Brīva vieta REKLĀMAI

Asenizācijas pakalpojumi

SIA „JELGAVAS ŪDENS” sniedz asenizācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Pakalpojums tiek veikts, pamatojoties uz iepriekš noslēgtu līgumu vai pēc vienreizēja pieteikuma.

Pakalpojums jāpiesaka SIA „JELGAVAS ŪDENS” Abonentu apkalpošanas daļā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, aizpildot iesniegumu un veicot pakalpojuma priekšapmaksu (tālr. konsultācijām 63022886).

Pakalpojuma maksa Jelgavas pilsētas teritorijā par krājrezervuāru (septiķu) ar tilpumu līdz 5 m3 izsūknēšanu un skalošanu noteikta Ls 34,86 (ar PVN 21%).Sniedzot pakalpojumu ārpus Jelgavas pilsētas robežām, papildus samaksa Ls 0,50 (ar PVN 21%) par vienu nobraukto kilometru.

SIA „JELGAVAS ŪDENS” pieņem arī citu asenizācijas pakalpojumu sniedzēju savāktos notekūdeņus, ja noslēgts līgums ar SIA „JELGAVAS ŪDENS”. Maksa par 1 m3 notekūdeņu pieņemšanu Ls 3,48 (ar PVN 21%).

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā