Brīva vieta REKLĀMAI

Kanalizācijas sistēmas un izbūve

Uzņēmums IK «DDRE» ir dibināts 2010. gada 2. septembrī, lai arī nesen, bet veiksmīgi darbojas notekūdeņu un bioloģisko attīrīšanu izbūvē un apsekošanā. Uzņēmumu ir dibinājis cilvēks ar vairāku gadu darba pieredzi šajā jomā. Lai arī pašlaik uzņēmums ir neliels, bet ilgtermiņā tiek plānota paplašināša un pilnveidoti darbības virzieni, kas radīs cilvēkiem brīvas darba vietas un iespēju kvalitatīvi saņemt videi draudzīgus pakalpojumus plašākā klāstā.

Uzņēmuma darbības virzieni:
— Drenāžas sistēmas izbūve;
— Bioloģiskās un septiskās sistēmas;
— Bioloģiskās kanalizācijas sistēmas izbūve, pārbūve, remonts un apsekošana;
— Gaisa padeves sistēmas zivju dīķiem;
— Skābekļa blīvuma noteikšana zivju dīķos;
— Asenizācijas pakalpojuma sniegšana;
— Notekūdens ķīmiskā sastāva noteikšana attīrīšanas iekārtās;
— Baktērijas un šķidrumi smaku likvidācijai attīrīšanas iekārtās;
— Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve;
— Gruntsūdens pazemināšana.

Visus uzdevumus IK «DDRE» veic precīzi, līgumā atrunātajos termiņos un ar atbildību par padarīto darbu.
Mēs vislielāko uzmanību veltam darba kvalitātei, ātriem izpildes termiņiem par demokrātiskām cenām. Katra objekta tāme tiek sastādīta inviduāli, strādājot kopā ar klientu pēc pilnīgas objekta apskates, un cenšamies nodrošināt katra klienta ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Darbus veicam visā Latvijas teritorijā.

Rūpes par labu ūdens sagādi pavada cilvēci jau kopš sensenām dienām. Ierīkojot kanalizāciju, īpaša uzmanība jāpievērš ārējās vides — gaisa un ūdens — tīrības nodrošināšanai. Apkārtējās vides nepiesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem ir pats galvenais. Notekūdeņu neattīrīšana izraisa dažādas sekas — piesārņo ūdenskrātuves, saindē barības vielas, kas atrodas upēs un ezeros, saindē dzīvniekus, izraisa saslimšanas ar dažādām slimībām. Lai to novērstu, katram būtu jāievēro vides aizsardzības normas un jāmēģina aiz sevis atstāt tīru vidi.

Zinātniski pētnieciskajā darbā iepazināmies ar notekūdeņu attīrīšanas sistēmām, shēmām, iekārtām. Veicām aptauju par notekūdeņiem, analizējām un apkopojām diagrammās. Konstatējām, ka cilvēki zina visai maz par notekūdeņu attīrīšanu. Ikdienā par vides aizsardzību tiek domāts un darīts maz, tāpēc piesārņojums izplatās strauji. Katram vajadzētu padomāt par to, kā apkārtējo vidi varētu saudzēt — tāpēc ceram uz veiksmīgu sadarbību!

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā