Brīva vieta REKLĀMAI

Kāpēc ir augsti kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas izdevumi?

Augstu ūdenssaimniecības ekspluatācijas izmaksu galvenie iemesli ir:

Izdevumi liela elektroenerģijas patēriņa dēļ notekūdeņu savākšanai, novadīšanai un attīrīšanai
Iekārtu jaudas ir lielākas nekā nepieciešams (to var noteikt salīdzinot faktisko notekūdeņu apjomu ar projektēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu, kā arī salīdzinot reālo elektroenerģijas patēriņu uz 1 m3 ar vidējiem elektroenerģijas patēriņa rādītājiem)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompresors 0.8 – 1 kWh/m3
Kanalizācijas sūkņu stacija 0.2 – 0.3 kWh/m3

Risinājums - iekārtu nomaiņa uz jaunām atbilstošas jaudas iekārtām
Liels notekūdeņu apjoms
salīdzina ar pacelto dzeramā ūdens apjomu un ja notekūdeņu apjoms ir lielāks nekā paceltā dzeramā ūdens apjoms, tad par iemeslu tam kalpo neapmierinošs kanalizācijas trašu stāvoklis kā rezultātā trasēs ieplūst infiltrāts un lietus ūdeņi

Risinājums - jāveic trašu rekonstrukcija


Lielāko daļu no ekspluatācijas izdevumiem sastāda remontdarbi:
jo sistēma ir novecojusi un bieži notiek avārijas

Risinājums - jāveic kanalizācijas sistēmas avārijas izraisītājelementu nomaiņa vai rekonstrukcija
jo netiek nodrošināta atbilstoša iekārtu apkope, iekārtas bieži iziet no ierindas, tādējādi arī palielinot izdevumus remontdarbiem

Risinājums - jāveic atkārtota darbinieku instruktāža par iekārtu apkopi vai arī jāslēdz līgums ar specializētu firmu par regulāras apkopes nodrošināšanu.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā