Brīva vieta REKLĀMAI

KĀDI IR IEGUVUMI, IZVĒLOTIES BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS?


Kādi ir ieguvumi, izvēloties bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, un kādas ir mūsu piedāvāto iekārtu priekšrocības?

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir modernākais un progresīvākais kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas veids privātmāju īpašniekiem, kuriem nav iespējas pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. SIA „August Latvia” piedāvātās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”, kuros piemērots Latvijas standarts LVL EN 12566-3+A1. Mūsu piedāvātās iekārtas ir marķētas ar CE zīmi (CE marķējums kalpo par apstiprinājuma zīmi tam, ka prece pirms ražošanas ir attiecīgi testēta un atbilst Eiropas Savienības veselības, drošības un vides aizsardzības prasībām. Šis marķējums norāda, ka prece vai pakalpojums, kuru piedāvā tās ražotājs vai izplatītājs, atbilst tiesiskajiem aktiem, un, ka ražotājs uzņemas pilnu juridisku atbildību par tās izplatīšanu.).

SIA „August Latvia” piedāvātajām attīrīšanas iekārtām ir 10 vai 15 gadu garantija, kā arī iespēja papildus noslēgt servisa apkalpošanas līgumu.

Bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, attīrīšanas procesā, netiek izmantotas ķīmiskas vielas. Notekūdeņu attīrīšana iekārtā notiek, pateicoties aktīvo dūņu spējai baroties ar kanalizācijas piemaisījumiem, un, norisinoties dažādiem organiskiem procesiem, tiek šķelti un pārstrādāti visi kanalizācijas piemaisījumi.

Attīrīšanas iekārtas var darboties jebkādos laika apstākļos- tās neaizsalst pat pie -30 grādu zemas temperatūras un ziemas apstākļos, iekārtai, darbojoties standarta režīmā, patstāvīgā vides temperatūra ir ap +10 grādi.

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir augsta attīrīšanas efektivitāte. Iekārtas tika testētas Vācijā, neatkarīgā laboratorijā un tām ir izsniegts PIA VEOLIA sertifikāts, kas nozīmē, ka iekārtas spēj notekūdeņus attīrīt no slāpekļa – 61,7% apmērā, no fosfora – 47,4% apmērā, no suspendētajām vielām 94,0% apmērā, no BSP5 -97,2% apmērā un ĶSP – 88,1% apmērā., kas nozīmē, ka ūdens pie izplūdes ir dzidrs, bez smakas un atbilst augstākajām ekoloģiskajām prasībām.

Attīrīšanas iekārtas pilnībā pārstrādā tualetes papīru, bet tādām lietām kā, prezervatīviem, higiēnas paketēm, tamponiem utt., nokļūstot iekārtā, tas viss nonāk iebūvētā mehāniskā uztveršanas grozā, kurš neļauj mehāniskiem piemaisījumiem nokļūt tālāk sistēmā un ir manuāli vienkārši iztīrāms.

SIA „August Latvia” piedāvātajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras ir paredzētas uzstādīšanai privātmājām ar iedzīvotāju skaitu līdz seši cilvēki, gaisa piegādi tehnoloģijai nodrošina 60W membrāna tipa gaisa pūtējs, kurš darbojas 12h no 24h cikla, tādējādi tas patērē ļoti maz elektroenerģijas. Gadā patērētais elektroenerģijas apjoms ir 208-270kWh.

Iekārtām ir sevišķi mazs lieko dūņu daudzuma pieaugums, nodrošinot to, ka liekās dūņas ir jāatsūknē tikai vienu reizi gadā, pie tam vēl, tās var atsūknēt pat ar parastu dārza sūkni vai arī izmantojot asenizācijas pakalpojumu. Liekās dūņas ir droši novadāmas uz komposta kaudzi, tās nav toksiskas un attiecīgi nenodara nekādu kaitējumu videi. Iekārta standarta darba režīmā var tikt atstāta 180 dienas bez notekūdeņu ieplūdes, tādēļ neradīsies problēmas, ja ir plānots doties ceļojumā vai atvaļinājumā.

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas neaizņem daudz vietas un nebojā apkārtējo ainavu. Tās ir viegli iekļaujamas dārza ainavā, izmantojot, piemēram, zālāju, puķupodus vai jebkuru citu dārza elementu.

Attīrīšanas iekārtas ir vienkārši uzstādāmas un viegli transportējamas. Sekojot uzstādīšanas norādījumiem, to var veiksmīgi uzstādīt jebkurš būvnieks.

SIA „August Latvia” piedāvātās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst augstākajiem ekoloģiskajiem standartiem un nerada kaitējumu videi. Tā kā iekārtām ir augsti attīrītā ūdens parametri un sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti ne tikai no suspendētājām vielām, bet arī no fosfora, slāpekļa un amonija slāpekļa, ūdens, kas nonāk dabā, neveicina ūdens eitrofikāciju, jeb ūdens aizaugšanu ar aļģēm.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā