Brīva vieta REKLĀMAI

Kāpēc izvēlēties bioloģiskās attīrīšanas iekārtas?

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir labākais veids, kā risināt notekūdeņu jautājumu privātmājām, vasarnīcām, māju ciematiem, uzņēmumiem utt., ja nav iespējams pieslēgties pašvaldības kanalizācijas kolektoram. Sadzīves kanalizācijas un attīrīšanas iekārtas reglamentē Latvijas Republikas likumdošana, ES regulas un MK noteikumi:
1991.gada 21. maija ES direktīvai 91/271/EEK „par komunālo notekūdeņu attīrīšanu”
1999. gada 15. jūnija MK noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 ” Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””
2002. gada 22. janvāra MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

Latvijā pieņemtie būvniecības noteikumi, direktīvas un standarti paredz, ka privātmājām kanalizācijas risinājumam tiek piedāvāti sekojoši varianti: centrālā kanalizācija, hermētiska izsmeļamā bedre vai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Vietās, kur nav iespējams pieslēgties centrālajiem kanalizācijas tīkliem, mājas īpašniekam atliek izvēlēties starp izsmeļamo bedri vai notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu. Ir praktiski neiespējami salīdzināt šos divus risinājumus, jo izsmeļamā bedre pilda tikai kanalizācijas notekūdeņu krātuves funkciju, tāpēc jārēķinās ar regulāru tās izsūknēšanu, pastāvīgiem un ne maziem izdevumiem par asenizācijas pakalpojumu, kā arī svarīgs faktors ir spēcīgā un nepatīkamā smaka, kas parasti izdalās no izsmeļamās bedres, it sevišķi vasaras karstākajos mēnešos. Savukārt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jāapkalpo tikai vienu reizi gadā, kad ir nepieciešams atsūknēt lieko dūņu pieaugumu. Kā lielu šo iekārtu priekšrocību var minēt to, ka iekārta neizplata nekādu smaku vai nepatīkamu aromātu.

Bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir augsti notekūdeņu attīrīšanas parametri, kā rezultātā attīrīto ūdeni var novadīt dabā bez satraukuma par to, ka apkārtējā vide tiktu piesārņota, un, ja ir tāda nepieciešamība, attīrīto ūdeni, no SIA „August Latvia” piedāvātajām attīrīšanas iekārtām, var izmantot, kā tehnisko ūdeni, piemēram, dārza laistīšanai vai mašīnas mazgāšanai.

Attīrīšanas iekārta ir hermētiska un izgatavota no polipropilēna, tādējādi nodrošinot to, ka no attīrīšanas iekārtas gruntsūdeņos, dzeramā ūdens akā vai tuvumā esošajā ūdens tilpnē nenonāks kanalizācijas piesārņojumi. Attīrīšanas iekārtas ir konstruētas tā, lai tām būtu ērta un vienkārša apkalpošana, un tās ekspluatācijas laikā nerastos nepatīkami pārsteigumi.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā