Brīva vieta REKLĀMAI

Infiltrācijas caurules ar šķembām

UZMANĪBU!

Kanalizācijas tīklam obligāti ir jābūt dabīgi vēdināmam, izvadot vaļēju stāvvadu virs ēkas jumta. Vakumvārsta uzstādīšana sistēmas augstākajā daļā nav pieļaujama!

Infiltrācijas cauruļu ventilācija jāizvada virs zemes līmeņa un jānoslēdz ar nosegvāciņiem. Cauruļu izvade virs zemes nodrošina pastāvīgu sistēmas vēdināšanu, un ļauj viegli kontrolēt sistēmas darbību, panākot efektīvāku notekūdeņu pašattīrīšanos.

1. Sadales aka

Sadales aku uzstāda vertikāli uz stabila, noblietēta smilšu slāņa. Sadales akai ir divas vai trīs izplūdes, kas vienmērīgi sadala pienākošo ūdens daudzumu uz infiltrācijas caurulēm.

2. Sadales caurules

Caurules pievieno sadales akas izvadiem un iegulda uz pieblietēta smilšu slāņa. To slīpumam jābūt 5–10 mm/m. Šīs caurules ir bez perforācijas, lai ūdens infiltrācija nenotiktu uzreiz aiz sadales akas.

3. Infiltrācijas tranšeja/caurules

Infiltrācijas caurules montē infiltrācijas tranšejā. Ja divi atzari tiek montēti vienā tranšejā paralēli viens otram, tad attālumam starp tiem jābūt vismaz 1,5 m .

Infiltrācijas caurules uzstāda tā, lai perforācija būtu virzienā uz leju. Caurules uzstāda ar slīpumu 5 – 10 mm/m, pievieno lokanos savienojumus un izvada neperforētos (bez caurumiem) ventilācijas caurules posmus vertikāli virs zemes. Uz šiem izvadiem uzstāda ventilācijas nosegvāciņus. Infiltrācijas caurules jānosedz ar vismaz 5 cm biezu šķembu slāni. Slāņa biezumam kopumā jābūt vismaz 30 cm. Šķembas vai oļus pārsedz ar filtrējošo aizsargmateriālu – ģeotekstilu. Pēc tam tranšeju piepilda ar grunti.

4. Tranšejas pildījums

Infiltrācijas slāņa izveidei nepieciešams oļu vai skalotu šķembu pildījums 25 – 35 cm biezumā. Filtrācijas slāni veido no smiltīm vai smalkas grants. Ja tās ir šķembas, tām jābūt skalotām, lai novērstu filtrācijas slāņa aizsērēšanu, kas krasi samazina sistēmas efektivitāti.

Virs šķembām klāj ģeotekstilu, lai atdalītu virsējo grunts slāni no infiltrācijas slāņa – oļiem, šķembām, lai sīkās grunts daļiņas neiekļūtu infiltrācijas slānī.

Infiltrācijas caurules paredzēts ieguldīt uz līdzena, bet nepieblīvēta oļu vai šķembu slāņa. Infiltrācijas slānis var būt veidots gan kā kopēja tranšeja, gan kā atsevišķas tranšejas, atzaru virzieni pēc sadales akas.

5. Infiltrācijas lauka šķērsgriezums


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā