Brīva vieta REKLĀMAI

Kāpēc neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē?Jo esošās kanalizācijas sistēmas iekārtas/mezgli ir novecojuši un nefunkcionē adekvāti
Risinājums - nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sistēmas iekārtas/mezglus

Jo esošās kanalizācijas sistēmas iekārtu jaudas ir par mazu
Risinājums - nepieciešams veikt esošo iekārtu rekonstrukciju vai jaunu izbūvi

Kanalizācijas sistēmā tiek novadīti notekūdeņi no ražošanas uzņēmumiem bez priekšattīrīšanas, kā rezultātā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēj nodrošināt atbilstošu attīrīšanu
Risinājums - ražošanas uzņēmumam ir jāuzstāda piekšattīrīšanas iekārta

Kāds no sistēmas mezgliem ir izgājis no ierindas, jo ilgstoši nav veikta attiecīgo mezglu apkope vai tas ir salūzis
Risinājums - atkarībā no iemesla - veic attiecīgo mezglu apkopi vai veic mezgla remontdarbus

Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas nepilnības

Neapmierinošs kanalizācijas trašu stāvoklis, jo:
  • ir neblīvi noslēgarmatūras savienojumi
  • ir novecojuši vai bojāti tīkli
Risinājums - nepieciešams veikt tīklu rekonstrukciju vai jaunu tīklu izbūvi

Neatbilstošs tehnoloģiskais risinājums
kanalizācijas tīkliem ir neatbilstošs diametrs, kā rezultātā tīkli bieži aizsērē un rodas pārplūdes
Risinājums - nepieciešama jaunu tīklu izbūve, atbilstoši nepieciešamajam tehniskajam risinājumam

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā