Brīva vieta REKLĀMAI

Prozaiskā kanalizācija

Viena no galvenajām būvprojekta sastāvdaļām ir prozaiskā “šķidrā zelta” prom aizvadīšana. Kanalizācijas sistēmu plāno ciešā saistībā ar ūdensapgādi, jo ikvienai ūdens padeves vietai pretī nepieciešams arī kanalizācijas izvads. Šajā darbu posmā jādomā arī par notekūdeņu attīrīšanas iespējām, parasti izvēloties starp nosēdakām jeb septiķiem un bioloģiskās attīrīšanas ietaisēm.

Septiķis jeb nosēdtilpne un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir principiāli atšķirīgi notekūdens attīrīšanas risinājumi, un lai gan abus mēdz saukt par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to konstrukcija, darbības principi un arī notekūdens attīrīšanas pakāpes krasi atšķiras.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā