Brīva vieta REKLĀMAI

Notekūdeņu dūņas

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek izmantotas aktīvās dūņas. Dūņās ir sastopamas dažādas vielas, kas tajās nonāk kopā ar notekūdeņiem, kā arī tādas, kas veidojas notekūdeņu attīrīšanas procesā un dūņu uzglabāšanas laikā. Nozīmīgākās notekūdeņu dūņās sastopamās piesārņojošo vielu grupas ir smagie metāli un organiski toksiskie savienojumi, tai skaitā – tā saucamie noturīgie organiskie piesārņotāji. Neapsaimniekojot dūņas pareizi pastāv risks, ka piesārņojums nokļūst apkārtējā vidē.


Risinājums - Noslēgt līgumu ar firmu par dūņu apsaimniekošanu vai organizēt dūņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā