Brīva vieta REKLĀMAI

Uzsākta Ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešana Kārsavas novadā

Šī gada 15.aprīlī notika projektu atvēršanas darba grupas sanāksme un ir saņemtas būvatļaujas, kas ļauj uzsākt Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” finansēto projektu ieviešanu Kārsavas novada Mērdzenes un Salnavas pagastos.

Kārsavas novadā paralēli tiks ieviesti divi projekti, kuros iepirkumu konkursu rezultātā ir uzvarējuši gan vieni un tie paši būvdarbu, gan būvuzraudzības, gan autoruzraudzības veicēji, kas atvieglos savstarpējās komunikācijas un projektu ieviešanas darbu.

Izstrādājot Tehniskos projektus pagājušajā gadā, tika ieguldīts liels darbs. Pirmkārt, ar katru iedzīvotāju, pa kura zemi plānots ūdensvads vai kanalizācija, tika noslēgta plānoto darbu shēmas saskaņošana. Šāds saskaņojums ļāva katram īpašniekam noskaidrot, kur un kas, tiks izbūvēts. Šobrīd būvdarbi ir sākušies, tādēļ atvainojamies par sagādātājām neērtībām un aicinu visus iedzīvotājus būt iecietīgiem pret notiekošajiem procesiem un brīdiniet bērnus, lai netuvojas būvlaukumiem drošības apsvērumu pēc.

Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/069/025 „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā”

Projekta īstenošanai 2014. gada 7. aprīlī Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Latgalija” noslēdza līgumu ID Nr. KNP 2013/30 par būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā” ietvaros. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbi tiks veikti sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

Būvuzraudzību projektā veiks Imants Akmentiņš, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Inženierprojekti videi”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 481131.97, attiecināmās izmaksas ir EUR 397629.73, ERAF līdzfinansējums - EUR 337985.27, pašvaldības budžeta finansējums - EUR 59644.46. Piešķirtais finansējums tiks izlietots ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai Mērdzenes ciemā, veicot sacilpojuma izbūvi un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un kanalizācijas tīklu paplašināšanu.
No Kārsavas novada pašvaldības puses tika norīkota vietējā darba grupa sekmīgai projekta norisei, uzraudzībai un īstenošanai trīs cilvēku sastāvā:
- Pagasta pārvaldnieks Jānis Koļčs,
- Attīrīšanas iekārtu operators Leons Silkāns,
- Santehniķis Aivars Noviks
Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā”
Projekta īstenošanai 2014. gada 7. aprīlī Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Latgalija” noslēdza līgumu ID Nr. KNP 2013/31 par būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā” ietvaros. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbi tiks veikti sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma. Būvuzraudzību projektā veiks Imants Akmentiņš, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Inženierprojekti videi”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 399662.51, attiecināmās izmaksas ir EUR 330299.60, ERAF līdzfinansējums - EUR 280754.66, pašvaldības budžeta finansējums - EUR 49544.94. Piešķirtais finansējums tiks izlietots ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai Salnavas ciemā, veicot ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūvi, kanalizācijas spiedvada izbūvi un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

No Kārsavas novada pašvaldības puses tika norīkota vietējā darba grupa sekmīgai projekta norisei, uzraudzībai un īstenošanai trīs cilvēku sastāvā:
- Attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle,
- Pagasta pārvaldniece Anna Gabrāne,
- Attīrīšanas iekārtu operators Aleksandrs Savickis

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja
Olita Grabovska, Tālr. 22015425

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā