnie notekūdeņi veido aptuveni 30 proc. no kopēja notekūdeņu daudzuma, taču tajos ir sakrājušies 50 proc. fosfora (no kopējās masas), 90 proc. slāpekļa un liels daudzums fekāliju baktēriju. Visu to vajag padarīt par nekaitīgu un attīrīt. Uz tādām ierīcēm nedrīkst novirzīt lietus vai drenāžas ūdeņus, jo var tikt traucēta to darbība.

Individuālās lietošanas attīrīšanas ierīču (ILAI) darbības princips

Saimnieciski sadzīvisko notekūdeņu attīrīšana ILAI notiek divos etapos. Pirmais — sākotnējā attīrīšana, otrais — pēdējā.

Sākotnējā attīrīšana notiek tikai speciālā skeptiķī (nosēdtvertnē). Notekūdeņos esošās daļiņas nosēžas dibenā un tā krājas nogulsnes. Tās lēni fermentējas un pa to laiku daļa netīrumu izšķīst ūdenī, bet atlikušie netīrumi sakrājas septiķa dibenā kā neizšķīdušas minerālvielas. Uz septiķa virsmas izveidojas plēve vai putas. Lai šis process būtu efektīvāks, tam būtu jānotiek ne mazāk kā triju dienu laikā. To nosaka attiecīgā septiķa tilpuma prasības, ņemot vērā sākotnēji attīrāmo notekūdeņu daudzumu.

Septiķis domāts, lai atdalītu šķidrumu ar izšķīdušajām daļiņām no nešķīstošajam daļiņām, un ar anaerobo baktēriju palīdzību iznīcinātu notekūdeņos esošos organiskos netīrumus. Notekūdeņi, kas iztek no septiķa, ir attīrīti aptuveni par 65 proc. un virzās uz nākamo attīrīšanu.

Pēdējā attīrīšana, pretēji pirmajam etapam, kas notiek tieši septiķī, var notikt atsevišķa tipa konstrukcijās, kuras visas ir paredzētas vienam mērķim — veidot optimālus apstākļus, lai anaerobās baktērijas pilnībā attīrītu no septiķa izplūstošos notekūdeņus. Jo ilgāk notekūdeņi saņem skābekli — jo labāk organiskais un amonjaka slāpeklis sadalās nitrītos un nitrātos. Notekūdeņu bioloģiskajai neitralizēšanai anaerobos apstākļos tiek pielietota tāda pēdējās attīrīšanas sistēma: grunts drenāža, smilšu filtrs, bioloģiskais filtrs un uzsūcošā aka. To darbības vispārējais princips ir ņemts no dabas un pamatojas uz augsnes dabisko spēju attīrīties. Sākotnēji attīrītie notekūdeņi vienmērīgi un nelielos daudzumos tiek sadalīti uz filtrējamās virsmas, kur uz tiem sāk iedarboties anaerobās baktērijas. Un vēl palēnām notiek mehāniski bioloģiskā attīrīšana, tikai bez skābekļa trūkuma. Notekūdeņi, kas iztek sistēmas, ir attīrīti par 95 proc., un tas atbilst sanitārajām normām un tādus notekūdeņus var novadīt grāvī vai tml.

Kādu ILAI sistēmu izvēlēties?

Vajag izlemt par sistēmas jaudu. Lai to noteiktu ir jāsareizina ūdens daudzums, ko izmanto diennakts laikā un šajā mājā dzīvojošo cilvēku skaits. Piemēram, 4 cilvēki diennakts laikā izlieto aptuveni 700 litrus ūdens. Pirmreizējai attīrīšanai notekūdenim septiķī vajadzētu atrasties ne mazāk par trim diennaktīm, tādēļ tādā gadījumā vajadzētu 2 m3 septiķa. Tāpat ļoti svarīgi ir nekļūdīties izvēloties materiālu, no kura ir izgatavots septiķis, jo to vajadzēs ierakt zemē un tam vajadzēs izturēt ne tikai grunts spiedienu, bet arī kustēšanos. Bez tam, no iekšpuses uz to iedarbosies netīrumu maisījums, kas ar savu agresivitāti tiek pielīdzināts jūras ūdenim. Materiālam, no kura tiek izgatavota tvertne, ir jābūt vieglam, tvirtam un izturīgam pret iekšā esošā sastāva iedarbību.

Septiķus izgatavo no dzelzsbetona vai tērauda ar polietilēna aizsargpārklājumu. Dzelzsbetons ir higroskopisks, tādēļ netiek atmesta varbūtība, ka gruntsūdeņi varētu iesūkties vai arī tie var tikt piesārņoti. Tērauds baidās no agresīvas vides un ātri pakļaujas korozijai, tādēļ to pērkot, ir obligāti jāpievērš uzmanība aizsargājošajam slānim. Bez tam, tvertnes no šiem materiāliem ir smagākas un to montēšanai būs nepieciešams krāns. Polietilēns ir viegls, tam ir ilgs mūžs, tas nepadodas korozijai un nodrošina drošu visu savienojumu hermētiskumu. Tikai vajag pievērst uzmanību tā stiprībai. Piem., PF SBR tipa sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm ir raksturīgs darbības periodiskums, tās ir automatizētas sadzīves notekūdeņu bioloģiskas attīrīšanas iekārtas. Tās var darboties dežūrējošā režīmā, pielāgojas pie nevienmērīga notekūdeņu daudzuma un organiskās slodzes (tas ir īpaši aktuāli lauku tūrisma mājiņās, atpūtas vietās, kur slodze ir nevienmērīga). Šīs iekārtas ir vieglas un tās ir viegli montējamas. Tās ir izgatavotas no izturīgas polipropilēna konstrukcijas. Tas ir vienā tvertnē atrodas trīs kameras. Pirmajā kamerā ir ierīkots pirmreizējais nosēdinātājs. Tajā notekūdeņi lēni tecēdami kļūst dzidrāki, lielākā daļa no notekūdeņos esošajām daļiņām nosēžas rezervuārā un tad, iedarbojoties anaerobajām pūšanas baktērijām, tās tiek daļēji sadalītas. Otrajā notekūdeņu attīrīšanas kamerā notiek denitrifikācijas procesi. No rezervuārā esošajiem notekūdeņiem tiek atdalītas vielas, kuras ir īpaši bīstamas vides piesārņošanai. Trešā notekūdeņu attīrīšanas kamera ir aerācijas kamera, kura darbojas periodiski. Aerācijas kamerā notekūdeņi tiek attīrīti ar aktīvajām dūņām. Notekūdeņu aerācijai šīs kameras dibenā ir ierīkots diskveida membrānas difuzors, kurš aerācijas kamerā vienmērīgi sadala gaisu un samaisa notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījumu. Aerācijas procesa ilgums tiek pārvaldīts automātiski ar programmējamu automātikas pulti. Šo ierīču priekšrocības, salīdzinot ar ierastajām sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm:
— dežurējošā režīmā strādā aptuveni mēnesi;
— automatizēta darbība;
— vienkārša attīrīšanas ciklu nomaiņa un nostādīšana uz procesora ekrāna;
— augsta organisko sārņu attīrīšanas pakāpe;
— izturīgs pret aktīvo dūņu atmazgāšanu;
— divreiz mazāks elektroenerģijas patēriņš;
— pārvaldāms notekūdeņu attīrīšanas process.

Minētā notekūdeņu ierīce atbilst visām vides aizsardzības prasībām un īpaši uzlabo dzīves kvalitāti privātmājā. Kas nosaka izvēli? Ja ir jāizlemj, kādu pēdējās attīrīšanas sistēmu izmantot savas ILAI, jāzina, kāda ir zemes gabala grunts struktūra un kur ir pazemes ūdeņi. Solīdi uzņēmumi, kas strādā attīrīšanas iekārtu jomā, parasti piedāvā veikt visus darbus — hidroloģiski izpētīt teritoriju, sagatavot projektu, ierīkot septiķi, izvadīt notekūdeņu notecēšanu. Tālredzīgi saimnieki var paredzēt iespēju nākotnē palielināt ILAI produktivitāti un atstāt vietu papildus septiķiem. Grunts drenāža — klasisks un pats vienkāršākais pēdējās attīrīšanas veids, kurš parasti dod labu rezultātu. To izmanto zemes gabalos, kur grunts ir smilšaina un gruntsūdeņi atrodas zemu. Grunts drenāža — neatņemama ILAI daļa, kurā pa drenāžas caurulēm notekūdeņi tiek sūtīti tālākai attīrīšanai, kas notiek izmantojot smilšu filtru un ar anaerobo baktēriju palīdzību. Un tikai tad attīrītie notekūdeņi satek gruntī. Sistēma neizceļas ar lielu jaudu, tādēļ notekūdeņiem drenāžas kanālos ir jānokļūst nelielos daudzumos, jo citādi nebūs iespējams tos efektīvi padarīt par nekaitīgiem. Tādēļ grunts drenāžas garumam ir jābūt proporcionālam notekūdeņu daudzumam un grunts absorbēšanas ātrumam. Dziļāk nekā 1,2 m anaerobo baktēriju nav, tādēļ optimālais grunts drenāžas cauruļu klāšanas dziļums ir 0,5 m, maksimālais — 0,8 m. Jo dziļāk būs caurules — jo labāk. Vienam cilvēkam būtu jāparedz 12 metrus drenāžas, bet to kopējam garumam nevajadzētu pārsniegt 120 m. Bez tam, drenāžas laukā nevajadzētu atrasties kokiem, jo to saknes traucētu attīrīšanas funkcijām. Absorbējošā aka ir līdzīga grunts drenāžas sistēmai. Tā ir neliela vēdināma ierīce, kas domāta neliela daudzuma notekūdeņu filtrācijai. Tādā gadījumā drenāžas caurules nevajag. Notekūdeņi no septiķa nokļūst akā, kurā ir iebērtas smiltis vai akmens šķembas, tos filtrē, attīra un tie pa sienā esošajām spraugām uzsūcas gruntī. Absorbējošās akas parasti izmanto mazos zemes gabalos, kur nevar ierīkot drenāžas caurules vai mājā dzīvo līdzi 2 cilvēkiem. Starp citu, grunts drenāžu var ierīkot arī gruntī, kura slikti uzsūc šķidrumus. Priekš tam jāpagarina cauruļu sistēma un aptuveni 0,7 m. dziļumā grunts jānomaina uz smiltīm. Šie izdevumi attaisnosies, jo tiks ierīkoti normāli pēdējās attīrīšanas apstākļi. Ja grunts pavisam neuzsūc šķidrumu un gruntsūdeņi atrodas diezgan augstu, tad notekūdeņi neuzsūksies gruntī, bet arī no gruntsūdeņiem tiem jābūt atdalītiem aptuveni par 1,5 m, jo tikai tādā gadījumā notekūdeņi pilnībā attīrās. Vajadzētu pacelt drenāžu tā, lai izveidotos 1,1 m. drenējošais slānis. Tādējādi tiks nodrošināts nepieciešamais attālums līdz gruntsūdeņiem. Tiesa, lai salietu notekūdeņus no septiķa drenēšanas sistēmā, vajadzēs pumpēt. Smilts filtrs paredzēts lielām slodzēm un veiksmīgi var aizstāt grunts drenāžu. Tas ir it kā divstāvīga slāņaina kūka, kuras vidū ir drenāžas caurules. Sagatavojot filtru ir jāatbrīvojas no dabiskās grunts, kuru nomaina uz smiltīm un akmens šķembām. Notekūdeņi no augšējā stāva caurulēm iziet caur filtru, un pēc attīrīšanas tiek izvadīti caur apakšējā stāva drenāžu uz savākšanas aku. No šejienes sūknis pārdzen attīrīto ūdeni grāvī. Šajā gadījumā attīrītos notekūdeņus grunts neuzsūc, tad tranšejas dziļumam vajadzētu būt ap 2 m. Bioloģiskā filtrēšana ir pārāka. To var izmantot ne tik tad, kad gruntsūdeņi atrodas augstu vai augsne ir mālaina, bet arī tad, kad nav vietas lielai drenēšanas sistēmai. Bioloģiskais filtrs ir kompakts un var atrasties rezervuārā, kura konstrukcija atgādina septiķi. Tajā notekūdeņus attīra anaerobās baktērijas. Bioloģiskā filtra tvertne ir piepildīta ar vieglu porainu materiālu. Parasti izmanto keramzītu, pucolānu, koksu. Tas ir filtrs, un arī anaerobo baktēriju dzīves telpa. Sākotnēji septiķī attīrītie notekūdeņi vienmērīgi sadalās uz filtrējošās virsmas un filtrējoties laižas dibenā. Attīrīts ūdens sakrājas akā, no kurienes ar sūkni tiek pārpumpēts grāvī. Piesārņotu keramzītu vajag mainīt, bet izmazgātu pucolānu vēl var izmantot.Nevajadzētu aizmirst arī to, ka vietējā attīrīšanas sistēma prasa, lai tiktu ievēroti apkopes un ekspluatācijas noteikumi. Sistēmas darbība ir pilnībā atkarīga no baktēriju dzīvotspējas. Ja tās iet bojā, normāls sistēmas darbs tiek traucēts . Tās var iet bojā, ja sistēmā iekļūs toksiskās vielas, piemēram, aktīvais hlors, kurš ir dažu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu sastāvā.

Drenāžas sistēmas

Drenāža — dabiskā vai mākslīgā ūdens novadīšanas sistēma no zemes virsmas vai gruntsūdens novadīšana.
Drenāžas sistēmas sastāv no speciālām, drenāžai paredzētām caurulēm, kurās savācas ūdens no zemes virsmas, tālāk notek speciālās tvertnēs vai tiek izvadīts uz dabiskām ūdenstilpnēm. Drenāža savāc apkārt pamatiem gruntī esošo lieko ūdeni un notur gruntsūdeņus zem ēkas, drošā dziļumā.
Gan drenāžas caurulēm, gan arī lietus ūdens caurulēm jābūt darba kārtībā visu gadu, it sevišķi pavasaros, kad kūst sniegs un ir daudz novadāmā, liekā ūdens. Lietus ūdens drenāžas sistēmai gan nepieciešams reizi gadā veikt apkopi — iztīrīt no vecajām koku lapām, smiltīm un cita piesārņojuma. Izšķir vairāku veidu drenāžu sistēmas. Mēs strādājam ar divu veidu drenāžām:
— Kanalizācijas drenāžas sistēmām;
— Lietus ūdens un gruntsūdens drenāžas sistēmām.


Kā arī:
— Veicam drenāžas sistēmas izbūvi gan privātmājām, gan vasarnīcām un uzņēmumiem. Varam izbūvēt sistēmas, kas atrodas zem ceļa braucamās daļas, tāpat strādājam arī ļoti mazās teritorijās.
— Piedāvājam izbūvēt visa veida drenāžas sistēmas, kas, protams, atkarīgs no vietas apstākļiem un klienta vēlmēm.
— Drenāžas sistēma ar caurulēm un oļiem, tuneļiem, kokosa caurulēm vai drenāžas kasetēm.
— Piedāvājam arī jau esošu sistēmu pārbūvi, renovācijas darbus un sistēmas papildināšanu, ja esošā sistēma ir par mazu, lai pilnībā veiktu savas funkcijas.
— Piedāvājam veikt izbūves darbus vietās, kur ir ļoti augts gruntsūdens līmenis.

Izbūves darbus veicam vienas dienas laikā no materiālu sagādes dienas un strādājam visā Latvijas teritorijā.
Pareizi izbūvēta drenāžas sistēma Jums kalpos vismaz 10 gadus.

Gruntsūdeņu pazemināšana

Tā dabiska vai mākslīga ūdens noraidīšana ar virszemes vai apakšzemes ūdeņu (gruntsūdeņu pazemināšana).
Daudzviet Latvijā, veicot attīrīšanas iekārtu montāžas darbus, saskaramies ar ļoti lielu gruntsūdens daudzumu, tāpēc kvalitatīvai darbu izpildei nepieciešams uz laiku pazemināt un turēt zemu gruntsūdens līmeni.

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā