Brīva vieta REKLĀMAI

Ūdensapgāde

Rīgas pilsētas ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums šobrīd tiek iegūts sešās pilsētas nozīmes ūdensgūtvēs, kas principiāli iedalāmas divās grupās:
ūdensgūtves, kas izmanto virszemes ūdeni;
ūdensgūtves, kas izmanto pazemes ūdens krājumus.

Ūdensapgāde no virszemes ūdensgūtves

Lielākā daļa dzeramā ūdens patērētāju Daugavas kreisajā krastā, Rīgā ūdeni saņem no Daugavas upes baseina Rīgas HES ūdenskrātuves zonā. Ūdens tiek ņemts upes dziļākajos slāņos un ar sūkņu palīdzību pa cauruļvadiem nogādāts ūdens stacijā "Daugava", kur to sagatavo atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, izmantojot ķīmiskos reaģentus, attīra, dezinficē, nostādina un vairākkārtīgi filtrē. Ūdens dezinficēšanai tiek lietots ozons.

Ūdens stacija "Daugava” diennaktī spēj sagatavot līdz 210 tūkst. m3 dzeramā ūdens. Sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte un stacijas drošība atbilst Eiropas standartiem.

Ūdensapgāde no pazemes ūdensgūtvēm

Pazemes ūdensgūtve "Baltezers–Zaķumuiža" ar centralizēto ūdensapgādi nodrošina galvenokārt Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta patērētājus. Ūdens tiek iegūts no piecām pilsētas nozīmes ūdensgūtvēm - no pazemes urbumiem ūdensgūtvēs "Baltezers", "Baltezers 1”, "Baltezers 2”, "Zaķumuiža”, "Remberģi”. Mazais Baltezers tiek izmantots pazemes ūdeņu papildināšanai ūdensgūtvēs "Baltezers” un "Baltezers 2”.

Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamā ūdens kvalitāti, ap pazemes ūdens ņemšanas vietām ir noteikta aizsargjosla, kas kopumā aptver 83 km2 lielu teritoriju Ādažu un Garkalnes novadu teritorijā.

Pazemes ūdensgūtve "Baltezers–Zaķumuiža" spēj saražot līdz 85 tūkst. m3dzeramā ūdens diennaktī. Iegūtā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst saistošās ES direktīvas prasībām, izņemot daļu ūdensgūtvju, kurās ir palielināts dzelzs un mangāna saturs. Lai nodrošinātu arī šo rādītāju atbilstību ES direktīvas prasībām, plānots izbūvēt ūdens demanganizācijas un atdzelzošanas staciju ūdensgūtvē “Baltezers”.

Rīgas pilsētas ūdensapgādes tīkli

Rīgas pilsētas ūdensapgādes tīklu kopgarums 2012. gada sākumā sasniedza 1396 km, tajā skaitā tīklu pievadi - 331 km garumā. Ūdensapgādes tīkli būvēti no dažāda materiāla (ķets, tērauds, dzelzsbetons u. c.) un diametra (no 20 līdz 1200 mm) cauruļvadiem.

Atsevišķos ūdensapgādes tīklu posmos cauruļvadu vecums ir simts un vairāk gadu, kas lielā mērā izskaidro ūdensvada bojājumus un avārijas. Lai uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti un drošību, SIA "Rīgas ūdens” visā Rīgas pilsētas teritorijā katru gadu veic cauruļvadu, hidrantu un aizbīdņu nomaiņu vai rekonstrukciju.

Lai nodrošinātu ūdens pieejamību atsevišķu Rīgas rajonu vai ēku grupu patērētājiem daudzstāvu namos, nepieciešamo spiedienu cauruļvados (ne mazāku par Latvijas būvnormatīvos paredzēto piecstāvu dzīvojamajai apbūvei), visā pilsētas teritorijā nodrošina 10 ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Brīva vieta REKLĀMAI

Lapas Runā